:

Von Öller nr 1049

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Öller nr 1049 †

Adlad 1683-05-14, introd. 1686. Utdöd 1738-01-21.


1 Km. 2 Värmdö dombok 1735 (OA).

  • Johan Öller. Bördig från Nürnberg. Först löjtnant vid svenska armén i konung Gustaf II Adolfs tid. Sedan fältskär i Södertälje.

Barn:

  • Johan Öller, adlad von Öller, till Hovgren i Jonsbergs socken, Östergötlands län. Född 1639-05-17 i Södertälje. Kanslist i k. kansliet 1660. Registrator därst. Tillika härold 1674-11-02. Referendariesekreterare 1678-03-03. Adlad 1683-05-14 (introd. 1686 under nr 1049). Sekreterare i tyska kansliet. Död 1699-05-29 i Stockholm och begraven i Klara kyrka, där hans vapen före branden fanns. Gift 1:o 1671-01-10 i Stockholm med Maria Elisabet Warenberger, född 1655, död 1688-02-19, dotter av riksguardien Johan Georg Warenberger. Gift 2:o med Catharina Franc, döpt 1670-08-20 i Stockholm, död 1697-04-25 och begr i Riddarholmskyrkan, dotter av hovrådet Sven Franc, adlad Franc, och Christina Johansdotter, adlad Oljeqvist.

Barn:

  • 1. Johan Carl, döpt 1672-05-29 i Stockholm.
  • 1. Christian Fredrik, döpt 1674-09-06 i Stockholm.
  • 1. Johan Fredrik, döpt 1678-07-08 i Stockholm. Student i Uppsala1 1694-12-09. Volontär vid artilleriet 1697. Styckjunkare därst. Löjtnant vid upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-07-03. Konfirm. fullm. s. å. 30/12. Kaptenlöjtnant därst. 1705-02-28. Livdrabant 1706-12-21. Vice korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Avsked med överstelöjtnants n. h. o. v. 1721-01-19. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente 1728-03-29. Död 1738-01-21 och utgick ätten med honom på svärdssidan. 'Han uppfann under sitt vistande med konung Carl X II i Bender ett nytt slags kanonlavetter samt var med vid den ryktbara kalabaliken därst.' – 'Gift i Polen, men med vilken är icke känt.'
  • 1. Göran, född 1680-09-12 i Stockholm. Pikenerare vid livgardet 1697-12-23. Furir därst. 1698-11-02. Fänrik 1700-04-03. Löjtnant 1701-01-18. Kapten 1704-03-28. Avsked 1722-06-12. Överstelöjtnants karaktär 1723. Död ogift 1732-12-23 i Stockholm. 'Han blev 1709 fången vid Perevolotjna och förd först till Kasan och sedan till Tobolsk samt förlorade därunder synen. Återkom ej ur fångenskapen förrän 1722 eller efter fredsslutet.'
  • 1. Carl Christian, döpt 1682-06-30, i Stockholm. Var förare vid livgardet 1705. Sekundfänrik därst. 1707-10-23. Ogift skjuten 1708-07-04 vid Holovzin.
  • 1. Anna Elisabet, född 1683-08-01, levde ännu 1735 i sept.2, då hon ägde Uppeby i Värmdö (nu Djurö) socken, Stockholms län. Gift 1703-09-03 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm med rådmannen i nämnda stad Johan Volckhammer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1697-06-09 i Stockholm med Anna Margareta Örnfelt, född 1671-06-24 och död 1701-10-04 i Stockholm, Ridd., dotter av kommissarien Henrik Schultz, adlad Örnfelt, och Margareta Appelberg), död 1722-10-00
  • 1. Filip Ludvig, döpt 1684-12-15 i Stockholm. Student i Uppsala1 1699-11-27. Volontär vid artilleriet. Reste 1704 ut på ett skepp och spordes ej mera»
  • 1. Gustaf, döpt 1688-01-03 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: