Kulberg från Östergötland

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Gunnar Kulberg, född 1677 (åu); kallade sig först Kullberg; ryttare vid Västgöta kavallerireg:te; korpral vid Upplands femmännings kavallerireg:te 1704-02-01; kvartermästare där 1709-12-16; kornett där 1710-09-26; sekundlöjtn vid Smålands kavallerireg:te 1711-11-03; förste löjtnant där 1712-12-15; konfirm 1715-10-10; avsked 1716-07-12; blev enl en släkttradition adlad, men tog ej introduktion på Riddarhuset; † 1752-09-20 på Väringsnäs, Nye sn, begr 30/11 (76 år gammal, källa: Genline ID 1118.13.86500). Gift med Catharina Kula, född 1695 (källa: Genline ID 1118.4.4800), † 1775-06-19 på Skurebo Storegård, Nye sn (80½ år gammal, källa: Genline ID 1118.13.87600).

Barn:

 • Eva Catharina Kulberg, född 1711 (källa: Genline ID 1118.2.84400), † ogift och barnlös 1779-01-30 på Värningsnäs, Nye sn (67 år, 8 mån gammal, källa: Genline ID 1118.13.87800).
 • Daniel Kulberg, född 1713-09-25 (källa: Genline ID 1118.4.1600); löjtnant; † ogift och barnlös 1776-02-10 på Skurebo Storegård, Nye sn (62½ år gammal, källa: Genline ID 1118.13.87700 och 1118.4.1600). Gift med Magdalena Holmbeck, född 1744-02-28 (källa: Genline ID 1118.4.1600, 1118.4.4600 och 1118.4.6400), † 1811-01-14 på Mörsebo Västregård, Nye sn, begr 20/1 (Enke Fru Lieutenantskan, gulsot, 66 år gammal, källa: Genline ID 1118.15.6100).
 • Johan Kulberg, född 1718; kornett; † 1786 Se Tab 2.
 • Carl Gustaf Kulberg, född 1719; likvidationskommissarie; † 1800. Se Tab 3.

TAB 2

Johan Kulberg, (son till Gunnar Kulberg, Tab 1), född 1718-12-23 i Nye sn (källa: Genline ID 1118.3.99800); kvartermästare; kornett; † 1786-02-02 på Värningsnäs, Nye sn (ålderdomsbräcklighet, 70 år gammal, källa: Genline ID 1118.13.88000). Gift med Maximiliana Hvitfeldt, född 1731 (åu), † 1758-02-10 i Nye sn (Maximiliana Widfeldt, barnsäng, 27 år gammal, källa: Genline ID 1118.13.86800), dotter till ögonläkaren Bernhard Hvitfeldt och Anna Maria Musæus.

Döttrar:

 • Anna Dorothea Lovisa Kulberg, född 1755-10-13 i Nye sn, dpt 21/10 (källa: Genline ID 1118.13.79400), † där s å 14/11, begr 21/11 (källa: Genline ID 1118.13.86700).
 • Bernhardina Josephina Kulberg, född 1756-10-30 i Nye sn, dpt 3/11 (källa: Genline ID 1118.13.79600).
 • Eva Maximiliana Kulberg, född 1758-02-10 i Nye sn (källa: Genline ID 1118.3.99800 och 1118.13.79800). Gift 1779-04-15 på Aspa säteri, Asby sn (källa: Genline ID 269.27.70800) med löjtnanten, friherre Johan Adolf Falkenberg af Trystorp, född 1747-04-27 (källa: Genline ID 1118.3.100000), † 1810-02-19 på Väringsnäs, Nye sn, begr 2/3 vattusot, 62 år gammal, källa: Genline ID 1118.15.6100).

TAB 3

Carl Gustaf Kulberg, (son till Gunnar Kulberg, Tab 1), född 1719-06-?? (källa: Genline ID 1118.2.84400); likvidationskommissarie; † 1800-07-23 på Skurebo Storegård, Nye sn, begr 10/9 (ålderdom, 80 år gammal, källa: Genline ID 1118.15.5600). Gift 1766-06-24 i Alseda sn (källa: Genline ID 973.27.2400) med jungfrun Eva Beata Linde, född 1737-06-13 på Nyaby, Alseda sn, dpt 17/6 (källa: Genline ID 1118.2.84400 och 973.25.92200), † 1798-07-30 på Skurebo Storegård, Nye sn, begr 5/8 (bröstsjuka, 60 år gammal, källa: Genline ID 1118.15.5400), dotter till kaptenen vid Smålands tremänningsreg:te, expektanten vid Jönköpings reg:te Elias Linde och Catharina Barkman.

Barn:

 • Johan Christoffer Kulberg, född 1767; major. Se Tab 4.
 • Catharina Lovisa Kulberg, född 1769-08-19 på Väringsnäs, Nye sn (källa: Genline ID 1118.2.84400), † där 1773-08-18 (källa: Genline ID 1118.13.87500).
 • Gustaf Elias Kulberg, född 1770-05-25 på Väringsnäs, Nye sn (källa: Genline ID 1118.2.84400), † 1789 i Skänninge (källa: Genline ID 1118.4.1900).
 • Leonhard Kulberg, född 1775-11-21 på Väringsnäs, Nye sn (källa: Genline ID 1118.3.99800), † där 1776-06-27 (källa: Genline ID 1118.3.99800).
 • Daniel Kulberg, född 1777; överjägmästare; † 1845. Se Tab 8.

TAB 4

Johan Christoffer Kulberg, (son till Carl Gustaf Kulberg, Tab 3), född 1767-03-25 på Väringsnäs, Nye sn; major; R S O; ägare av Bjärkaryds säteri i Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.11.57300); † 1832-09-16 på Klämmestorps säteri, Järstorps sn, begr 25/9 (reumatisk feber, 65 år gammal, källa: Genline ID 1101.8.57300 och 1101.17.100900). Gift 1809-07-29 med Beata Sophia Silfverhielm, född 1778-06-29 på Attarp, Bankeryds sn, dotter till överjägmästaren Adam Fredrik Silfverhielm och Maria Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Axel Kulberg, född 1804; överstelöjtnant; R S O; † 1879. Se Tab 5.
 • Maria Sophia Kulberg, född 1806-04-01 på Kölabo Storegård, Göteryds sn (källa: Genline ID 827.6.12400), † 1821-01-06 på Klämmestorps säteri, Järstorps sn (nervfeber).
 • Eva Wilhelmina Kulberg, född 1807-08-12 på Kölabo Storegård, Göteryds sn (källa: Genline ID 827.6.12400), † 1821-12-25 på Klämmestorps säteri, Järstorps sn (nervfeber).
 • Emilie Lovisa Kulberg, född 1811-09-28 på Kölabo Storegård, Göteryds sn, dpt 30/9 (bland dopvittnena fanns kyrkoherden Bursie med fru, källa: Genline ID 827.25.64600), † 1904-03-28 i Jönköping. Gift 1832-05-20 i Järstorps sn (källa: Genline ID 1101.17.107700) med överstelöjtnanten Carl Wilhelm von Warnstedt, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1818-09-18 på Trollebo med friherrinnan Beata Magdalena Falkenberg af Trystorp, född 1793-06-13 på Kronobergs kungsgård, † 1821-03-23 på Trollebo, dotter till landshövdingen, friherre Göran Henrik Falkenberg af Trystorp och Viveka Trolle), född 1788-07-09 i Öggestorps sn, † 1877 i Jönköping.
 • Henrietta Gustava Charlotta Kulberg född 1814-01-26 på Klämmestorps säteri, Järstorps sn (källa: Genline ID 1101.8.57300).
 • Christina Beata Elisabeth Kulberg, född 1816-10-13 på Klämmestorps säteri, Järstorps sn (källa: Genline ID 1101.8.57300).

TAB 5

Gustaf Fredrik Axel Kulberg, (son till Johan Christoffer Kulberg, Tab 4), född 1804-06-16 på Kölabo Storegård, Göteryds sn (källa: Genline ID 262.23.2600); kadett vid Karlberg 1817-09-29; utexamin 1822-09-26; fänrik utan lön vid Kalmar reg:te s å 19/12; adjutant där 1827-07-11; löjtnant 1833-11-23; 2:e kapten 1846-10-17;chef för Livkompaniet 1848-12-19; chef för Västra härads kompani 1849-05-22; R S O 1859-01-28; major i armén 1863-09-15; överstelöjtnant i armén och avsked 1873-01-30; arbetskommenderad till Göta kanal 1830; † 1879-04-24 på Bjärkaryds Södregård säteri, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.23.2600 och 1147.6.59500). Gift 1831-09-27 i Vrigstads sn (källa: Genline ID 1147.19.92300) med demoissielle Annette Beate (Anna Beata) Rydbeck, född 1807-07-30 på Lundholmen, Vrigstads sn (källa: Genline ID 262.23.2600), † 1888-02-22 på Bjärkeryds Södregård, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.25.2200), dotter till godsägaren Claës Henrik Rydbeck och Carolina Christina Bomgren.

Barn:

 • Claës Johan Axel Kulberg, född 1832; vice häradshövding; hovrättsnotarie. Se Tab 6.
 • Beata Carolina Emilia Maria Kulberg, född 1835-08-26 på Bjärkestads Södregård säteri, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.23.2600); mamsell; ogift och barnlös.
 • Ottilia Henriette Elisabetta Clementina Kulberg, född 1838-11-30 på Bjärkestads Södregård säteri, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.23.2600); översköterska; bosatt ogift och barnlös i Kristianstad.
 • Oskar Axel Wilhelm Kulberg, född 1845; inspektor. Se Tab 7.

TAB 6

Claës Johan Axel Kulberg, (son till Gustaf Fredrik Axel Kulberg, Tab 5), född 1832-07-15 på Lundholmen, Vrigstads sn (källa: Genline ID 262.11.57300 och 1147.20.8300); vice häradshövding; hovrättsnotarie; bosatt i Kyrkokvarteret nr 24-25 i Jönköpings östra. Gift med Abela Charlotta Svahn, född 1838-10-24 i Jönköpings Kristina fs, dpt 30/10 (källa: Genline ID 1153.100.1400), dotter till kamreraren i privatbanken Anders Henrik Svahn och Augusta Beata Muhl.

Barn:

 • Axel Henrik Kulberg, född 1867 i Jönköpings östra.
 • Anna Augusta Kulberg, född 1870 i Jönköpings östra.

TAB 7

Oskar Axel Wilhelm Kulberg, (son till Gustaf Fredrik Axel Kulberg, Tab 5), född 1845-09-10 på Bjärkestads Södregård säteri, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.23.2600); inspektor; bokhållare. Gift 1876-12-28 (källa: Genline ID 262.24.25900) med Josefina Oskarina Elfsberg, född 1852-08-17 i Västerås.

Barn:

 • Carl Axel Kulberg, född 1877-09-21 i Skultuna sn (källa: Genline ID 262.23.2600).
 • Claës Gustaf Axel Kulberg, född 1879-07-20 på Bjärkestads Södregård säteri, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.23.2600).
 • Anna Catharina Lovisa Kulberg, född 1884-08-20 på Bjärkestads Södregård säteri, Hylletofta sn (källa: Genline ID 262.24.25900).
 • Calla Ottilia Maria Kulberg, född 1891 i Masthugget.

TAB 8

Daniel Kulberg, (son till Carl Gustaf Kulberg, Tab 3), född 1777-12-16 på Väringsnäs, Nye sn; kom i tjänst som volontär vid Kalmar reg:te 1793-10-01; rustmästare med rotelön där 1795-07-11; sergeant 1796-04-21; avsked från lön 1803-05-23 och från beställningen 1805-10-20; fänriks n h o v s å 24/10; tjänstgjorde på flottan 1794 och 1796 och fick överjägmästares n h o v 1814-06-07; † 1845-05-29 på Åsens säteri, Sandseryds sn. Gift 1815-05-08 i Flisby sn med friherrinnan Charlotta Ulrika Fleetwood, född 1788, † 1869, dotter till översten och brigadchefen, vice landshövdingen, friherre Carl Johan Fleetwood och Eva Catharina Reenstierna.

Dotter:

 • Carolina Catharina Beata Ottilia Kulberg, född 1823-07-27 på Skurebo Storegård, Nye sn, dpt 5/8 (källa: Genline ID 1118.7.75600 och 1118.14.96500). Gift med handlanden Carl Gustaf Alsing, född 1822 i Rogberga sn. Paret var bosatta i Tyska Maden 12 i Jönköping och fick flera barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Svenskt biografiskt lexikon (SBL).; Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria (1953). Sammanställt av: Mattias Loman'