:

Reuterstierna nr 1748

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Reuterstierna nr 1748 †

Adlad 1705-01-21, introducerad 1720. Sannolikt utdöd 1737-04-14.

Av åtta bröder Ragge, vilka alla deltogo i Karl XII:s krig såsom officerare och underofficerare, blevo nedanstående fyra adlade.


  • Erik Arvidsson Ragge. Kapten. Inspektor vid Arboga slussar. Gift med Gunilla Jerner, som levde efter 1709, dotter av majoren Christoffer Jerner.

Barn:

  • Christoffer Ragge, adlad Reuterstierna. Beridare vid Strömsholms stall 1686. Drabant 1688. Korpral vid livregementet till häst 1695. Kvartermästare vid livregementet till häst 1698. Kornett 1700-03-23. Löjtnant 1701-06-04. Sekundryttmästare 1705-12-29. Adlad 1705-01-21 jämte sina bröder Erik, Harald och Carl (efter sin död med dem introducerad 1720 under nr 1748). Premiärryttmästare 1706-02-08. Död ogift 1708-10-04 i Ukraina av sina sår.
  • Erik Ragge, adlad Reuterstierna, född 1672. Kom i tjänst 1689. Sergeant vid Västmanlands regemente 1696. Korpral vid pommerska kavalleriregementet 1699. Åter sergeant vid Västmanlands regemente, 1699. Sekundfänrik vid Västmanlands regemente 1700-10-07. Premiärfänrik 1701-03-13. Löjtnant 1702-06-07. Adlad 1705-01-21 jämte sina bröder Christoffer, Harald och Carl (introducerad 1720 under nr 1748). Sekundkapten 1708-12-00. Fången vid Lutenka 1709-04-02 och förd till Sabaczar, sedan till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722-05-05. Majors avsked 1722-06-05. Död 1737-04-14 Oppeby och slöt troligen ätten på svärdssidan. Gift med Catharina Siöman.
  • Harald Ragge, adlad Reuterstierna. Livdrabant 1795. Adlad 1705-01-21 jämte sina bröder Christoffer, Erik och Carl. Följde till Bender. Ogift arkebuserad Bender 1710-06-00, emedan han ihjälstuckit en kökspojke.
  • Carl Ragge, adlad Reuterstierna, född 1680 i Arboga. Ryttare vid livregementet till häst 1699. Korpral vid livregementet till häst 1700. Sekundkornett 1702-07-19. Premiärkornett 1703-08-18. Sekundlöjtnant 1704-04-04, adlad 1705-01-21 jämte sina bröder Christoffer, Erik och Harald (introducerad 1720 under nr 1748). Premiärlöjtnant 1706-02-08. Sekundryttmästare 1708-12-09. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom 1722-05-00. Överstelöjtnants karaktär 1723-09-26 med rang från 1722-06-26. Avsked 1725-09-04. Död före 1738.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: