Von Schwalch nr 323

Från Adelsvapen-Wiki

0323.jpg


Adliga ätten von SCHWALCH nr 323 †

Adlad 1645-05-16, introd. 1647. Utdöd 1734-09-12.


1At (Sch). 2Um. 3Af.

TAB 1

Joakim Schwalch, död 1601-03-10.

Barn:

  • Samuel Schwalch, född 1567-02-26. Jur. utr. doktor och syn-dikus i Stettin. Tillika syndikus för lantständerna i Hinterpommern. Död 1615-06-10. Gift med Anna Maria Friederichs, född 1583 i Stettin, död där 1631, dotter av syndikus i nämnda stad, jur. utr. doktorn Christoffer Friederichs och Ursula Rudolphi.

Barn:

  • Christoffer Fredrik Schwalch, adlad von Schwalch, till Åbrunna i Österhaninge socken Stockholms län, som han fick i förläning 1644-01-31 och under allodial besittningsrätt3 1646-12-22. Av konung Gustaf II Adolf 1629 förordnad till hertigarna Christians och Carls av Mecklenburg handledare. K. sekreterare i de tyska sakerna vid svenska kansliet i Tyskland 1632. Handsekreterare hos rikskansleren Axel Oxenstierna i Nürnberg. K. tysk sekreterare 1636. Adlad 1645-05-16 (introd. 1647 under nr 323). Död 1656 i Warschau. Gift 1637-12-10 i Stockholm med Christina Trotzig, född 1615, död 1697-12-00 på Åbrunna, dotter av borgaren och handelsmannen i Stockholm Mårten Trotzig (stamfader för adl. ätterna Trotzenfelt, och Trotzig, samt friherrl. ätten Trotzig) och.Maria Catharina Svahn.

Barn:

  • Christoffer, döpt 1641-03-17 i Stockholm, död ung.
  • Christina, döpt 1644-05-03 i Stockholm, död barn.
  • Fredrik, född 1645, död barn.
  • Christina Teodora, döpt 1646-10-04 i Stockholm, död ogift 1704 på Åbrunna.1
  • Gustaf Fredrik, 1647. Hovjunkare. Död 1734. Se Tab. 2
  • Christoffer Martin, till Åbrunna. Född 1649-03-14. Student i Uppsala2 1664-03-28. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1682-11-09. Regeringsråd i Stettin 1692-11-09. Kansler i Pommern 1693-06-17. Död ogift 1720 i Stockholm under riksdagen.

TAB 2

Gustaf Fredrik (son av Christoffer Fredrik Schwalch, adlad von Schwalch, Tab. 1), född 1647-11-21. Student i Uppsala2 1664-03-28. Drottning Christinas hovjunkare. Hovkavaljer på ambassaden till England 1666. Likaså vid fredstraktaten i Breda 1667, 'där båda svenska ambassadörerna Göran Fleming och Peter Julius Coyet dogo'. Död 1734-09-12 i Stockholm och slöt ätten samt begraven s. å. 19/9 i Storkyrkan, varvid vapnet krossades av presidentssekreteraren Abrah. Bruncrona. Gift på 1690-talet med Anna Maria Schreickel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Nils Markusson, adlad Tungelfelt, död 1695), död 1710.

Barn:

  • Christoffer Fredrik, född 1700-08-11 på Åbrunna i Österhaninge socken Stockholms län. Korpral vid livdragonregementet. Död 1718 i Norge.
  • Anna Catharina, död 1707 på Åbrunna och begraven s. å. 7/8.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.