:

Svärd nr 141

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Svärd nr 141 född

Adlad av Carl IX. Introd. 1627. Utdöd före 1637-10-20.

Ätten har med säkerhet intet samband med de båda före riddarhusets instiftande utdöda finska frälsesläkterna med samma namn, och uppgiften, att Jöns Hansson Svärd varit född i Finland, kan med skäl betvivlas.


1K. Stenbock, Östgöta ryttare 1652-1617 (1922). 2KA, Reduktionskoll. Akt 269 (OA), 3R. Stenbock, Östgöta kavalleriregemente 1618–1699 (1927).

  • Jöns Hansson, adlad Svärd, född i Finland (?). Fänrik vid Nils Erikssons östgötafana 1604. Tjänade under hovfanan 1605. Löjtnant vid Nils Assarsson Mannerskölds fana 1610. Adlad av konung Carl IX. Ryttmästare för en fana Östgöta och Västgöta ryttare 1611 före 3/10. Deltog under Kalmarkriget i striderna vid Kalmar och under Ölands återtagande 1611 samt under 1612 års fälttåg. Hovjunkare hos hertig Johan av Östergötland samt bar jämte andra hovjunkare hertigens kista vid likprocessionen 1618. Avsked från ryttmästarbeställningen 1625. Introd. 1627 under nr 113, vilket nummer sedan ändrats till 141. Erhöll fullmakt att värva ett kompani landsknektar i Östergötland 1627. Var fullmäktig för adeln i Östergötland till utskottsmötet i Stockholm 1636-05-00–1636-07-00. Död s. å. eller 1637 och slöt ätten på svärdssidan. [1] Han erhöll i donation av hertig Johan 1610-01-16 Sjögesta i Vreta klosters socken och Säby i Ljungs socken båda i Östergötlands län och 1614-12-10 på livstidsfrihet Åsen, Rågårda, Släta, Nybbele och Råby, alla i Ljungs socken. Erhöll av konung Gustaf II Adolf 1621-10-22 förenämnda gods under Norrköpings besluts villkor.2 Gift med Ingeborg Larsdotter, som 1637-10-20 erhöll livstidsförläning på Säby och Åsen1 och 1653 träffade avtal med sin dotter och måg om livstidsförsörjning2, men var död 1662.2

Barn:

  • Hans Jönsson. Fänrik vid Östgöta ryttare 1626. Löjtnant därst. 1628. Ryttmästare 1631. Ogift ihjälstucken 1633-06-26 av sin kornett Sven Jönsson Lind. [3]
  • Catharina, levde 1653. Gift 1635-05-29 på Säby med generaladjutanten av kavalleriet Magnus Persson, adlad Rosensvärd 1653-08-08, men ej introd., i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Christina Niethoff, död 1711-07-22 Gerstorp, dotter av översten Claes Nieth, adlad Niethoff, och Carin Garfwe), född 1613, död 1677-06-16 på Millingstorp i Röks socken, Östergötlands län och begraven i Röks kyrka, där hans huvudbaner uppsattes.
  • Flera döttrar, gifta med officerare, [1]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: