Von Eisen nr 994

Från Adelsvapen-Wiki

0994.jpg


Adliga ätten von Eisen nr 994 †

Adlad 1681-04-16, introducerad 1682. Utdöd 1697-05-01.

Om ättens äldre släktled, se adliga ätten Leijonfelt.


  • Didrik Tomasson Eijssen, adlad von Eisen (son av Tomas Johansson Eijssen, se adliga ätten Leijonfelt, Tab. 1), född 1632-06-24 i Stockholm. Gemen soldat i engelska protektorn Cromwells tjänst 1654. Avsked därifrån 1656. Lärare i Frankrike i civila och militära arkitekturen 1657. Hovmästare hos riksdrotset greve Magnus Gabriel De la Gardie 1666. Stadsmajor i Stockholm 1671-09-28. Marskalk på svenska ambassaden till England och Holland 1672-08-28 och till Polen 1674. Överstelöjtnant för sjettingama på Värmlandsdal 1678-12-08. Åter stadsmajor i Stockholm 1680. Adlad 1681-04-16 introducerad 1682 under nr 994). Död 1697-05-01 i Stockholm och slöt själv sin adlad ätt samt begraven 1697-11-07 i Jakobs kyrka, där hans vapen uppsattes. 'I slaget vid Lund fick han hästen skjuten under sig samt själv sju svåra blessyrer. Blev därtill utplundrad inpå bara kroppen och fängslad förd till Nybble. Ehuru svårt sårad befriade han icke allenast sig själv dagen därpå utan ock andra fängslade, samt avväpnade dem, som tillfångatagit och bevakat honom.' Gift med Christina Nilsdotter Emporagria ) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1661 "17/10 i Stockholm, Nik., med assessorn Johan Mattsson Lang, adlad Palmström, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1686), död 1710-09-30 [Pt I och XX.], dotter av rådmannen i Stockholm Nils Nilsson Emporagrius och hans 1:a hustru Elisabet Amundsdotter.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.