:

Aurivillius

Från Adelsvapen-Wiki

Släkt vars namn antogs av kyrkoherden i Gävle kontraktsprosten Olaus Christophori Aurivillius (1603-1668). Namnet är en latin form på Örbyhus där stamfadern Kristoffer Olofsson var befallningsman.

TAB 1

Kristoffer Olofsson. Bonde och Befallningsman i Örbyhus, Vendel socken.

Barn:

 • Petrus Christophori Aurivillius
 • Olaus Christophori Aurivillius, född 1603, död 1668. se Tab. 2.

TAB 2

Olaus Christophori Aurivillius
Olaus Christophori Aurivillius

Olaus Christophori Aurivillius, född 1603 vid Örbyhus i Vendels socken, Uppsala län, av vilken födelseort han genom latinisering bildade namnet. Student i Uppsala 1622-02-00. Filosofie magister i Uppsala 1632. Filosofie adjunkt och vice pastor i Uppsala domkyrkoförsamling 1629. Kyrkoherde i Knutby pastorat av ärkestiftet 1636. Rektor scholæ i Uppsala 1642. Kyrkoherde i Vendels pastorat av ärkestiftet 1646-01-20 och i Gävle 1648-03-10. Kontraktsprost 1648. Riksdagsman 1640, 1647, 1654 och 1664. Död 1668-03-13 och begraven i Gävle kyrka. Gift med Barbara Persdotter Cassiopæa, död 1679-01-29 i Uppsala, dotter av kyrkoherden i Skepptuna och Lunda pastorat av ärkestiftet, prosten Petrus Tomæ Cassiopæus hans fru Cecilia Hwiit.

Barn:

 • Petrus Aurivillius, född 1637. Fil. professor. Död 1677. se Tab. 3.
 • Katarina Aurivillia, född 1640-08-26 i Vendel socken.
 • Ericus Aurivillius, född 1643. Professor, Språkforskare. Död 1702. se Tab. 4.
 • Cecilia Aurivillia.
 • Johannes Aurivillius.
 • Olaus Aurivillius.
 • Elisabeth Aurivillius.
 • Christophorus Olai Aurivillius, född 1652. Kyrkoherde, Riksdagsman. Död 1709. se Tab. 5.

TAB 3

Petrus Aurivillius född 1637-03-23 i Knutby prästgård. Student i Uppsala 1650-02-00. Filosofie magister i Uppsala 1664. Teol. adjunkt vid Uppsala universitet 1665. Prästvigd 1665. Logices et metaphysices professor i Uppsala 1668. Græcæ linguæ professor 1674. Tillika extra ordinarie teol. professor 1674. Ledamot av trolldomskommissionen 1676. Död 1677-10-28 i Uppsala och tillika med hustrun begraven i Uppsala domkyrka. Han var en på sin tid namnkunnig lärare i grekiska språket samt utgav åren 1672–1675 en lärobok i logik och metafysik, som länge brukades i skolorna. Gift 1667 med Margareta Blix, född 1638-11-10 i Stockholm, död 1690-08-26, dotter av handskrivaren (landssekreteraren) i Uppsala län Måns Persson Blix och hans 1:a hustru Brita Anthelia samt brorsdotter till assessorn Mårten Persson Blix, adlad Blixencron.

Barn:

 • Magnus Aurivillius, född 1673. Superintendent. Död 1740. se Tab. 6.

TAB 4

Ericus Aurivillius, (son av Olaus Christophori Aurivillius Tab. 2), Professor, Språkforskare; Insattes i Gävle skola 1653; inskrevs som student vid Uppsala universitet 31 jan. 1656; e. o. jur. professor 6 maj 1678; professor i romersk rätt 4 okt. 1684; universitetets rektor vt. 1691 och vt. 1700. Född 1643-07-31 i Knutby socken. Död 1702-02-05.

Gift 1681-01-11 med Anna Loccenia, dotter av rikshistoriografen Johannes Loccenius och Ursula Tamm

TAB 5

Christophorus Olai Aurivillius (1652-1709) vapensköld.

Christophorus Olai Aurivillius, (son av Olaus Christophori Aurivillius Tab. 2), Kyrkoherde, Riksdagsman; Student 1663; magister 1676; teologie adjunkt 1679; prästvigd 18 maj 1680; rektor 1681-1689 Gävle gymnasium; kyrkoherde 1689-1696 i Hille pastorat; kyrkoherde 1696-1709 i Alfta pastorat; herredagsman (riksdagsman) 1697; prost 1698 i Hälsinglands norra kontrakt. Född 1652 i Gävle. Död 1709-04-17 i Alfta socken.

Gift 1680 med Sara Wattrangia, född mellan 1658 och 1660 i Södertälje socken, dotter av kyrkoherden i Södertälje Abraham Wattrangius och hans 2:a fru Kristina Lundia.

Barn:

 • Olof Aurivillius.
 • Barbara Aurivillia. Gift 1707 med, kontraktsprosten och riksdagsmannen i Bollnäs socken, Nils Clewberg (1654-1726).
 • Kristina Katarina Aurivillia, född mellan 1676 och 1680 i Uppsala, död 1720 i Delsbo socken. Gift 1:o 1698 med kyrkoherden Erik Halenius, född 1663, död 1708. Gift 2:o 1709 med kyrkoherden Andreas Matthiae Riselius, född 1661 i Leksand socken, död 1715 i Alfta socken.


TAB 6

Magnus Aurivillius, (son av Petrus Aurivillius Tab 2), född 1673-02-12 i Uppsala. Student i Uppsala 1685. Filosofie magister ultimus 1700-12-11. Prästvigd 1701-08-16. Legationspräst vid Arvid Horns ambassad till Warschau 1704. Notarie vid hov- och fältkonsistorium 1705-05-08. Hov- och drabantpredikant 1707-06-26. Överhovpredikant, konungens biktfader och preses i fältkonsistorium 1709. Kyrkoherde i Maria församling, Stockholm 1712-09-09, men fick ej resa hem förrän 1715. Superintendent i Karlstad 1730-06-30. Teol. doktor primus i Uppsala 1732-02-23. Död 1740-06-03 i Karlstad och begraven i Karlstad, men sedan förd till Aurivilliska graven i Uppsala domkyrka. 'Han reste 1703 ut till armén i Polen. Blev året därpå i Warschau tillfångatagen och förd till Sachsen, men frigavs efter några månader. Följde konung Carl till Poltava och därifrån till Turkiet, var med konungen till Demotika, varifrån han över Stralsund hemkom till Stockholm 1715-05-10.' Gift 1715-11-17 med Margareta Christina von Numers, född 1694-08-12, död 1781-02-15 i Karlstad, dotter av överstelöjtnanten Carl von Numers, och hans 1:a fru Christina Påhl. Barn:

 • Carl Aurivillius, född 1717; professor; † 1786. se Tab 7.
 • Samuel Aurivillius, född 1721; professor; † 1767. se Tab 8.

TAB 7

Carl Aurivillius, född i Stockholm den 2 augusti 1717 (son av Magnus Aurivillius Tab. 6), död i Uppsala den 19 januari 1786. 1748 utnämnd till filosofie adjunkt och sex år därefter till poëseos professor, fick han ändtligen 1772 utbyta sistnämnda befattning mot den lärostol, han alltid önskat sig, nämligen som professor i österländska språk och förordnades samma år till ledamot i bibelkommissionen. Hans samtid kallade honom »Aurivilliani nominis honos» och förvisso förtjänade han denna äretitel. Hans studier omfattade icke blott österländska litteraturen i hela dess omfång, utan äfven grekiska och latinska språken. Såsom lärare var han outtröttlig i offentlig och enskild undervisning, älskad af sina lärjungar, och berömd för sin ovanliga förmåga att framställa sitt änme på en gång grundligt och lättfattligt. Sin författareverksamhet nedlade han mest i akademiska disputationer, af hvilka de som angå österländska litteraturen äro omtryckta under titel: Aurivillii Dissertationes ad sacras Litteras et Philologiam orient. pertinentes, cum præfat. J. D. Michaëlis 1790. Gift med Eva Maria Ekerman, dotter av professorn Petrus Ekerman och Anna Törner.

Barn:

 • Eva Maria Aurivillius, född 1758-03-14 i Uppsala, † där 1844-09-24. Gift 1791-05-24 med landssekreteraren i Uppsala län Anders Crælius, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1774-06-20 i Uppsala med Maria Hydrén, född 1746, † 1790, dotter till domprosten i Uppsala Lars Hydrén och Regina Ljung), född 1732, † 1810.

TAB 8

Samuel Aurivillius, döpt 1721-05-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1730 (ånyo inskriven 1736). Auskultant i bergskollegium 1743-10-10. Under utländsk studieresa med. doktor i Göttingen 1750. Bibliotekarie vid universitetsbiblioteket i Uppsala 1750-02-06. Livmedikus 1752. Genom tjänstebyte med sin svärfader professor i anatomi 1756. Död 1767-03-24 i Uppsala [Ab]. Hans barn blevo 1773-05-05 adlade och adopterade på morfaderns adliga namn (sönerna jämte deras morbroder introducerad 1776 under nr 2055). Gift 1753-05-08 med Anna Margareta Rosén von Rosenstein, född 1736-02-16, död 1772-07-21, på Lisjö bruk i Sura socken, Västmanlands län, dotter av arkiatern Nils Rosén, adlad Rosén von Rosenstein (Tab. 1) och Anna Christina Hermansson, adlad von Hermansson B

Barn: se Rosén von Rosenstein nr 2055

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon


: