:

Weidman

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten, som utgick från Arfwedh Larsson och Catharina Persdotter Utter, kom senare att utgrenas dels i släkten Weidman, men även de adliga ätterna Weidenhielm nr 1314 och Lagerheim nr 2118, samt de friherrliga ätterna Lagerheim nr 326 och Lagerheim nr 341.

TAB 1

Arfwedh Larsson, född troligen i slutet av 1580-talet; borgmästare i Söderköping, † där 1647-08-03. Gift 1618 eller 1619 med Catharina Persdotter Utter, född 1598-03-09 på Uttersberg, Krokeks sn, † 1677-10-28 i Söderköping, dotter av arkivsekreteraren Per Månsson Utter och Margareta Andersdotter.

Barn:

 • Ingeborg Arfwedhsdotter, född senast 1620. Gift senast 1645 med sin halvsysters svåger, sedermera borgmästaren i Söderköping Joakim Wibbling.
 • Bothwid Arfwedhsson, född senast 1621; handelsman; † omkring 1659. Gift omkring 1649 med Catharina Henriksdotter Kruse, född 1625, † 1688-01-16 i Söderköping, dotter av handelsmannen Henrik Kruse.
 • Lars Arfwedhsson, född 1622; kamrerare; † 1669. se Tab 2.
 • Henrik Arfwedhsson, född på 1620-talet; befallningsman på Finspång; † 1675-04-09. Gift med Karin Larsdotter.
 • Elisabeth Arfwedhsdotter, född omkr 1630, † 1700. Gift 1:o med Jonas Stegman; 2:o med Olof Jonsson.

TAB 2

Lars Arfwedhsson, (son av Arfwed Larsson Tab 1), född 1622 i Söderköping, kamrerare vid Riddarhuset, i bergskollegium och i kammarkollegium i Stockholm, † 1669 i Stockholm, begravd 1669-04-07 i St Jakobs församling, Stockholm. Gift 1649-07-08 i St Olai församling i Norrköping med Elisabet Nilsdotter, född i Norrköping, † 1665-05 i Stockholm och begravd 30/5 i St Jakobs församling, Stockholm, dotter av borgmästaren i Norrköping Nils Jonsson och Elisabet Jespersdotter.

Barn:

 • Arfwed Larsson, född 1651 i Stockholm, † ung.
 • Nils Larsson Weidman, född 1652; bokhållare; † omkr 1710. se Tab 3.
 • Johan Larsson Weidman, född 1652; häradsfogde; † 1694. se Tab 4.
 • En son, född i Stockholm 1655, döpt i Hovförsamlingen utan anteckning om namn 23/5, möjligen † ung. Kan möjligen även vara identisk med bokhållaren Claes Weidman, som stod i hög gunst hos Vendela Hammarskjöld på Misterhult.
 • Lars Larsson Weidman, adlad Weidenhielm, född 1656; major; † 1709. se adliga ätten Weidenhielm nr 1314.
 • Måns Larsson, född i Stockholm 1657, döpt i Hovförsamlingen 13/8, † troligen ung.
 • Jesper Larsson Weidman, född i Stockholm 1659. Möjligen var han far till Henrik Jespersson Weidman, som var volontär vid överste Hillebards regemente i Livland.
 • Carl Larsson Weidman, född 1664; sekundkapten; † 1711. se Tab 9.
 • Ett barn, född i Stockholm 1665, döpt i S:t Jacobs församling utan anteckning om kön eller namn 29/4, † troligen strax efter dopet.

TAB 3

Nils Larsson Weidman, (son av Lars Arfwedsson, Tab 2), född 1652 i Stockholm; bokhållare, ränte- och proviantmästare i Narva; † där omkr 1710. Gift 1679-05-29 i Stockholm med Christina Hult, i hennes 2:a gifte, född 165?, † änka i Stockholm i slutet av mars eller början av april 1722.

Barn:

 • Elisabeth Weidman, född omkr 1680. Gift senast 1697 med häradshövdingen och assessorn i Åbo Jost Schultz, född 1666, † 1737.
 • Nils Weidman, fänrik vid Österbottens regemente, † 1710.
 • Catharina Weidman, † 1728. Gift 1723-05-05 i Stockholm med regementspastorn, sedermera kyrkoherden i Västra Ljungby och Gualöfs församling Erik Westadius, född 1683, † 1727.

TAB 4

Johan Larsson Weidman, (son av Lars Arfwedsson, Tab 2), född 1654 i Norrköping; häradsfogde; † 1694. Gift omkr 1685 med N.N. Liebman.

Son:

 • Lars Johansson Weidman, född 1686; hovrättskommissarie, borgmästare; † 1751. se Tab 5.

TAB 5

Lars Johansson Weidman, (son av Johan Larsson Weidman, Tab 4), född 1686, troligen Malmö; hovrättskommissarie vid Göta hovrätt; borgmästare i Karlskrona; † 1751 i Sölvesborg. Gift 1:o senast 1709 med Magdalena Hyphoff, född 1683, † 1745, troligen dotter av kyrkoherden i Bara sn Gottfried Hyphoff d.ä. och Maria Block. Gift 2:o 1745-10-11 med sin son Johan Gottfrieds svärmor Philippa Lorich, född 1686, † 1764.

Barn:

 • Johan Gottfried Weidman, född 1710; kyrkoherde; † 1750. se Tab 6.
 • Margareta Weidman. Gift med handelsmannen i Kristianstad Filip Kock, † 1766.
 • Maria Helena Weidman, född 1722, † 1764. Gift 1745-05-31 med kyrkoherden i Bösarps sn Carl Quiding, född 1707, † 1763.
 • Catharina Weidman, † 1754-07-04. Gift 1752-07-08 i Bösarp med kyrkoherden i Höörs sn Ingemar Cuhlberg, född 1714, † 1755.

TAB 6

Johan Gottfried Weidman, (son av Lars Johansson Weidman, Tab 5), född 1710-05-10 i Wollsjö. Studerade i Lund; fil magister 1730; prästvigd 1729-12-15; kyrkoherde i Gladsax och Tommerups pastorat; † 1750-11-09 i Gladsax prästgård. Gift 1737-03-04 med Anna Philippa Nolleroth, född 1713-12-16 i Färlöv, † 1784-06-11 i Lund, dotter av kyrkoherden i Färlöv, prosten Olaus Elias Nolleroth och Philippa Lorich i hennes 2:a gifte (gift 3:o med Lars Weidman, se Tab 5.)

Barn:

 • Sara Elisabeth Weidman, född 1738-03-23 i Gladsax liksom sina syskon, † ogift 1821-01-28.
 • Anna Magdalena Weidman, född 1739-12-01, † 1749-08-16.
 • Olof Elias Weidman, adlad och friherre Lagerheim, född 1741; president; † 1823. se adliga ätten Lagerheim nr 341.
 • Per Gottfried Weidman, född tvilling 1743-08-04; kyrkoherde i Fulltofta; kontraktsprost 1802; † barnlös 1821-01-04 i Fulltofta. Gift 1:o på Hviderups gård i Skåne 1776 med Lovisa Brockman, född 1746, † 1781, dotter av inspektorn på Hviderup Brockman. Gift 2:o 1783-07-06 i Stoby med Christina Theodora Lybeck, född 1763, † i Helsingborg 1837-09-29, dotter av kyrkoherden i Stoby Paul Lybeck och Elsa Christina Rinigus.
 • Lars Johan Weidman, född 1743; borgmästare; † 1796. se Tab 7.
 • Thure Weidman; född 1744; biskop; † 1828. se Tab 8.
 • Helena Philippa Weidman, född 1746-03-06, † 1748-03-31.
 • Christina Maria Weidman, född 1747-06-10, † 1748-03-03.
 • Helena Philippa Weidman, född 1748-03-30, † 1749-08-04.
 • Wilhelm Weidman, född 1749-09-30, † 1751-04-31.
 • Johanna Gottfrida Magdalena Weidman, född 1751-02-18, † barn.

TAB 7

Lars Johan Weidman, (son av Johan Gottfried Weidman, Tab 6), född tvilling i Gladsax prästgård 1743-08-04; student i Lund 1756; borgmästare i Hjo 1774-11-26; † där 1796-04-10. Gift 1790-10-21 i Mariestad med Rebecka Beata Hauff, född 1762, † 1814, i hennes 2:a gifte (gift 1:o i Stockholm 1784-06-17 med prosten och kyrkoherden i Mariestad Olof Bilberg; gift 3:e 1804-07-23 med lektorn i Göteborg Johan Hellberg), dotter av källarmästaren i Stockholm Fredrik Hauff och Dorothea Schütz.

Barn:

 • Johan Gottfrid Weidman, född 1791-07-24, † före fadern.
 • Lars Johan Weidman, född 1793; vice konsul; † ogift.

TAB 8

Thure Weidman, (son av Johan Gottfried Weidman, Tab 6), född 1744-12-15 i Gladsax prästgård; studerade i Lund; professor i bl a grekiska; prästvigd 1778; utnämnd till teologie professor, prost och kyrkoherde i Vallkärra och Stångby pastorat 1779; teologie doktor s å; biskop i Skara 1789-05-18; revisor i Riksgäldskontoret 1793; † 1828-08-15 på Brunsbo biskopsboställe och ligger jämte sin hustru begravd på Varnhems kyrkogård. Gift 1784-10-12 i Lund med Inga Lovisa von Celse, född 1755-01-28, † på Brunsbo 1811-05-08, dotter av biskopen i Lund Olof von Celse och hans första hustru Catharina Charlotta Holmberg.

Barn:

 • Olof Johan Weidman, adlad och adopt Lagerheim, född 1785; justitieråd; † 1834. se adliga ätten Lagerheim nr 2118.
 • Lars Magnus Weidman, adlad och adopt Lagerheim, född 1786;; landshövding; † 1858. se adliga ätten Lagerheim nr 2118.
 • Anna Charlotta Weidman, adlad och adopt Lagerheim, född 1791-01-09 i Lund, † 1864-06-06 i Stockholm. Gift 1814-12-29 på Brunsbo med överstelöjtnanten Axel Fredrik Freidenfelt, född 1785, † 1853.
 • Fredrika Eleonora Weidman, adlad och adopt Lagerheim, född 1793-08-26 på Brunsbo, † 1830-04-10 i Stockholm. Gift 1822-03-24 på Brunsbo med överdirektören Sven Adolf Norling, född 1785, † 1858.

TAB 9

Carl Larsson Weidman, (son av Lars Arfwedsson, Tab 2), född 1664 i Stockholm; dp i S:t Jakob s å 19/4; musketerare vid livgardet 1682; pikenerare där 1683-02-20; sergeant vid Kalmar reg 1685-01-05; avgick från sergeants befattningen 1686 och gjorde ett par års regementsadjutanttjänst utan lön; fänrik 1688-09-26; löjtnant 1701-05-01; sekundkapten 1704-12-20; avsked för sjuklighet 1707-04-03; † 1711. Gift med sin brors svägerska Elisabet Klint, dotter av häradshövdingen Johan Klint och Elsa Campenhausen.

Barn:

 • Birgitta Weidman, född 1691-02-26, † s å 8/3.
 • Elsa Christina Weidman, född 1692-08-12.
 • ?Johan Weidman; kommissarie.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

: