:

Königsfelt nr 1095

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Königsfelt nr 1095 †

Adlad 1683-11-06, introducerad 1689. Utdöd 1913-05-15.


TAB 1

Veit Königsfeld. Överste vid kur-sachsiska gardet. 'Skall varit en tysk adelsman, som levat i början av reformationstiden, men förblivit katolik. Dog änkling, lämnande efter sig tvenne små söner, vilka kurfursten av Sachsen lät uppfostra i lutherska läran och hålla till studier, då de isynnerhet lade sig på teologien.'

Barn:

 • Salomon Mattias, född 1609 i Lüneburg. Studerade i Dorpat och Greifswald. Mag. i Wittenberg. Professor i orientaliska språk i Dorpat 1636 och tillika i grekiska språket 1637-01-28. Pastor i S:t Johanneskyrkan, Dorpat 1637-11-22. Teol. professor 1642-06-20. Pastor primarius vid tyska kyrkan, Narva 1650. Flyktade ifrån Narva undan ryssarnas infall 1655. Archediaconus och professor i teologi och hebreiska språket vid gymnasium i Stettin 1658-03-13. Kallades till sin förra tjänst i Narva 1660. Superintendent i Narva 1664-09-06. Död i Narva 1665-09-09. [(Akiander, Ingermanlands herdaminne.)]

Barn:

 • Mattias Salomon, adlad Könlgsfelt, född 1640 i Pernau i Livland. Antagen i svensk krigstjänst 1656 hos generalmajoren Paul Würtz. Förare vid generalmajoren Paul Würtz regemente 1658. Fänrik 1660. Löjtnant vid Dellvigs regemente 1666. Avsked 1670 och begav sig till franska armén. Kapten vid ett kompani grenadjärer i holländsk sold 1673. Kapten vid överste von Posts dragonregemente i svensk tjänst 1676-02-28. Major vid överste von Posts dragonregemente i svensk tjänst 1678-10-30. Överstelöjtnant vid Skyttes dragonregemente 1679-05-16. Kommendant på Karlshamns skans 1681-11-10. Adlad 1683-11-06 (introducerad 1689 under nr 1095). Överste och kommendant på Kalmar slott 1700-04-24. Vice landshövding i Kalmar län och på Öland 1711-05-17. Generalmajors avsked 1719-09-30. Död 1728-02-04. 'Han var en tapper krigare och utmärkte sig särdeles vid ett utfall under Stralsunds belägring 1660, då han genast blev befordrad till officer samt i slaget vid i Landskrona den 1677-07-14, Landskrona han modigt fäktade i konungens egen åsyn.' Gift 1:o med Christenze Nissenia, adlad von der Wettering, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgaren i Kristianstad Rasmus Frederiksen, begraven 1676-05-30 i Kristianstad (At (S.).)), död 1708-01-16 i Kalmar, dotter av prosten Henrik Nikolai Nissenius och Elin Persdotter Rumohr. Gift 2:o med Charlotta Mannerstedt, född 1689-09-20, död 1778-01-09 på Nordanskog i Hylletofta socken, Jönköpings län, dotter av överstelöjtnanten Peter Meurman, adlad Mannerstedt, och hans 1:a fru Maria Toutin.

Barn:

 • 1. Margareta. Gift med häradshövdingen Sven Carlheim, adlad Gyllensköld, född 1663, död 1703.
 • 1. Carl, född 1684. Kapten. Död 1767. Se Tab. 2.
 • 1. Henrik, född 1686 på Karlshamns kastell. Student i Lund 1703-05-27. Död 1704 i Uppsala, under det han idkade studier i Uppsala.
 • 1. Henrietta, född 1690 på Karlshamns kastell, död 1705.

TAB 2

Carl (son av Mattias Salomon, adlad Königsfelt, Tab. 1), född 1684-02-11 i Karlshamn. Volontär vid tyska livregementet till fot (Lk) 1701. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1707. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1708. Kaptens fullmakt med kornetts indelning vid Bohusläns dragonregemente 1723-08-08. Avsked 1723-10-03. Död 1767-07-25 i Sövde socken, Malmöhus län. Han blev 1710-07-00 vid Riga fången och förd till Moskva. Hemkom ur fångenskapen 1722, då han fann sin egendom förskingrad. Gift 1732-10-08 med Rebecka Brandenburg, född 1706-09-10, död 1760-09-08 i Sövde socken, dotter av kyrkoherden i Sövde pastorat av Lunds stift, kontraktsprosten Arent Pettersson Brandenburg (Hm.) och hans 2:a hustru Öllegård Jönsdotter Hals.

Barn:

 • En son, dödfödd 1734 i Selshögs by i Tryde socken, Malmöhus län.
 • Christina, född 1735 i Selshög, begraven 1739-11-07 i Tryde socken.
 • Mattias Salomon, döpt 1736-09-20 i Selshög. Volontär vid prins Gustafs regemente 1757-03-01. Rustmästare vid prins Gustafs regemente 1758-01-22. Furir 1760-09-21. Förare 1761-10-27. Sergeant 1764-07-19. Fältväbel 1765-09-15. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1770-06-19. Transporterad till Kronobergs regemente 1775-03-29. Löjtnant i armén 1775-03-29 och vid regementet 1777-12-10. Avsked 1785-03-02. Kapten. Död barnlös 1797-01-01 på Bäckaboda i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Han bevistade pommerska kriget 1757–1761. Gift 1784-09-28 Oby med Maria Charlotta Lilliecrona, född 1756-05-19 i Malmö, död 1809-06-09 i Växjö, dotter av stadsmajoren Gudmund Johan Lilliecrona, och Maria Catharina Cock.
 • Arnold, döpt 1738-04-14 och död 1756-04-07 i Selshög. Begraven 1756-06-13 i Sövde socken.
 • Vilhelm, född 1740. Major. Död 1824. Se Tab. 3
 • Carolina, döpt 1742-01-20 i Selshög, död ogift 1824-04-23 i Malmö.
 • Emanuel, döpt 1744-01-20 i i Selshög, begraven 1744-03-07 i Tryde socken.
 • Henrietta, döpt 1745-04-01 i Selshög, begraven 1745-05-21 i Tryde socken.
 • Margareta, döpt 1746-06-15 i Selshög, död i Selshög 1746.

TAB 3

Vilhelm (son av Carl, Tab. 2), döpt 1740-03-02 i Selshög. Volontär vid amiralitetet 1756-05-20. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1757-05-01. Rustmästare vid konungens eget värvade regemente 1758-03-08. Furir 1758-08-20. Konstituerad fänrik 1762-01-26. Placerad vid Västerbottens regemente 1763-09-21. Genom byte fänrik vid konungens eget värvade regemente 1764-05-02. Löjtnant vid konungens eget värvade regemente 1772-02-12. Stabskapten 1774-06-06. RSO 1777-01-24. Kompanichef 1782-06-25. Sekundmajor 1785-04-20. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1786-04-12. Död 1824-01-08 Mossaryd s län. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1776-05-14 i Malmö med Helena Sjöborg, född i Malmö 1757-12-12, död 1840-06-22 i Sölvesborg, dotter av handlanden i Malmö Baltzar Sjöborg och Annika Ask.

Barn:

 • Rebecka, född 1777-10-01 död 1777-12-26.
 • Carl, född 1780-11-28 i Malmö. Sergeant utan lön vid konungens eget värvade regemente 1786-02-09. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1786-04-12. Fänriks lön 1801-01-26. Löjtnant 1805-07-22. Stabskapten 1811-10-08. Kompanichef 1819-05-12. RSO 1823-07-04. Major i armén 1828-08-21. Avsked från regementet 1829-04-04 då regementet upplöstes. Avsked ur krigstjänsten 1830-10-28 med överstelöjtnants n. h. o. v.. Död ogift 1846-12-26 i Lund. Han bevistade bl a belägringarna av Stralsund och Glückstadt samt affären vid Petzekow.
 • Niklas, född 1782, död 1782.
 • Jakobina, född 1783-04-13 i Kristianstad, död ung.
 • Anna, född 1784-05-12 i Kristianstad, död ogift 1863-04-27 i Lund.
 • Carl Mattias, född 1785. Major. Död 1852. Se Tab. 4
 • Jakobina, född 1787-04-30, i Kristianstad, död ogift 1865-02-21 i Lunds stadsförs.
 • Charlotta Catharina, född 1793-06-01 (1795-06-01) på Duveskog i Röstånga socken, Malmöhus län, död ogift 1849-06-24 i Sölvesborg.

TAB 4

Carl Mattias (son av Vilhelm, Tab. 3), född 1785-07-04 i Kristianstad. Kadett vid Karlberg 1800-12-01. Utexaminerad 1804-09-22. Kornett vid södra skånska kavalleriregemenet 1804-11-06. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1810-05-08. GMtf 1813. Ryttmästares karaktär 1815-04-25. Ryttmästare vid skånska karabinjärregemente 1816-10-08. RSO 1819-06-24. Major i armén 1827-07-04. Avsked från regementet 1835-03-21. Död 1852-06-30 i Lund. Gift i Lund 1818-07-04 med Anna Maria Elisabet (Elise) Tönningh, född 1800 i Lund, död 1853-05-01 i Lund, dotter av handlanden Daniel Tönningh och Anna Albertina Liljewalch.

Barn:

 • Vilhelm Daniel Salomon Jakob, född 1820. Vice häradshövding. Död 1904. Se Tab. 5.
 • Emil Viktor Rudolf Leopold, född 1823. Häradshövding. Död 1900. Se Tab. 6.
 • Carl Peter Magnus Fredrik, född 1825-10-14 i Lund. Student i Lund 1841-06-16. Furir vid södra skånska infanteriregementet 1841-10-25. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1842-12-12. Linjeofficersexamen 1842-12-20 och artilleriofficersexamen 1844-02-09. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1844-04-10. Löjtnant 1851-10-08. Kapten 1860-10-07. RSO 1866-05-03. RNS:tOO 1868-10-16. Major i armén 1874-08-14. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1879-01-31. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1881. Avsked ur krigstjänsten 1904-07-01. Död ogift 1913-05-15 i Kristianstad och utgick ätten med honom.

TAB 5

Vilhelm Daniel Salomon Jakob (son av Carl Mattias, Tab. 4), född 1820-10-26 i Östra Sallerups socken, Malmöhus län. Student i Lund vårterminen 1836. Filol. kand. examen 1840-06-20 och fil. kand. examen 1841-12-10. Disputerade pro gradu 1843-06-20. Examen till rättegångsverken 1844-06-03. Promoverad fil. doktor 1844-06-22. Auskultant i Svea hovrätt 1844-10-01. Vice häradshövding 1851-09-29. Konstituerad notarie i Svea hovrätt 1858-03-00–1866. Auditör vid livbeväringsregemenet 1858-12-07. Ordinarie notarie i Svea hovrätt 1861-05-30. Sekreterare och ombudsman i civilstatens pensionsinrättning 1867-03-23–1882. RVO 1875-12-01. Avsked från notariebefattningen vid hovrätten 1887-12-02. Promoverad till fil. jubeldoktor 1894-05-31. Död 1904-04-29 i Stockholm. Gift i Stockholm 1854-06-02 med Elisabet Charlotta Selmer, 1854-11-08 i Kristiania, död 1871-06-15 i Stockholm, dotter av kaptenen i norska armén Johan Christian Albert Vibe Selmer och Helena Dunker.

Barn:

 • Anna Maria Elisabet, född 1855-05-07 i Stockholm, död i Stockholm 1907-05-24. Gift 1876-10-26 i Stockholm med bruksägaren Carl Gustaf Gredin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1865 med Emilia Elisabet Fischier, född 1844, död 1872, dotter av handlanden Carl Teodor Fischier och Lovisa Ulrika Wedberg), född 1835-08-11 i Örebro, död 1891-05-24 i Stockholm.

TAB 6

Emil Viktor Rudolf Leopold (son av Carl Mattias, Tab. 4), född 1823-03-15 i Lund. Student i Lund 1838-10-11. Examen till rättegångsverken 1843-05-30. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1843-06-14. Auskultant i Svea hovrätt 1844-10-01. Vice häradshövding 1849-09-28. Häradshövding i Västerdalarnes domsaga av Kopparbergs län 1862-01-28. Ledamot av länets landsting 1864–1890. Ledamot av riksdagens andra kammare 1873–1881. RNO 1875-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1882–1883. Statsrevisor 1882–1888. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1887-09-00–1890. KVO 2kl 1889-11-30. Död 1900-03-25 i Smedjebacken. Ägde gård och en hemmansdel i Smedjebacken Kopparbergs län. Gift 1859-07-29 i Hälsingborg med Adelaide Elisa Margareta Tönningh, född 1828-09-27 i Hälsingborg, död 1867-02-18 i Smedjebacken, dotter av vice konsuln och handlanden Jöns Petter Tönningh och Laura Wejlander.

Barn:

 • Laura Elisabet, född 1861-12-21 (1862-12-21) på Jakobsdal vid Sundsvall, död 1865-04-19 i Smedjebacken.
 • Sally Emilia, född 1865-04-11 i Smedjebacken, död i Smedjebacken 1866-09-21.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: