:

Von Kjörning nr 1949

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON KJÖRNING nr 1949 †

Adlad 1751-11-22, introd. 1752. Utdöd 1832-02-02 tab. 1.


1Um. 2MS. 3SB 4Ab. 5Skp.

TAB 1

Göran Olofsson.

Barn:

 • Olof Göransson. Bonde i Kjörninge by i Nordingrå socken, Västernorrlands län. Gift med Anna.

Barn:

 • Olaus Olai Kjörning, född 1627 i Kjörninge. Student i Uppsala 1655-06-001. Skolpräst i Härnösand 1656. Komminister i Attmars socken i Medelpad 1659. Död 1708. Hans gravskrift finnes i Attmars kyrka. Gift med Magdalena Stigzelia, i hennes 2:a gifte, dotter av prosten och kyrkoherden i Ljustorps pastorat av Härnösands stift Nicolaus Mattiæ Stigzelius och Anna Henriksdotter samt brorsdotter till ärkebiskopen doktor Laurentius Stigzelius, vars barn blevo adlade och introd. Lilliemarck.

Barn:

 • Georgius Ola Kjörning, född 1669 i Attmars komministergård. Student i Uppsala 16872. Adjunkt hos fadern 1691. Magister i Uppsala 1700. Komminister i Attmar 1701. Död 1710-01-01. Gift med Inga Hög i hennes 1:a gifte, (gift 2:o med mannens efterträdare i Attmar, komministern Christian Erik Hellberg), död 1762, dotter av borgmästaren i Söderhamn Carl Hög och en dotter till prosten Olof Lidman.

Barn:

 • Olof Kjörning, född 1704-08-31 i Attmars prästgård. Student i Uppsala 1721-02-03. Notarie vid bokauktionskammaren i Stockholm 1723. Medhjälpare vid franska lutherska kyrkan och skolan i nämnda stad 1726. Avsked från notariesysslan 1728. Rektor vid nyssn. skola 1729-02-22. Filosofie magister primus i Uppsala 1731-06-15. Prästvigd samt komminister vid förutn. kyrka 1732-01-30. Kyrkoherde därst. 1737-11-22. Teol. doktor i Helmstedt 1739. Kyrkoherde i Jakobs och Johannes församl. i Stockholm 1742-11-13. Superintendent i Härnösands stift 1746-03-10. Biskops titel och värdighet 1772-10-05, död 1778-06-11 och begraven s. å. 6/9 i Säbrå kyrka. 'Han besökte flitigt alla församlingarna i sitt stift, ända upp i lappmarkerna, där förut ingen biskop varit. Bevistade slutligen alla riksdagarna från 1741 till 1772. Hans barn blevo 1751-11-22 adlade med namnet von Kjörning, undfående till vapen ett sköldemärke, nästan lika med en gammal dansk Kjömingätts, dock utan annan anledning än namnens likhet (sönerna 1752 introd. under nr 1949).'. Gift 1740-09-11 med Elisabet Margareta Hermansson, adlad von Hermansson B, född 1721-05-12 död 1773-03-11 i Uppsala under hemresa från Stockholm till Härnösand samt begraven s. å. 18/3 i Uppsala domkyrka, dotter av professorn Johan Hermansson och Margareta Steuchia, adlad Steuch.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1742-01-05, död 1746-05-01.
 • Georg Kjörning, adlad von Kjörning, född 1743-01-27. Student i Uppsala1 1752-05-08. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1761-06-30. Kopist därst. 1763-03-18. Kanslist 1764-05-10. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1765-05-22. Förestod konsulatet därst. 1767. Kommerseråd över stat 1778-01-24 och på stat 1785-08-01. Kronofullmäktig i allm. brandförsäkringsverket 1791. Död barnlös 1792-12-25 i Stockholm och slöt således själv sin adl. ättegren [Ak]. Gift 1782-11-03 i S:t Petersburg med Carolina Anna Gjers i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794 med professorn och medicinalrådet, med. doktorn Lars Christian Tingstadius, född 1750-06-17 i Lunda prästgård, Södermanlands län, död 1832-05-12 Vik)3, född 1753, död 1828, dotter av svenske köpmannen i S:t Petersburg, kommissarien Lorentz Gjers och Anna Maria Hoffberg.
 • Johan Mattias, född 1744-01-17 död s. å. 27/5.
 • Olof Kjörning, adlad von Kjörning, född 1746-03-201 aug. Kadett vid amiralitetet. Student i Uppsala1 1758-10-31, död där 1760-12-21
 • Inga Elisabet Kjörning, adlad von Kjörning, född 1747-09-21, död 1817-09-14 i Uppsala. Gift 1767-01-20 med professorn i Uppsala och kyrkoherden i Grans pastorat av Uppsala ärkestift, teol. doktor Petrus Nikolai Christiernin, född 1725-07-27 i Västerås, död 1799-02-24 i Uppsala samt av samma släkt som adl. ätterna von Christiersson, och af Cristiernin.
 • Johan Kjörning, adlad von Kjörning, född 1748-10-07 död 1753-02-07
 • Carl Gustaf Kjörning, adlad von Kjörning, född 1750-01-28 i Säbrå socken, Västernorrlands län. Volontär vid livregementet till häst 1765-04-15. Korpral därst. s. å. 11/7. Adjutant 1770-08-14. Stabskornett 1771-06-05. Kornett 1775-03-22. Löjtnant s. å. 9/8. Stabsryttmästare s. å. 20/12. Regementskvartermästare 1777-03-15, död ogift 1781-08-05 i Uppsala och slöt själv sin ättegren [Blr].
 • Johan Mattias Kjörning, adlad von Kjörning, född 1755. Expeditionssekreterare. Död 1832. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Mattias Kjörning, adlad von Kjörning (son av Olof Kjörning, Tab. 1), född 1755-06-28 i Härnösand. Student i Uppsala 17714. Auskultant i bergskollegium4 1774-01-25. Anställd i k. kansliet. Kanslist i justitierevisionen 17815. Protokollssekreterare i justitierevisionsexpeditionen5 1786-07-24. Nedsatte sig sedan på sin egendom Bjälkesta i Giresta socken, Uppsala län. Fick 1793-04-30 expeditionssekreterares fullm. Död 1832-02-02 på Stora Bärby i nämnda socken och slöt ätten. Gift där 1797-08-27 med Ulrika Eleonora von Post, född 1778-05-04 i Stockholm, död 1846-02-01 på Stora Bärby, dotter av presidenten Fredrik von Post, och hans 2:a fru Ulrika Eleonora Cederström.

Barn:

 • Olof Fredrik, född 1803-04-13, död 1804-10-05 på Bjälkesta.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: