:

Dagström nr 1719

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dagström nr 1719 †

Adlad 1720-03-02, introd. s. å. Utdöd omkr. 1738.


  • Olof Dagström, adlad Dagström. Volontär vid Uvdragonerna 1699. Fältväbel därst. Sekundlöjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1705-03-24. Premiärlöjtnant därst. s. å. 21/12. Ryttmästare 1708-02-20. Avsked 1719-03-23. Adlad 1720-03-02 (introd. s. å. under nr 1719). Överstelöjtnants titel 1723-07-15. Död barnlös omkr. 1738 på Malmöhus slott och slöt själv sin ätt. 'Han blev under slaget vid Narva i den skarpaste elden illa kväst, fick vid Clissow sju svåra blessyrer i huvudet, var med vid Poltava och i kalabaliken i Bender, där han blev fången, men snart lösgiven, då han, utan konungens lov, begav sig till romersk-kejserl. armén, med vilken han deltog i 1718 års fälttåg i Ungern. Blev 1726 ifrån sina sinnen till följd av blessyrerna i huvudet och utspridde då upproriska skrifter, varför han fängslades och dömdes till livstids fängelse på Malmöhus slott.'. Gift 1715-03-00 med Christina Beata Adlersten, född 1691-08-08, död 1754-04-11, dotter av landshövdingen Göran Pihlman, adlad (och friherre) Adlersten, och hans 2:a fru Maria Ehrenberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: