:

Rothlöben nr 1420

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rothlöben nr 1420 †

Adlad 1698-11-26, introducerad 1719. Utdöd 1746.

'Uti gamla österrikiska klosterbrev omtalas såsom vittne Herman der Zijrvogel (Ziervogel) åren 1369 och 1370, som förde i sitt sigill en hjälm med tvenne hjorthorn, samt år 1449 en Hermander Ziervogel från Prünsleinstorf.'


TAB 1

Martin Ziervogel. Grevlig schiefer-steiger vid bergverken i grevskapet Mansfeld. Död 1626. Gift med Margareta Kraft, som var syster till amtmannen Samuel Kraft i Falkenstein.

Barn:

 • Samuel Ziervogel, född 1616-09-16 i Mansfeld. Inkom till Sverige och blev 1647 av änkedrottningen Maria Eleonora antagen till hovapotekare på apoteket Svanen i Stockholm. Död i Stockholm 1672-01-29 och begraven i Nikolai kyrka. Gift 1:o 1650-12-19 med Abigail Kreimar, född i Schlesvig-Holstein, död 1652, sedan hon framfött en son. Gift 2:o 1656-01-13 med Birgitta Rothlöben i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1650 med apotekaren i Stockholm Casper Scheps, död 1654), född 1626, död 1665-04-16 i barnsäng efter en son, dotter av hovpredikanten hos änkedrottning Maria Eleonora, kyrkoherden vid Tyska kyrkan, Stockholm, sedermera superintendenten i Hadersleben Johan Rothlöben och Benedikta Joakimsdotter Danckwardt. Gift 3:o 1667-01-22 med Justina Sofia Jung i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1672-12-10 med hovapotekaren Julius Fredrik Friedenreich, född 1643-08-19 i Eutin, död 1691-06-21 i Stockholm, fader till landshövdingen Melker Friedenreich, adlad Friedenreich), född 1646-12-01 i Stockholm, död i Stockholm 1710-01-14, dotter av direktören över glasbruket i Stockholm, handelsmannen Melker Jung och Sofia Lorentzdotter Stormhatt.

Barn:

 • 2. Johan Martin Ziervogel, adlad Rothlöben, född 1657-03-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-02-09. Promoverad med. doktor i Leyden 1679. Praktiserande läkare i Stockholm 1680. Assessor i collegium medicum 1681. Livmedikus 1693. Adlad 1698-11-26 varvid han upptog sin moders föräldrars tillnamn och till en del deras vapen (sönerna introducerade 1719 under nr 1420). Död 1701-02-28 i Reval (Ldk.) av en häftig feber, som han ådragit sig i vinterlägret i Lais. 'Han utnämndes 1682 till amiralitetsmedikus i Karlskrona och 1683 till stadsfysikus i Falun (Ldk.), vilka tjänster han dock undanbad sig. Kallades icke allenast allt ifrån 1685 av konung Carl XI till hovet för att uppvakta vid varjehanda sjukliga tillfällen, som yppat sig, dels hos änkedrottningen Hedvig Eleonora, dels ock hos de övriga av det kungliga huset, utan skickades även av konungen till en och annan i landsorterna sjuk liggande generalsperson. Har författat en Pharmacopaea Holmensis.' Gift 1681-05-17 i Stockholm med sin fränka Margareta Charitas Bezeliau, döpt 1662-10-07, död 1727-02-27 på Mälby i Adelsö socken, Stockholms län och begraven i Stockholms Storkyrka, dotter av kyrkoherden vid Tyska kyrkan, Stockholm, magister Christoffer Bezelius och hans hustru, född Rothlöben.

Barn:

 • Barbara, född 1682-03-27, död 1698-09-21.
 • Brita Justina, född 1683-04-14, död 1698-08-16.
 • Christoffer, född 1684. Major. Död 1740. Se Tab. 2
 • Samuel, född 1686-07-18, död 1687-06-07.
 • Charistas, född 1688-01-20, död 1688-07-16.
 • Christian, född 1689 och döpt 1689-08-31. Konstapel vid amiralitetet 1711-04-14. Extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet 1711-10-20. Löjtnant vid sluproddarregementet 1718-06-28. Avsked 1720-02-17. Död ogift 1746-06-02 i Böne socken, Älvsborgs län och slöt ätten på svärdssidan.
 • Sofia Elisabet, född 1691-06-29, död ogift 1768-06-00 i Stockholm och begraven 1768-06-21 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm.
 • Johanna Margareta, född 1693-09-10, död 1697.
 • Carl, född 1694-09-12, död 1696-11-19.
 • Johan Martin, född 1695-09-17. Page vid hovet 1711-09-26. Musketerare vid livgardet 1717-11-01. Förare vid livgardet 1717-12-09. Sergeant 1718-02-06, död ogift 1731-08-05.
 • Margareta Charitas, född 1696-11-15, död 1697-07-12.
 • Carl Fredrik, född 1698-08-04, död 1698.

TAB 3

Christoffer (son av Johan Martin Ziervogel, adlad Rothlöben, Tab. 1), född 1684-09-12 i Stockholm. Anställd vid fortifikationskontoret 1701. Volontär under Maidel 1702. Volontär under Marderfelt 1703. Musketerare vid livgardet 1704. Korpral och förare vid livgardet. Löjtnant vid Hjelms dragonregemente 1706-05-02. Kapten vid Hjelms dragonregemente 1709-02-26. Majors karaktär och placerad vid Västgöta kavalleriregemente 1722-06-26. Ryttmästares indelning 1728-03-30. Avsked 1737-12-19. Död 1740-01-28 i Stockholm. (At (Sch).) Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Galitj, varifrån han ej hemkom förrän 1722 efter fredsslutet. Gift med Anna Lisa Elfman.

Barn:

 • Christoffer, döpt 1740-01-30 i Stockholm, död som barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: