Åkerstein nr 2193

Från Adelsvapen-Wiki

2193.jpg

Adlig

Adlad 1808-10-17, introd. 1809.

TAB 1

Nils Åkerstein (översiktstab. 1.). Proviantmästare vid slotts- och förrådsmagasinerna i Stockholm, där han ägde hus. Gift med Jakobina Johansdotter Bernsten.

Barn:

 • Johan Otto Åkerstein, född 1711. Student i Uppsala 1724-05-02 (kallas då Åkersten). Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1735-02-06. Kopist därst. 1744-01-21. Kanslist 1751-12-20. Registrator 1759-12-31. Fick 1766-02-18 k. bibliotekaries och assessors fullmakt med tur från 1762-12-31. Död 1766-04-25 i Stockholm. Han efterlämnade stora och värdefulla genealogiska samlingar, vilka för en betydande summa inköptes av riddarhuset enl. direktionens beslut 1768-12-02. Gift 1745 med Johanna Sabina Grimm, född 1720, död 1765 före 17/9 i Stockholm, dotter av fältskären vid Närkes och Värmlands tremänningsinfanteriregemente Rudolf Gustaf Grimm och Maria Richter. [1]
 • Anna Catharina Åkerstein född 1715, † 1757-01-18 i Sorunda. Gift 1735-06-17 i Stockholm med kyrkoherden i Sorunda och Torö Laurentius Stierner född 1700-12-29, † 1767-12-13 i Sorunda.

Barn:

 • Harald Åkerstein, adlad Åkerstein, född 1755-01-25 i Stockholm. Volontär vid Jämtlands dragonregemente 1771-11-23. Sergeant vid artilleriet 1773-03-29. Underlöjtnant därst. 1774-10-14. Löjtnant 1783-08-28. Kommendant på Fredriksskans vid Gävle 1783–1788. Kapten i armén 1790-08-22 och i artilleriet s. å. 23/8. Överadjutant hos konungen och major i armén 1792-05-09. Major i artilleriet 1793-04-10. RSO 1794-11-24. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1795-11-02. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1800-11-08. Överste och chef för finska artilleriregementet 1806-12-31. Adlad 1808-10-17 (introd. 1809 under nr 2193). LKrVA 1811-08-17. Överste och chef för Svea artilleriregemente 1812-03-24. Död 1816-03-02 i Stockholm. Han bevistade krigen i Finland 1788–1790 och 1808, det förstnämnda såsom stabsadjutant hos d. v. generalmajoren friherre Klingspor. Gift 1787-02-25 på Gammelstilla bruk i Torsåkers socken Gävleborgs län med Ulrika Charlotta Uhr född 1767-06-27, död 1820-05-01 i Stockholm. Se: af Uhr. Dotter till brukspatronen Nils Joakim Uhr och Margareta Elisabet Ekman samt brorsdotter till brukspatronen David af Uhr.

Barn:

 • Nils Otto, född 1787-12-30 i Gävle, död där 1788-02-26.
 • Nils Harald Joakim, född 1793. Överstelöjtnant. Död 1853. Se Tab. 2.
 • Johan Otto, född 1794-04-18 i Stockholm. Student i Åbo 18082. Kadett i Haapaniemi 1807-06-17 och vid Karlberg 1808-04-18. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 24/3. 2. Löjtnant därst. 1816-10-22. Kammarjunkare. Sköt sig ogift 1820-05-10 i Stockholm.
 • Fredrika Charlotta, född 1796-04-03 i Stockholm, död där 1833-06-20. Gift 1817 i nämnda stad med löjtnanten Per Reinhold af Trolle, B, i hans 1:a gifte, född 1793, död 1874.

TAB 2

Nils Harald Joachim, (son av Harald Åkerstein, adlad Åkerstein, Tab. 1), född 1793-03-01 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1800-11-06. Kadett vid Haapaniemi 1806-06-15. Officerskadett vid nämnda regemente 1808-04-18. Student i Åbo s. å. 2. Underlöjtnant vid finska artilleriet s. å. 19/11. Stabslöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1815-01-17. Avsked och dragon vid Smålands dragonregemente s. å. 5/9. Ryttmästare i armén 1831-06-09 och i arméns generalstab s. å. 19/12. Major i armén 1842-01-25. Kommendant på Vaxholms fästning 1842. RSO 1843-02-06. Generalstabsofficer. Överstelöjtnant i armén. Se Biografica. Död 1853-10-24 i Bonn vid Rhen, sedan det lyst till äktenskap tre gånger för honom och Johanna Christina Engström, född 1814-04-09. Död 1870-08-07 i Norrtälje.

Barn:

 • Hilma Hedvig Charlotta, född 1842-07-15 i Jönköping, död 1902. Gift 1868-04-26 i Sundsvall med telegrafassistenten vid Göteborgs station Carl Fredrik Ekström, född 1841, död 1885-05-16 i Göteborg.
 • Matilda Carolina Olivia, född 1845-11-09 i Stockholm, död ogift någon dag mellan 1908-02-29 och 1909-01-02, i villan Dalbo i Gröndal vid Stockholm.
 • Helfrid Jenny Helena, född 1847-06-25 i Stockholm, död ogift 1921-09-23 i nämnda stad.
 • Carl Harald, född 1849. Major. Död 1922. Se Tab. 3
 • Anna Clara Maria, född 1851-03-09 i Stockholm, född. Gift 1889-09-14 i Visby med handlanden och lantbrukaren Adolf Niklas Falk, född 1855-09-28 i Helvi socken, Gotlands län.

TAB 3

Carl Harald, (son av Nils Harald Joakim, Tab. 2), född 1849-02-20 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1864-02-17. Utexaminerad 1869-01-30. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente s. å. 5/2. Löjtnant därst. 1878-09-27. Kapten 1887-05-06. Justerare i 30:e justerardistriktet s. å. RSO 1892-05-03. Major 1898-07-08. Avsked 1906-01-19. Justerare i 26:e justeraredistriktet 1911. Död 1922-01-03 i Göteborg och jordfäst s. å. 7/1 i Solna kyrka, Stockholms län, Dom.förs. Gift 1:o 1880-12-17 på Höberg i Vånga socken, Skaraborgs län med Ida Sigrid Constantia Gylling, från vilken han blev skild 1918-07-03. Född 1850-02-03 i Stockholm, död 1918-09-24 i Göteborgs Domk.förs. ]], begraven i Skövde. Dotter av godsägaren Filip Reinhold Gylling och Ebba Johanna Constantia Sergel. Gift 2:o 1918 med Olga Ottosson, född 1880-09-18 i Kville förs., Göteborgs och Bohus län. Dotter av hemmansägaren Otto Olsson och Vilhelmina Simberg.

Barn:

 • 1. Nils Harald Reinhold, född 1883. Löjtnant. Död 1943. Se Tab. 4.
 • 1. Elin Johanna Ingeborg, född 1886-04-21 i Skövde. Amanuens vid Göteborgs museum. Gift 1915-09-11 Göteborgs domkyrkoförs med intendenten vid Göteborgs museum, RNO, filosofie hedersdoktorn Georg Fredrik Ludvig Sarauw, född 1862-11-12 på Petersverft vid Vordingborg, Danmark, död 1928-02-17 i Göteborg.
 • 1. Carl Sigvard, född 1889-03-13 i Skövde, död 1894.
 • 1. Gunnar Sigurd Bertil, född 1890-09-08 i Skövde, död ogift 1917-06-19 i Uppsala.
 • 2. Olga Louise, född 1918-10-26, Göteborgs domk.förs. Studentexamen i Uppsala 1937. Filosofie kandidat examen 1940-12-14. Filosofie magister 1941

TAB 4

Nils Harald Reinhold, (son av Carl Harald, Tab. 3), född 1883-12-27 i Skövde. Studentexamen i Skara 1904-06-15. Underlöjtnant i Skaraborgs regementes reserv 1906-04-21. Utexaminerad från Kristinehamns praktiska skola 1908. Student vid Stockholms högskola s. å. Agronomexamen vid Alnarps lantbruksinstitut 1911. Löjtnant i nämnda reserv 1912-10-25. Föreståndare för Fornby lantmannaskola 1912–1915. Ämneslärare vid Dalarnes folkhögskola på Fornby. Har utgivit läroböcker i trädgårdsskötsel och agronomiska ämnen samt hembygdsböcker ävensom En krigares ungdomsminnen från ofred och fångenskap, Norra H. J. Åkersteins dagböcker åren 1812–1814. Äg. gård i Bro i Stora Tuna socken, Kopparbergs län. Gift 1912-05-04 i Stockholm med Helfrid Ester Laurentia Mellin, född 1888-12-06 i Stora Mellösa socken, Örebro län, dotter av lantbrukaren Nils Gustaf Mellin och Laura Rosenqvist.

Barn:

 • Carl-Harald, född 1914-08-07 i Stora Tuna förs., Kopparbergs län
 • Sigrid Ester-Brita, född 1917-01-01 i Stora Tuna förs., Kopparbergs län. Gift 1936-03-07 i Stora Tuna förs., Kopparbergs län med hemmansägaren John Carl Gustaf Nilsson, född 1908-09-04, St Kil förs.
 • Nils Harald, född 1918-11-28 i Stora Tuna förs., Kopparbergs län
 • Johan Otto Harald, född 1925-07-17 i Bro i Stora Tuna förs

Källor

 • 1Öä, del 11, sid. 352, not. 1. 2Lå.
 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Carl Szabad: Supplement 2008 till Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.