:

Ehrencrantz nr 823

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrencrantz nr 823 †

Adlad 1669-10-18, introd. 1672. Utdöd troligen 1708-02-29.

1P. Wieselgren, Ny Smålands beskrifning II (1846). 2H. Lagergren, Släkten Roman (manuskr.). 3Um. 4SK. 5KGF-nytt nr 114, s 4-5.


?Sven5


Barn:

  • Sven Svensson, bonde i Hångeryd Mellangård i Asa socken5.
  • Gudmund Spak, adlad Ehrencrantz, född 1621. Hade arv i Hångeryd i Asa socken. Extra ordinarie tjänsteman vid fältkansliet 1643. Kanslist därst. 1644. Kanslist i kanslikollegium 1645. Registrator därst. Notarius publicus i Stockholm 1652-09-30. Sekreterare i amiralitetskollegium 1654-08-00. Tjänstgjorde på flottan i Öresund och i konungens högkvarter 1658–1659. Adlad 1669-10-18 (introd. 1672 under nr 823). Assessor i sistnämnda kollegium 1671. Amiralitetsråd 1674-12-10. Indragen 1679-12-31. Erhöll full lön i pension 1680-02-25. Död 1683-04-29 och begraven 1684-06-08 i Maria kyrka i Stockholm [Zf]. Gift 1:o med Carin Larsdotter född 1631-06-16, död 1668-05-20. Gift 2:o 1673 med Maria Roman, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1653-09-28 i Kristinehamn med prosten och superintendenten i Karlstad Sveno Benedicti Camoenius, i hans 2:a gifte, född 1588, död 1666, fader till Daniel Caméen, och Sven Caménhielm)2, född 1632, död 1681-01-28 i Stockholm2 och begraven i Maria kyrka, dotter av landskamreraren Arvid Pedersson och hans 1:a hustru Anna Jonsdotter.2

Barn:

  • 1. Samuel, född 1649. Student i Uppsala 1660-12-00. Död 1671-06-12.
  • 1. Catharina, född 1650(?), död ogift 1710 på Vistaberg i Huddinge socken Stockholms län och begraven s. å. 6/12.
  • 1. Johan, född 1652-02-08. Student i Uppsala 1660-12-003. Överlöjtnant vid amiralitetet 1674-05-05. Kapten 1676-04-04. Kommenderad på Johan Clercks majorsskepp Saturnus i 3. eskadern av Lorentz Creutz' flotta 1676-05-00. Kapten på Gustaf Sparres viceamiralsskepp Venus i 2. eskadern av Henrik Horns flotta 1677-06-00. Förde Hjorten i Hans Wachtmeisters flotta 1678. Kommendör vid amiralitetet 1679-11-15. Chef för Ålands matroskompani 1680. Var i holländsk tjänst 1681. Död ogift 1688-03-05 i Stockholm och begraven i faderns grav i Maria kyrka [Zf].
  • 1. Maria, född 1656(?). Gift 1:o 1676-12-03 med sekreteraren Bengt Appelroth, född 1646, död 1679. Gift 2:o med överstelöjtnanten Johan Fredrik von Gröninger, född 1654, död 1730.
  • 1. Lars. Student i Uppsala3 1670-12-05.
  • 1. Jakob, född 1663 (?). Student i Uppsala3 1674-04-09. Pikenerare vid livgardet 1687-03-10. Rustmästare därst. 1690-04-15. Furir 1691-12-14. Fältväbel 1693-01-24. Fänrik 1696-11-09. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1700-04-30. Sekundkapten därst. 1703-06-25. Premiärkapten 1706-02-27. Död 1708-02-29 och utgick ätten troligen med honom. Gift 1694-06-29 på Vistaberg med Brigitta Gyllenroth, som levde 1722, dotter av generalauditören Jonas Roth, adlad Gyllenroth, och Margareta Westman.
  • 1. Margareta. Gift 1:o 1690-09-02 med stadssekreteraren och konsistorieassessorn i Pernau Conrad von Aken, adlad Akenstierna 1683, men ej introd.4. Gift 2:o 1711-07-01 i Reval med löjtnanten vid Günterberchsartilleriregemente Casper Johan Pügel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: