:

Tawastén nr 728

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tawastén nr 728 †

 • Adlad 1664-03-01, introd. s. å. Möjligen utdöd 1734. Ätten, om vars äldre släktled se adliga ätten Tawast, fortlevde i Finland till långt inpå 1700-talet.

1Af. 2Lå. 3Wn. 4RHG. 5Medd. av herr O, Koerber, Helsingfors.

TAB 1

Henrik Tawast, adlad Tawastén (son av Henrik Tawast, adliga ätten Tawast, Tab. 12), till Borg (numera Norsborg i Botkyrka socken, Sth.), som han köpte 1665-08-29, vilken egendom dock reducerades och 1698-03-23 anslogs till lagmansboställe1. Student i Åbo 1642–43. Respondent därst.2 1646-04-26 och 1647-04-16. Filosofie magister s. å. 4/5. Referendarie vid generalguvernementskansliet 1648 och vid finska expeditionen av k. kansliet 1655-04-25. Adlad 1664-03-01 (introd. s. å. under nr 728). Avsked från referendarietjänsten 1693-12-10. Lagman i Södra Finlands lagsaga 1697-04-30. Avsked därifrån 1703 för ålder, sjuklighet och särskilda förhinder. Död 1706-10-06. Gift 1657-01-13 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med Anna Meisner, född 1639-01-28 i Stockholm, död där 1669-06-15 och begraven i Katarina kyrka, dotter av bryggaren i nämnda stad Hans Meisner, av tysk härkomst, och prästdottern Margareta N. N.

Barn:

 • Christina. Gift med bokhållaren vid amiralitetet Johan Westman.
 • Carl. Student i Åbo 1673–74.2 Johan Gabriel. Student i Åbo 1673–742. Kopist i k. kansliet. Död ogift 1708-09-29.
 • Ebba, död ogift 1723 i Södertälje och där begraven s. å. 22/6.
 • Margareta, döpt 1667-06-04 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, levde 1714. Gift med auditören vid Östgöta kavalleriregemente Jöns Leuchovius, faders farbroder till majoren Aron Leuchovius, adlad Ehrengranat.
 • Beata, döpt 1668-10-26, i Stockholm Katarina förs. i Stockholm, död späd och begraven på samma gång som modern i Katarina kyrka
 • En son, död späd och begraven på samma gång som modern i Katarina kyrka

TAB 2

Henrik Johan (son av Henrik Tawast, adlad Tawastén, Tab. 1). Student i Åbo 1673–742. Fänrik 1679-09-22. Löjtnant 1680-10-01. Konfirm.fullm. s. å. 12/10. Kapten vid Arvid Horns ingermanländska regemente 1689-06-07. Bisatt 1699-04-03 i domkyrkan i Narva. Gift med Elisabet Dorotea von Blecken, vilken namnes änka 1699.

Barn:

 • Frans Gustaf. Förd i rysk fångenskap till Klinov och död där före 1723.
 • Carl Gabriel. Råkade som barn i rysk fångenskap och fördes till Klinov, varifrån han hemkom. Löjtnant. Död 1732-04-24 i Tuna prästgård. Gift med Maria Elisabet Wandre, levde änka 1733.
 • Anna Elisabet, död i rysk fångenskap i Klinov före 1723. Gift med ryttmästaren Johan Fredrik von Marquard, nr 183, i hans 1:a gifte, död 1731.
 • Ett barn, begraven 1690-11-25 i Narva.
 • Johan Henrik. Ryttmästare. Död 1734. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Henrik (son av Henrik Johan, Tab. 2). Nämnes som fadder i Narva 1712. Ryttmästare i rysk tjänst. Ägde Bleekenhof i Ingermanland. Mördad i sin säng, begraven 1734-10-04 i i Narva och torde ätten utdött med honom. Gift 1732-02-22 i Narva med Ulrika Eleonora von Sittman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1735-04-17 med kornetten i rysk tjänst Johan Fredrik von Wolters), dotter av majoren vid smolenska regementet Reinhold Johan von Sittman.

Barn:

 • Elisabet Eleonora, född 1734-01-30, död s. å. 17/11.
 • Utan känt samband.
 • Johan Tawastén, son av Staffan Tawastén, begraven 1724-03-17 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: