:

Weidman i Misterhult

Från Adelsvapen-Wiki

Det finns sannolikt ett samband med släkten Weidman, som senare förgrenades i adliga ätten Weidenhielm.

TAB 1

Claes Weidman, möjligen son till Lars Arfwedsson (se släkten Weidman); han stod i synnerligen hög gunst hos fru Vendela Hammarskjöld, och fick Östra Ramnebo i Misterhults sn i gåva av henne år 1723. Claes Weidman efterträdde Johan Heller, adlad Hellenstierna, som socknens starke man och utövade ett stort och avgörande inflytande på sockenangelägenheterna under en händelserik tid från omkr 1680 och framåt till sin död. Claes skrev det mesta åt Vendela Hammarskjöld efter hennes diktamen med sirlig skönskrift. Han köpte för 200 daler kopparmynt en egen familjegrav i Misterhults kyrka. † 1737-04-17 på Östra Ramnebo, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.20.72900). Behållningen i boet var 715,30. Gift 1:o med Helena Nilsdotter, † 1724-04-12 på Östra Ramnebo, Misterhults sn. 2:o 1725-05-23 i Misterhult med jungfrun Charlotta Maria Ekenberg, född 1685-11-23 på Fårebo säteri i Misterhults sn, † 1726-10-05 på Östra Ramnebo, Misterhults sn (barnsbörd); uppfostrades av sin mors kusin Vendela på Tuna säteri i Tuna sn; dotter till kommendören Johan Ekenberg, och Christina Elisabeth Hammarskjöld; 3:o 1728-09-29 på Blankaholm i Hjorted med jungfrun Anna Catharina Bergman, född 1705 i Västervik, † 1749-05-26 av håll och sting på Målbäcken, Östra Ramnebo, Misterhults sn, dotter till guldsmeden Peter Bergman och Anna Börjesdotter Brandt. Anna Catharina gifte om sig med Georg Benjamin Hiertstedt och paret bodde kvar på Östra Ramnebo till Anna Catharinas död.

Barn 2:o:

  • Vendela Christina Weidman, född 1726-09-17 på Östra Ramnebo, Misterhults sn † 1790-11-07 på Djurhult, Döderhults sn av rötfeber. Gift 1742-08-12 i Västra Eds sn med bokhållaren på Djurhult i Döderhults sn Peter Söderberg, född omkr 1703, † 1775. Vid giftermålet var han bokhållare på Överums bruk, och hon jungfru från Forsby.

Barn 3:o:

  • Claes Henrik Weidman, född 1735-05-06 på Östra Ramnebo, Misterhults sn (dopvittne var Åke Hammarskjöld på Misterhult). Nämns som levande i faderns bou i november 1738, där han företräddes av sin förmyndare Anders Bengtsson. Vidare öden är okända.

Källor

Kyrkböcker för Misterhults och Döderhults socknar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; År och Människor i Misterhults socken av Sture Jennes; Claes Weidmans bou den 28 och 29 november 1738. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: