:

Von Schulzen nr 2247

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Schulzen nr 2247 †

Adlad 1815-04-25 enl. 37 § R.F., introd. 1817. Utdöd 1866-10-20.


  • Johan Christoffer Schultzen, sedan Schulzen, adlad von Schulzen (son av Per Christoffer Schultz, se adl. och friherrl. ätterna von Schulzenheim, Tab. 2), född 1765-09-10 i Stockholm Klara förs. i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1775-11-05. Furir därst. 1777-09-05. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1778-11-11. Kornett därst. 1779-02-10. Löjtnant 1784-11-11. Kapten i regementet 1788-11-19 och vid regementet 1790. Major i armén 1799-04-07 och 2. major vid regementet 1808-02-05. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. RSO s. å. 3/7. Överste i armén 1814-11-16. Adlad 1815-04-25 enl. 37 § R.F. (introd. 1817-11-05 under nr 2247). Avsked ur krigstjänsten 1817-12-16. Intendent vid arméns 1. passevolanskommissariat 1824-03-30. Död 1849-03-24 i Örebro. Han undergick 1782-03-22 artilleriexamen vid Svea artilleriregemente, varefter han utbildade sig i fortifikationen m. m. samt erhöll för civil arkitekturritning tvenne gånger prismedaljer i målare-och bildhuggareakademien. Avhörde ock under tiden anatomiska föreläsningar samt lade hand vid dissektionerna i teatrum anatomicum för att därav draga nytta i veterinärvetenskapen. Bevistade finska kriget 1788–1789 och anförde därunder avantgardet vid batteriintagningen på Älgön 1788-09-30 samt kommenderades till batteribetäckning vid Skensö s. å. 4/10 under bombkastningen på ryska flottan. Förrättade 1796-07-00 på konungens befallning rekognoscering å Larvs och Algutstorps hedar, varöver han avlämnade en karta. Var 1809 och 1814 även med mot Norge. Fick slutligen vid adlandet sina förfäders vapen i skölden eller densamma fyrdelad och i första och fjärde tälten, som äro röda, ett vitt johanniterkors och i andra och tredje fälten, vilka äro blå, en silverstjärna samt på hjälmen, efter mödernevapnet, ett svart örnhuvud mellan tvenne liljekonvaljkvistar med tre hängande blommor på vardera'. Gift med Margareta Christina Wetterström, född 1774-10-07 i Enköping, död 1852-07-24 i Örebro, dotter av Nils.Wetterström, och Brita Christina Lindstedt.

Barn:

  • Carl Jakob, adelsman vid faderns död 1849. Född 1805-01-23 på majorsbostället Skärvhem i Svarteborgs socken, Göteborgs och Bohus län. Sergeant vid Bohusläns regemente 1821-06-24. Fänrik vid Närkes regemente 1824-09-14. Kammarjunkare 1830-08-18. 2. Löjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 7/10. Kapten därst. 1841-02-15. RSO 1851-11-10. Avsked ur krigstjänsten 1852-04-17. Död ogift 1866-10-20 i Örebro och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: