:

Hoppenstedt

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Baltzar Hoppenstedt, född i Sachsen-Lauenberg, enl inskriptionen på hans porträtt i Kalmar domkyrka. Enl en tradition ska han ha blivit inkallad till Kalmar efter branden 1679 för att hjälpa till med uppbyggnadsarbetet och enl en annan uppgift för att utföra bildhuggeriarbeten i domkyrkan. Avlade borgared i Kalmar som snickare 1681-08-01; skulpterade predikstolen, som troligen var ett krigsbyte, i Kalmar domkyrka; var även verksam som handelsman; † 1699-03-30, enl inskriptionen på hans porträtt samt på gravhällen. Gift med Dorothea Engels, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handelsmannen i Kalmar Hindrik Fock), född 1627 (enl gravhällen i Kalmar domkyrka), † 1710-11-20 i Kalmar sfs.

Son:

 • Casper Didrik Hoppenstedt, född 1685; politieborgmästare; † 1745. se Tab 2.

TAB 2

Casper Didrik Hoppenstedt, (son till Baltzar Hoppenstedt, Tab 1), född 1685 i Kalmar; politieborgmästare där; † 1745-08-22 i Kalmar sfs. Gift 1709-02-07 i Kalmar sfs med jungfrun Emerentia Weijdling, (hon gav namn åt många ättlingar Emerentior, bl a inom släkterna Weijdling och Hoppenstedt) född 1678 i Kalmar sfs, † där 1770-04-11, av ålderdom, dotter till handelsmannen i Kalmar Jörgen Weijdling och Catharina Fock.

Barn:

 • Dödfött barn, 1711-02-12 i Kalmar sfs.
 • Catharina Dorothea Hoppenstedt, född 1712-11-15 i Kalmar sfs, † där 1737. Gift 1730-08-16 i Kalmar sfs med handelsmannen Lorentz Bauman, född 1705 i Västervik, † 1741-05-05 i Kalmar sfs. Paret fick flera barn, varav ende överlevande sonen Peter Christoffer Bauman, adlades och blev stamfader för ätten Cederbaum.
 • Anna Margareta Hoppenstedt, född 1714-07-06 i Kalmar sfs, † där 1715-10-09.
 • Emerentia Margareta Hoppenstedt, född 1716 i Kalmar sfs (ej i fb), † 1717-08-23.
 • Baltzar Georg Hoppenstedt, född 1718; brukspatron; † 1762. se Tab 3.
 • Casper Melcher Hoppenstedt, född 1719 i Kalmar sfs, † 1769. Gift med sin kusins änka Maria Elisabet Krætzner, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med handelsmannen Peter Weijdling, född 1707-07-24 i Kalmar sfs, † där 1756-07-18 av lungsot), född 1717, dotter till brukspatronen Anton Krætzner och Christina de Besche.
 • Melcher Hoppenstedt, född 1721-06-06 i Kalmar sfs, † där 1722-02-08.

TAB 3

Baltzar Georg Hoppenstedt, (son till Casper Didrik Hoppenstedt, Tab 2), född 1718-04-13 i Kalmar sfs; student i Lund; brukspatron på Kölby säteri, Ljungby sn; † 1762-08-11 i Kalmar sfs, av slag. Gift med Judith Helena Klinth, född 1726-03-?? i Jönköping, † 1785-08-06 på Kölby säteri, Ljungby sn, dotter till häradshövdingen över Södra och Norra Möre härader Esaias Klinth och Brita Maria Bubb.

Barn:

 • Emerentia Brita Maria Hoppenstedt, född 1745-01-23 i Kalmar sfs, † 1817-03-11 på Kölby säteri, Ljungby sn, av ålderdom. Ägde Mörtfors och Solstads Bruk i Misterhults sn. Gift 1770-11-30 i Ljungby med amiralitetspastorn, kyrkoherden, prosten och riksdagsmannen Anders Bäckerström, född 1724-05-05 i Åby sn, † 1786-01-10 i Ljungby sn, av gikt och tärande sjukdom, begr 17/1.
 • Casper Didrik Hoppenstedt, född 1746-06-10 i Kalmar sfs; student i Lund; kadett; † 1772-10-12 i Lofta sn, av håll och styng, 26 år gammal.
 • Helena Catharina Hoppenstedt, född 1748-08-02 i Kalmar sfs.
 • Johanna Dorothea Hoppenstedt, född tvilling 1750-04-25 i Kalmar sfs, † 1781-08-21 på Kölby säteri, Ljungby sn, av rötfeber. Gift 1779-04-27 i Ljungby sn med teologie lektorn, kyrkoherden och kontraktsprosten i Ljungby Magnus Dahlerus, född 1727-03-28 i Vickleby sn, † 1793-12-29.
 • Baltzar Esaias Hoppenstedt, född 1750; borgmästare; † 1795. se Tab 4.
 • Lovisa Eleonora Hoppenstedt, född 1753-07-17 i Kalmar sfs, † där 1754-05-23.

TAB 4

Baltzar Esaias Hoppenstedt, (son till Baltzar Georg Hoppenstedt, Tab 3), född tvilling 1750-04-25 i Kalmar sfs; borgmästare där; † 1795-04-28 i Kalmar sfs, av slag, 46 år gammal. Gift i Uppsala med Ulrika Östmarck, född 1740-03-11 i Uppsala Domkyrkofs, † 1793-01-21 i Kalmar sfs, av slag, 53 år gammal, dotter till Jakob Östmarck och Christina Schef.

Barn:

 • Baltzar Hoppenstedt, född 1776; brukspatron, bergsråd; † 1819. se Tab 5.
 • Emerentia Helena Hoppenstedt, född 1777-02-01 i Uppsala Domkyrkofs, † 1816-10-21 i Västervik, av lungsot, 39 år, 8 mån gammal. Gift 1797-04-25 i Kalmar med assessorn, riddaren och bergsrådet Jakob Fredrik Gustaf de Maré, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1818-07-18 med Maria Magdalena Noréus, född 1779-03-06 i Stockholm, † 1854-10-04 i Västervik, dotter till räntmästaren Jean Noréus och Maria Margareta Uggla), född 1770-06-05 på Stora Farsbo, Ulrika sn (Ög), † 1821-03-13 i Västervik.
 • Catharina Dorothea Hoppenstedt, † 1826-07-26 på Kölby säteri, Ljungby sn av feber. Gift 1802 med landssekreteraren och riddaren av Wasaordern Johan Magnus Flygare, född 1776-03-24, † änkling 1836-05-06 på Kölby säteri, Ljungby sn av feber.

TAB 5

Baltzar Hoppenstedt, (son till Baltzar Esaias Hoppenstedt, Tab 4), född 1776-02-18 i Uppsala Domkyrkofs, dpt 20/2; brukspatron, bergsråd; † 1819-05-03 på Helgerums säteri, Västrums sn, av invertes slag, 43 år gammal. Gift 1799-05-07 i Kalmar sfs med jungfrun Margareta Sophia Wallenstråle, född 1782-07-15, † 1818-04-05 på Christineberg, Gårdveda sn, av vattusot, 36 år gammal, dotter till biskopen i Kalmar och riksdagsmannen Martin Georg Wallin, adlad Wallenstråle (adlad år 1755) och Anna Sofia Amalia Lannerstierna (dotter till översten Peter Adolf Lannerstierna och Anna Elisabet von den Hardt).

Döttrar:

 • Sofia Emerentia Hoppenstedt, född 1800-01-26 i Kalmar sfs, † 1870 i Stockholm. Gift 1820-09-30 i Västrums sn med riddaren och överstelöjtnanten, friherre Erik Gabriel Leijonhufvud, född 1782 i Johannes fs, Stockholm, † 1848 i Dagsbergs sn (Ög).
 • Ulrika Amalia Hoppenstedt, född 1801-04-03 i Kalmar sfs, † späd.
 • Ulrika Amalia Hoppenstedt, född 1804-04-17 i Kalmar sfs, † 1854 i Uppsala. Gift 1822-09-29 i Västrums sn med kaptenen vid Östgöta Livreg:te, friherre Fredrik August von Friesendorff, född 1793 i Östra Eneby sn (Ög), † 1874 i Uppsala.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson Sammanställt av: Mattias Loman

: