:

Tharmoth nr 1319

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tharmoth nr 1319 †

Adlad 1694-12-03, introd. 1697. Utdöd.

Den adlade Jakob Tharmoth hade en broder Johan, fänrik vid Skaraborgs regemente, död 1719, som blev adlad 1685, men icke tog introduktion. Ättlingar till honom levde ännu i mitten av 1800-talet. Litteratur: Personhistorisk Tidskrift 1906.


  • Jakob Tharmouth, av engelsk släkt. Major.

Barn:

  • Per Jacobsson Tharmoth. Kapten vid Älvsborgs regemente. Gift på 1620-talet med en tyska, vars namn ej är känt.

Barn:

  • Jakob Tharmoth, adlad Tharmoth, född på 1620-talet i Västergötland. Gemen 1650 vid sin faders kompani av Älvsborgs regemente. Förare därst. 1655. Sergeant 1656. Fänrik 1657. Kaptenlöjtnant vid Bohusläns infanteriregemente 1658. Kapten därst. 1659. Reducerad 1660-09-02. Var 1668 oreformerad kapten vid Västgötadals regemente. Livdrabant 1670-04-01. Kapten vid (livgardet) drabanterna. Kapten vid Södermanlands regemente 1674-05-25. Avsatt 1677. Kommendant på Ljungby skans 1678-02-06. Stadsmajor i Kristianstad s. å. 31/8, i Landskrona 1679-11-22 och i Malmö 1684-04-28. Adlad 1694-12-03 (Introd. 1697 under nr 1319). Överstelöjtnant och kommendant på Kungsholms skans 1699-04-24. Död 1702. 'Han blev 1677, för det han under garnisonstjänsten i Halmstad jämte några andra officerare sammansatt klagomål emot sin överste Per Örneklou, av krigsrätten dömd att spela på trumma, men rymde ur arresten, varefter han och övriga anklagade fingo hos konungen straffet förvandlat till degradering.'. Gift 1:o med en dotter till Henrik Friese och Christina von Biuren, vars fader, Herman von Biuren, var stallmästare hos konung Carl IX och ryttmästare vid upplandsfanan samt förde i vapnet ett gyllene hjärta genomstunget av tvenne pilar och omgivet av fyra försilvrade kulor. Gift 2:o 1671-07-02 i Stockholm med Carin Larsdotter i hennes 2:a gifte, efter vilken bouppteckning hölls den 2 okt. 1678. Gift 3:o 1679 med Barbara von Schmiegel.

Barn:

  • 1. Göran. Löjtnant vid kavalleriet.
  • 1. Maria. Gift med en fältskär vid namn Gottski.
  • 2. Brita. Gift, men med vilken är ej känt.
  • 3. Maria Regina, född 1679. Gift 1710 med löjtnanten Johan Staffan Carnowski de Warak.
  • 3. Anna Regina, född 1680, död 1762-11-12 i Stockholm. Gift 1704-04-26 i Karlskrona med löjtnanten Johan Georg Rosenschantz, död 1719.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: