:

Reuterstam nr 2113

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Reuterstam nr 2113 †

Adlad 1774-01-24, introducerad 1777. Utdöd 1793-09-23.


  • Anders Stuberg, född 1673 i Södermanland. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet. Avsked 1745. Död 1767 i Lövestads socken, (Ssn.) Malmöhus län. 'Han gick 1700 ut med svenska armén och bevistade fälttågen i Livland och Polen. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solikamsk, varifrån han först efter tretton års fångenskap eller 1722 återkom till Sverige.' Gift 1725 med Judita Hoffert, född 1682, död 1765 i Lövestads socken (Ssn.), dotter av stadsmedicus Silvert Hoffert i Malmö.

Barn:

  • Anders Stuberg, adlad Reuterstam, född 1727-07-05 i Löderups by i Löderups socken, Kristianstads län. Student i Lund 1747 (Ssn.). Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1748. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1751. Beridare vid hovstallet i Stockholm 1762-04-26. Understallmästare vid hovstallet i Stockholm 1770-10-29. Adlad 1774-01-24 (introducerad 1777 under nr 2113). Föreståndare för ridskolan vid Uppsala akademi 1776-01-17 och för stuterierna vid Strömsholm och Kungsör 1778-01-21. Död 1793-09-23 på Strömsholm barnlös och slöt således själv sin ätt, vadan vid jordfästningen 1793-10-03 i Kolbäcks kyrka, Västmanlands län vapnet krossades av lagmannen, friherre Gust. Gottfr. Reuterholm. 'Stallmästaren Reuterstam reste 1748 till Uppsala, där han lärde sig ridkonsten av den mycket skicklige stallmästaren Joh. Ekelund, samt undervisade sedermera hertigarna Carl och Fredrik Adolf i nämnda konst.' Gift 1:o med N. N. 2:o 1774-06-21 med Maria Lovisa Pantzerhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Jakob Moell, född 1754-11-07, död före hustrun), född 1750-04-06 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1829-12-09 i Björskogs socken, Västmanlands län, dotter av majoren vid Södermanlands regemente Jakob Holmstedt, adlad Pantzerhielm, stamfader för adlad ätten Pantzerhielm, och Maria Anna Billon av fransk härkomst.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: