:

Östman från Sunnersberg

Från Adelsvapen-Wiki

Stamfader är Brynolf, född ca 1580.

TAB 1

Nils Brynolfi född 1618, † 1703-04-02 på Österbacka i Sunnersberg. Gift med Ingegärd Månsdotter, † före 1684. Han var stamfader för Östermännerne. Ligger begraven i Strö kyrka mitt på gången. Var komminister i Sunnersbergs församling i 48 år. Källa Sunnersberg KI:1 och d:o C:1 s474h.

TAB 2

Bryngel Östman född 1661 i Sunnersberg, † 1742. Landsgevaldiger i Torstorp. Gift 1:o med Catharina Mellenia född 1668, † 1703. Gift 2:o med Ingegärd Ursula Behmer, † 1741.

Barn i gifte 1:o:

 • Brita Östman född 1692, † 1755-04-01 i Lockerud, Leksberg/R och begraven där 9/4 s.å.. Gift 1:o? med fältväbel Sven Fogelgren Gift 2:o? 1720 med mäster och mönsterskrivaren i Leksberg Anders Ek född 1698, † 1755-08-21 och begravd i Leksberg 2/9 s.å..
 • Nils Östman född 1694-02-04, † 1771-04-03. se Tab 3.
 • Helena Östman född 1695, † 1774-08-05 och begravd 5/10 s.å.. Gift 1:o 1718-05-22 med kyrkoherden i Jung/R Jonas Svenoni Bierman född 1677-07-17, † 1728-11-17 i Jung. Gift 2:o 1730 med en kyrkoherden på Torsö Sven Segermark född 1692, † 1731. Gift 3:o 1732-07-04 på Torsö med kyrkoherden där Nicolaus Kullman född 1690-12-07 i Råda, † 1773-05-04 på Torsö.
 • Sigrid Östman född 1697, † 1782. Gift 1728 frälseinspectorn på Ymsjöholm Mattias Smedberg född 1693, † 1743.
 • Jacob Östman född 1699. se Tab 4.

Barn i gifte 2:o:

 • Christina Catharina Östman född 1710. Gift 1:o 1736 med kyrkoherden i Amnehärad Andreas Johannis Bornander född 1705, † 1743-03-24. Gifte 2:o 1744 med kyrkoherden i Södra Råda/S Ericus Jacobi Ekstedt född 1708-07-04 i Eksjö/F, † 1766-01-17.
 • Christian Östman född 1712-07-17, † 1796-07-22. se Tab 5.
 • Johannes Östman född 1714-10-14, † 1795-11-28. se Tab 6.
 • Daniel Östman född 1719. se Tab 7.
 • Brynolf Östman född 1724, † 1757. se Tab 8.
 • Erik Östman född 1728-07-02 i Fredsberg, † 1803-09-28. Gift 1777 med Catharina Wångberg född 1732, † 1808.

TAB 3

Nils Östman född 1694-02-04 i Fredsberg, † 1771-04-03 i Löderup/M och begravd s.å. 11 juni. Lär ha uppfostrats hos sin morfar NN Mellenius. År 1702, 8 år gammal flyttade han från sin morfar för att studera vid Skara skola och senare dess gymnasium. Inskriven som student 1711-07-03 vid Uppsala universitet. Fil. mag. 1719-06-18. Flyttade 1719 till Lund. Kontraktsprost i Ingelstads pastorat 1751 samt kyrkoherde i Löderups och och Hörups församlingar. Gift 1726 med Margareta Christina Neuman född 1703-02-23 i Jäder/D, † 1771-06-27 i Ingelstad och begravd s.å. 19 juli.

Barn:

 • Anna Maria Östman född 1725, † 1789. Gift med kyrkoherden i Åsum/M NN Sinius.
 • Katarina Östman född 1728, † 1791. Gift med kyrkoherden i Bårslöv/M NN Elmgren.
 • Eleonora Östman född 1730. Gift med handlaren i Ystad/M Erik Areskog.
 • Kristina Elisabet Östman född 1734. Gift med kyrkoherde O.E. Ludewick.
 • Jacob Östman född 1738-03-18, † 1799-05-27. Kyrkoherde i Norrvidinge/M.

TAB 4

Jacob Östman född 1699. Bodde i Åbo, Finland. Advokatfiskal.

Barn:

 • Catharina Östman. Gift med hovrättskommissarie Sahlberg.
 • Charlotta Ulrica Östman född 1750, † 1810. Gift med major Johan Abraham Ögnelood.

TAB 5

Christian Östman född 1712-07-17 på Torstorp, Fredsberg, † 1796-07-22 på Djupedal, Hällstad. Kyrkoherde. Gift 1:o 1748-05-15 i Sjogerstad med Maria Rosell född 1717, † 1754-09-03 i Od sn. Gift 2:o 1755 med Anna Elisabeth Edman född 1725, † 1793-01-22.

Barn gifte 1:o:

 • Maria Christina Östman född 1749-03-01 i Sjogerstad, † 1750-08-10 i Od. Dopvittnen var wälborne Hr. David Frölich, Hr. Mag. Biörcksell, Jon Andersson, Jon Jönsson, Jon Swanberg, drängen Petter Torstensson, Mad. Brita Catharina Rosell, Wälb. fru Gyllenhaal, hustru Karin Gustafsdotter, pigan Sara Torstensdotter. Källa: Sjogerstad C:4 s188.
 • Maria Christina Östman född 1750-10-15 i Od. Dopvittnen var föraren Hårdh på Swÿnåhsa, länsman Nils Lundahl, studiosus Liljedahl, nämbdemannen Bengt på Holmen, skräddaren Pehr på Ubbetorp, fru Metta Björnberg, madame Lena Blidberg, Barbro Blidberg. Källa: Od föd bok C:1 s.361. Gift med expeditionskronofogden Anders Lundahl. Gift med handlaren i Hjo Axel Gustaf Smedberg född 1732.
 • Olof Östman född 1752-04-08 i Od, † 1752-07-15 i Od. Dopvittnen var Herr Fendrich Hårdh, Her B...Sundhén, landtmät. Nils Lundahl, fru Tulla Darelia, fru Törnberg, jungfru Cajsa Winge. Källa: Od C:1 s363.
 • Christina Catharina Östman född 1753-03-22 i Od, † 1800-04-23 i Murum/P. Dopvittnen var madame Barbro Blidberg, nämbdeman Bennet Andersson på Sp..., Per Svensson i Ubbetorp, Anders Persson i... , hustru Ingeborg Pehrsdotter i Ubbetorp, Bennet i Back. Källa: Od C:1 s364. Gift med kyrkoherden i Örslösa Jonas Gers.

Barn gifte 2:o:

 • Maria Elisabeth Östman född 1756-05-17 i Od, † 1762-01-13 i Od. Föddes natten mellan den 17e och 18e kl.12. Dopvittnen var Capitein och riddaren herr Johan Edman, mademoiselle Friederica Edman, mademoiselle Eva Lovisa Edman. Källa: Od C:1 s369.
 • Catharina Helena Östman född 1757-05-18 i Od. Föddes kl 11 om aftonen. Dopvittnen var kronobefallningsmannen herr Thore Sudholen, Bennet Andersson på holmen, fru Tullia Darelia, mademoiselle Friederica Edman, jungfru Caisa Vinge. Källa: Od/P föd. bok C:1 s370.Gift 1781 med Anders Brun född 1740-11-07 i Od, † 1806-03-11 på Sjögården i Södra Ving sn. Överlevde maken.
 • Johannes Östman född 1758-09-08 i Od. Dopvittnen var wälb. herr ryttm. Reenstierna, mag. Eric Östman, studiosus Timberg, com. Alm, baronessan Åkerhielm, fru Tullia Darelia, madam Stina Grotte, mademoiselle Fredrica Edman. Källa:Od C:1 s372.
 • Ulrica Charlotta Östman född 1760-04-07 i Od. Dopvittnen var Wälb. Herr. Öfwerjägmästaren Anders Gyllensvärd, kronob. Thore Sundler, fru Ulrica Charlotta Cederstråhle, fru Tullia Darelia, madam Ulrica Edman och Eva Lovisa Edman. Källa: Od C:1 s375. Gift med Magnus Lindberg född 1751.

TAB 6

Johannes Östman född 1714-10-14 på Torsptorp, Fredsberg, † 1795-11-28 i Lugnås. Kyrkoherde. Gift 1:o med Sophia Regina Paulin, † 1753. Gift 2:o 1754-03-01 med Johanna Kempe med 1731-01-10 i Norunga, † 1810-06-17 i Mariestad.

Barn gifte 2:o:

 • Catharina Sofia Östman född 1754-11-28, † 1822. Gift 1772-09-01 med Laurenti Mauriti Frigell född 1735-02-02 i Rommele/O, † 1804-04-17. Paret var barnlösa vid sin död.
 • Jonas Östman född 1756.

TAB 7

Daniel Östman född 1719. landsgevaldiger. Gift 1742 med Anna Maria Hägg född 1723, † 1769.

Barn:

 • Johanna Maria Östman född 1748, † 1787. Gift 1768 med fänrik Daniel Segerdahl född 1739.

TAB 8

Brynolf Östman född 1724, † 1757. Bonde på Torstorp i Fredsberg. Gift med Maria Brita Rase.

Barn:

 • Ingerd Cajsa Östman född 1752-08-02 i Fredsberg.
 • Anna Christina Östman född 1753-08-30 i Fredsberg.
 • Jonas Östman född 1756-04-25 i Fredsberg. Bodde på Torstorp i Fredsberg.

Källor och litteratur

 • Kyrkböcker
 • Hülphers genealogier.
 • Lunds stifts herdaminne vol.4, s87-88.

: