:

Mannerhielm nr 310

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Mannerhielm nr 310 †

Adlad 1622-08-20, introd. 1644. Utdöd 1657. Släktens medlemmar skrevo sig även Manhielm. – I vapnets hjälmtäcke skall även ingå grönt.


1Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors. 2At (Sch.).

  • Peter Bröms, adlad Mannerhielm, till Kurkijärvi m fl byar i Lampis socken i Finland, vilka han genom k. brev av 1624-04-05 erhöll i förläning under Norrköpings besluts villkor 1. Kallas då överstelöjtnant för Norrlands fotfolk 1. Adlad 1622-08-20. Kallas uti generalskan Märta Gyllenpistols, född Rosenstråle, personalia Peter Manhielm. Död 1624-07-25 i Tuna socken, Gävleborgs län,. Gift 1622-11-03 i Narva med Margareta Quaase, av livländsk adel, till Kurkijärvi, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1628-04-27 med överstelöjtnanten Svante Rosenstråle, född 1605, död 1673), levde ännu 1660, dotter av kurfurstliga sachsiska rådet och generalen Christoffer Georgsson Qvaase och Anna Ludvigsdotter Taube.

Barn:

  • Ingrid, till Sonstorp i Hällestads socken, Östergötlands län och Kurkijärvi. Född 1623-05-22 Kungsgården, död 1673-10-25. Gift 1:o 1648-08-01 Barksäter med sin styvfaders äldre broder Jöns Börjesson Rosenstråle, i hans 2:a gifte, född 1603, död 1655. Gift 2:o 1660-07-15 Hjälmarsnäs med sin förra mans systerson, lantrådet i Estland Nils Stackelberg, till Hjälmarsnäs, Mödders och Raggafer.
  • Peter, född posthumus 1625-02-16 i Tuna prästgård 2. Löjtnant vid artilleriet. Introd. 1644 under nr 310. Kallade sig Manhielm i en supplik till drottningen 1645 1. Stupade 1657 i Ryssland och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: