:

Von Schinkel nr 2315

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von SCHINKEL nr 2315

Adlad 1840-04-15 enligt 37 § R.F., introducerad 1840.

TAB 1

Jon Månsson, född 1513. Bodde först på hemmanet Tornestad Tingvallaön, då staden anlades och kallades allmänt Jon på berget, emedan han byggde en väderkvarn på berget i norra ändan av staden, som därav fick namnet Kvarnberget. Död 1613, 100 år gammal [Hm].

Barn:

 • Måns Jonsson, född 1550. Brobyggare [VlH].

Barn:

 • Bengt Månsson, född 1596. Smed och brobyggare i Karlstad. Var gift tre gånger [VlH].

Barn:

 • Johannes Benedicti Bergman, född 1668 i Karlstad. Student i Uppsala 1688-01-22 och i Dorpat 1690. Åter i Uppsala, där han blev fil. mag. 1699 och kallade sig redan då Bergman. Prästvigd 1700-06-08. Vice pastor i Steneby pastorat av Karlstads stift 1702. Komminister i Karlstad 1702. Död i Karlstad 1705-04-07 [Hm]. Gift med Margareta Hesselgren, dotter 'av kyrkoherden Nikolaus Hesselgren och Catharina Forsæa.

Barn:

 • Johan Bergman, född 1705-12-18 i Karlstad. Student i Uppsala 1728-02-06. Förste konsistorieamanuens i Karlstad 1733. Prästvigd 1734-04-25, till brukspredikant vid Borgvik. Kollega vid skolan i Karlstad 1738. Utnämnd konsistorieamanuens 1747, men utnämningen upphävdes av kungl Maj:t. Kyrkoherde i Färgelanda pastorat av Karlstads stift 1749. Tillträdde 1750. Prost över Södra Dals kontrakt 1759–1760. Död 1788-02-26 [Hm]. Gift 1735 med Christina Maria Fernlöf, dotter av guldsmeden i Karlstad Niklas Fernlöf.

Barn:

 • Bengt Bergman, född 1749-06-06 i Karlstad. Student i Uppsala 1763-10-01. Filosofie mag. i Uppsala 1770. Prästvigd i Skara 1773-02-14. Pastoralexamen 1782-05-11. Vice pastor i Färgelanda 1785-03-03. Kyrkoherde i Färgelanda efter fadern 1789-02-25. Tillträdde 1790-05-01. Död 1801-09-30 [Hm]. Gift 1789-07-03 med Helena Elisabet Florelius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1806-02-18 med kyrkoherden i Eds pastorat av Karlstads stift Lars Hedén, från vilken hon 1806 blev skild, född 1755-12-03, död 1808-10-06), född 1766, död 1841-03-31 i Falun, dotter av kyrkoherden i Bolstads pastorat av nämnda stift, kontraktsprosten Erik Magnus Florelius och hans 1:a hustru Hedda Jacobsson.

Barn:

 • Bernt Bergman, adlad von Schinkel, född 1795-11-07 i Färgelanda prästgård. Kadett vid Karlberg 1811-09-30. Konstituerad till kompaniofficers tjänstgöring vid Karlberg 1813-07-19. Underlöjtnant vid fältmätningskåren 1813-12-02. Avgången från krigsskolan 1813-12-26 och beordrad till tjänstgöring vid norra armén i Tyskland som adjutant hos generalmajor G. Lagerbring. Åtföljde, efter freden i Kiel, armén till Brabant och bevistade, sedan den återvänt till Sverige, fälttåget i Norge. Adjutant vid krigsakademien 1814-11-28. Löjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1822-01-02. Kapten i generalstaben 1822-12-22. Ordonnansofficer hos konungen 1823-03-02. Transporterad till livbeväringsregementet 1825. Major i armén 1827-07-04. RSO 1828-07-04. LKrVA 1830. Adjutant hos konungen 1833-03-14. Avsked från livbeväringsregementet 1836. Överstelöjtnant i armén 1836-05-12. Adlad 1840-04-15 enligt 37 § R.F. och erhöll ätten von Schinckels, nr 2264, namn, med uteslutande av bokstaven c, och vapen (introducerad 1840 under nr 2315). Överste i armén 1843-12-18. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1882-02-14 på Vifors bruk i Hamrånge socken, Gävleborgs län. Han erhöll, sedan han blivit ordonnansofficer hos Carl XIV Johan, i uppdrag att ur kungliga kabinettets och konungens enskilda brevsamling samla till konungens historia hörande upplysningar, varjämte han fick uppteckna muntliga meddelanden av konungen och även av ett flertal andra i tidens händelser ingripande personer erhöll en mängd handlingar till sitt förfogande. Samlingarna utgåvos under redaktion av olika författare med titeln Minnen ur Sveriges nyare historia, samlade av B. von Schinkel (12 delar 1852–1881 samt 3 delar bilagor 1881–1883). Gift 1:o 1838-05-26 med Beata Sofia von Schinckel, till Vallstanäs, Vifors och Viksjö bruk mm, född 1813-10-09, död 1843-08-04 på Djurgården vid Stockholm och begraven i Vallstanäsgraven på Norrsunda kyrkogård, Stockholms län, dotter av kammarherren Johan Fredrik Schinkel, adlad von Schinckel, nr 2264, och Sofia Christina Lychou. Gift 2:o med Matilda Ulrika Eriksson i hennes 1:a gifte.

Barn:

 • 1. Carl David Fredrik Bernhard, adelsman vid faderns död 1882. Född 1839. Bruksägare. Död 1913. Se Tab. 2
 • 1. Johan Fredrik, född 1840-09-09, död 1842-04-18 på Vifors bruk.
 • 2. Matilda Bernhardina (Berna), född 1858-08-26 i Stockholm, död 1890-03-15 i Alvesta. Gift 1889-05-11 i Stockholm med kronofogden i Albo härads fögderi av Kronobergs län, vice häradshövdingen Viktor Orre i hans 1:a gifte (gift 2:o 1891-03-26 med Hilma Hydén, född 1866-11-03, död 1914-12-28 i Linköping), född 1847-02-27 Stengårdshult s socken, Jönköpings län, död 1898-10-19 i Alvesta.
 • 2. Bernt Sigfrid, född 1862-08-19 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1883-05-19. Student i Uppsala 1883-09-19. Jur. preliminärexamen 1884-05-31 samt examen till rättegångsverken 1891-05-27. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1891-06-05. Extra ordinarie amanuens i Stockholms rådstuvurätt 1891-07-10. Extra ordinarie amanuens i kommerskollegium 1891-10-20. Vice auditör vid Hallands bataljon 1894-02-10. Extra ordinarie amanuens i arméförvaltningen 1894-03-14. Auditör vid Vaxholms grenadjärregemente 1901-12-05. Tjänsteman i första lönegraden hos arméförvaltningen 1907-11-20. Död ogift 1908-05-21 i Stockholm, Gustaf Vasa förs,.
 • 2. Axel Ferdinand, född 1866. Överste. Se Tab. 4

TAB 2

Carl David Fredrik Bernhard, (son av Bernt Bergman, adlad von Schinkel), adelsman vid faderns död 1882. Född 1839-05-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1857. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1857. Officersexamen 1860. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår 1860-03-23. Avsked 1863-01-20. Bruksägare. Död 1913-01-24 i Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, db). Innehade såsom fideikommiss Vallstanäs samt husen nr 4 Kornhamnstorg i Stockholm och 20 Lilla Nygatan i Stockholm, ävensom Tidö i Rytterns socken, Västmanlands län och Askö i Barkarö socken, Västmanlands län, samt husen nr 73 A Drottninggatan i Stockholm och nr 4 och 6 Barnhusgatan i Stockholm, vilka senare egendomar och hus han tillbytte sig såsom fideikommiss mot Axmars, Vifors och Viksjö bruk i Hamrånge socken, Gävleborgs län. Gift 1:o 1863-08-23 i Stockholm med Sofia Vilhelmina Maria Amalia Levin, född 1843-12-06 Arbottna,död 1865-10-20 på Axmars bruk, dotter av ryttmästaren Vilhelm Magnus Adolf Levin och hans 1:a fru Hilda Dahlfelt. Gift 2:o 1868-09-02 på Arbottna med den 1:a fruns syster Anna Hilda Vilhelmina (Ann-Hild) Levin, född 1851-01-02 på Arbottna,död 1918-06-02 på Tidö, (Rytterne förs, Västmanlands län, db).

Barn:

 • 1. Helmer Vilhelm Carl David Bernt, född 1865-10-11, och död 1867-01-01 i Stockholm.
 • 2. Carl David, adelsman vid faderns död 1913, född 1869. Kammarherre. Se Tab. 3.
 • 2. Bernt David, född 1871-04-06 på Axmars bruk, död 1871-08-04 i Wildbad i Würtemberg.
 • 2. Bertil, född 1872-04-17 på Axmars bruk, (Hamrånge förs, Gävleborgs län). Mogenhetsexamen 1892-05-00. Elev vid ingenjörsskolan i Loeben 1893. Utexaminerad 1895. Innehade von Schinkelska penningfideikommisset. Gift 1:o 1896-01-20 i Paris med Violette Marguerite Alice Emma Valentine (Lilly) Levin, från vilken han 1902 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handelsrådet, jur. kand. Sven Emil Bergius i hans 2:a gifte, född 1871-05-30), född 1876-02-14 i Paris, död 1927, dotter av kaptenen John Malkolm Levin och Maria-Luisa-Nympha-Clementine Duran-Borrero. Gift 2:o 1907-07-07 i Berlin med Gerda Elisabet Agnes Pauli, från vilken han 1928-08-07 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1902-08-25 i Stockholm med kammarherren Johan August Schwan, från vilken hon 1905 blev skild, född 1870-10-29), (gift 3:o 1942-08-04 i Ulvsunda prästg. med kanslirådet Helge Berglund i hans 2:a gifte [gift 1:a med Tona Carlo, född 1891-05-02, föd 1937-01-04], född 1889-04-01), född 1882-04-11 i Stockholm

TAB 3

Carl David, (son av Carl David Fredrik Bernhard, tab 2), adelsman vid faderns död 1913. Född 1869-07-02 i Stockholm. Volontär vid Livregementets dragonkår 1888. Mogenhetsexamen i Kalmar 1890. Avsked ur krigstjänsten 1891. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1891. Utexaminerad 1893-10-21. Disponent på Tidö och Askö 1897–1913. Kammarherre 1920-12-31. RNO 1925-06-06. RJohO. ÖRKHt med krigsdekoration. GV:sJmt 1928-06-16. Innehar såsom fideikommiss Tidö, Rytterne förs, Västmanlands län, samt husen nr 9 Karlaplan, nr 7 Wittstocksg., nr 25 St. Bältgatan och nr 106 Odengatan i Stockholm, ävensom Tidö fideikommisskapital. Död 1932-12-17 i Stockholm (Rytterne förs, Västmanlands län, db). Gift 1:o 1902-01-08 i Marktkirche i Wiesbaden med Carola Knudtzon, från vilken han 1909 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-05-21 å Svenska legationen i Paris med godsägaren Torsten Akrell, född 1876-06-30 i Stockholm), född 1882-01-10 Ulleberg s län, (db nr 5), dotter av justitiaren i Kristiansands stiftsoverret (norske) kammarherren Harald Christian Fernando Knudtzon och Anna Jeanette Knudtzon. Gift 2:o 1917-05-16 i Stockholm, Skeppholms förs, ]] med Elsa Walborg Marie Louise Lind af Hageby född 1882-03-15 i Karlskrona, dotter av kommendören i flottan Axel Reinhold Ferdinand Lind af Hageby och Carin Charlotta Aschan.

Barn:

 • 1. David Herbert, född 1902-11-02 Tidö. Studentexamen 1923. Reservofficersexamen 1926-04-29. Fänrik i livgardets till häst reserv 1926-12-30. Underlöjtnant i livgardets till häst reserv 1928-12-31. Fältflygare 1929-10-01. Löjtnant i livregementets till häst reserv 1931. Gift 1929-03-24 i Storkyrkan, Stockholm med stiftsjungfrun Gunilla Louisa Bancroft Flach, född 1908-06-23 på Ållonö i Östra Stenby socken, Östergötlands län, dotter av kommendörkaptenen Carl Gustaf August Viktor Flach, och Pauline Bancroft. Se Tab. 3 A.
 • 1. Estelle Carola Anna Sofia, född 1905-01-25 på Tidö i Rytterne förs, Västmanlands län, Skrev och översatte noveller i veckopressen under pseudonymen "Estelle Storm". Gift 1:o Tidö 1927-10-15 med löjtnanten vid Smålands husarregemente Stig Mauritz Möllersvärd nr 645, från vilken hon blev skild geom Uppsala rådhusrätts utslag 1938-07-07 (gift 2:o 1944-08-14 med Barbro Christina Elisabet Aminoff), född 1900-08-05 i Uppsala. Gift 2:o 1938-09-19 i Köpenhamn med skriftställaren John Axel Richard Bernström, i hans andra gifte (gift 1:o 1929-06-15 med Elsa Blume, född 1904-10-20 (Stumfilmsroller under pseudonymen "Jan Storm".)), född 1903-03-01.
 • 2. Carl David Bertil Hild, född 1918-02-15 i Stockholm. Se Tab. 3 B.
 • 2. Johan Fredrik Iwan David (Fred), född 1919-12-01 i Stockholm. Se Tab. 3 C.

TAB 4

Axel Ferdinand, (son av Bernt Bergman, adlad von Schinkel, tab 1), född 1866-05-06 i Gävle. Elev vid sjökrigsskolan 1881-10-01. Utexaminerad 1889-10-21. Underlöjtnant i flottans reserv 1889-10-25. Fullgjorde provtjänstgöring vid 2. livgardet i och för erhållande av transport till infanteriet 1890-04-15–1890-11-17. Transporterad som underlöjtnant till Hallands bataljon 1891-01-23. Avslutade allmänna kursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1894-05-00. Fullgjorde provtjänstgöring vid Karlskrona artillerikår i och för erhållande av transport till fästningsartilleriet 1894-08-25–11-01. Transporterad som löjtnant vid Karlskrona artillerikår 1894-11-16–1899. Genomgick instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1895–1896. Kapten 1897-09-16. Adjutant hos kommendanten å befästningarna vid Karlskrona 1898-01-11. Platsmajor och adjutant hos befälhavande amiralen i Karlskrona 1900–1903. Kapten vid kustartilleriet 1901-12-30. Tjänstgjort vid danska kustartilleriet 1903. SkytteGM 1904 och 1909. Tjänstgjort i marinstaben 1905–1908. Genomgick sjökrigshögskolans högre kurs 1907–1908. Major vid kustartilleriet 1907-12-31. OffFrHL 1909. RSO 1910-06-06. Stabschef i chefens för kustartilleriet stab 1913–1921. Överstelöjtnant 1914-12-01. RNO 1918-12-18. Överste i kustartilleriet 1920-02-20. Avsked med inträde i kustartilleriets reserv 1921-05-06. KDDO2gr 1921-10-17. KVO2kl 1923-12-08. Död 1933-08-24 i Stockholm (Solna förs, db 175). Gift 1891-11-14 i Stockholm med Frida Vilhelmina Redtz, född 1865-12-19 i Stockholm, död 1939-12-11 i Stockholm (Skeppsholms förs, Stockholm, db nr 38), dotter av direktören och byggmästaren Johan Magnus J:son Redtz och Vilhelmina Sofia Carolina Berggren.

Barn:

 • Eva, född 1892-11-11 i Stockholm. Gift 1918-05-23 i S:t Görans kyrka i Stockholm (Skeppsholms förs, vb) med komministern i Södertälje Knut Rikard Garde, född 1888-12-21 i Stockholm.
 • Bernt Herbert, född 1903-08-28 i Karlskrona, amiral förs. Ingenjörsexamen vid Stockholms tekniska institut 1924. Anställd vid aktiebolag Svenska Amerikalinjen 1926–1927, vid Elektrolux 1928 och i Södra Gumælius annonsbyrå sedan 1929.

TAB 5

Christer Magnus, (son av Axel Ferdinand, tab 4), född 1894-05-17 i Stockholm. Sjökadett 1907. Underlöjtnant vid flottan 1913-11-14. Löjtnant vid flottan 1917-12-15. Genomgick Sjökrigshögskolan 1919–1920. Kapten i Flottan 1924-03-07 och vid flottan 1924-06-13. Avsked från beställning på stat 1930-08-28. Kapten i flottans reserv 1932-09-30. RSO 1940-06-06. FFrK4kl m sv s.å. nov. 25. Kommendörkapten av 2:a graden i flottans reserv 1945-11-23. Gift 1922-01-05 i Köpenhamn med Gerda Petersen från Danmark född 1898-02-18 i Köpenhamn, dotter av grosshandlaren Andreas Rudolf Petersen och Clara Gudrun Frydensberg.

Barn:

 • Berndt Krister, född 1922-08-04 på Landbolyst, Hilleröd, Danmark. Se Tab. 5 A

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: