Klinth

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Nils Klinth, guldsmed i Kalmar sfs. Gift med Gertrud Westerdahl, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med handelsmannen Petter Wijk), född 1707-12-13 i Kalmar sfs, † där 1742-10-09, dotter till Anders Westerdahl och Catharina Fuchs.

Son:

 • Jonas Klinth, född 1732; gevärssmed, artillerismedmästare; † 1811. se Tab 2.
 • Sven Klinth, född 1735-02-07 i Kalmar sfs.
 • Peter Klinth, född 1736-11-08 i Kalmar sfs.

TAB 2

Jonas Klinth, (son till Nils Klinth, Tab 1), född 1732-05-08 i Kalmar sfs; gevärssmed i Kalmar, senare artillerismedmästare; † 1811-10-03 i Kalmar slottsfs, 77 år gammal. Gift med Elisabeth Sandqvist.

Barn:

 • Anders Klinth, född 1763; kyrkoherde och kontraktsprost; † 1822. se Tab 3.
 • Catharina Klinth, född tvilling 1774-03-30 i Kalmar slottsfs.
 • Jonas Klinth, född tvilling 1774; tulluppsyningsman; † 1812. se Tab 4.
 • Johannes Klinth, född 1776-08-03 i Kalmar slottsfs, † där s å 14/8 av slag.
 • Johannes Klinth, född 1778-06-25 i Kalmar slottsfs.

TAB 3

Anders Klinth, (son till Jonas Klinth, Tab 3), född 1763-09-20 i Kalmar slottsfs; skola i Kalmar 1774; student i Uppsala 1784-10-08; prästvigd 1790-12-05 i Kalmar; vice pastor 1795-06-17; pastoralexamen 1796-12-05; komminister i Vissefjärda 1803-10-10, tillträdde 1804; resp på prästmötet 1805; kyrkoherde i Sandby 1816-07-01, tillträdde 1818; vikarierande kontraktsprost i Ölands östra kontrakt 1821-05-16. Han hade då han var förordnad som slottspastor i Kalmar under besöken i de fuktiga och ohälsosamma rummen (han beredde under dessa nio år åtta fångar till döden) ådragit sig svår ohälsa. Dock nitiskt verksam; † 1822-09-25 i Sandby sn på Öland. Gift 1795-07-10 i Kalmar med Helena Maria Swebilia, född 1761-06-04 i Kalmar, † 1816-02-26 i Sandby sn på Öland, dotter till rådmannen i Kalmar Daniel Swebilius och Johanna Elisabeth Klint (dotter till häradshövdingen Esaias Klint och Brita Maria Bubb), i hennes första gifte (gift 1:o med komministern i Kalmar Carl Adam Fagerroth).

Barn:

 • Johanna Elisabeth Klinth, född 1795-08-08 i Kalmar liksom sina syskon, † där 1874-05-08. Gift 1822-08-15 i Sandby på Öland med kyrkoherden i Vissefjärda Johan Gustaf Uddenberg
 • Hedvig Maria Klinth, född 1797-04-12, † i Madesjö 1870-10-26. Gift 1828-09-01 i Madesjö med Henrik Nyberg, född 1793-08-20, † 1852-06-22.
 • Christina Eleonora Klinth, född 1798-08-07, † 1876-12-27 i Söderåkra. Gift 1826-10-13 i Kastlösa på Öland med kyrkoherden i Ryssby Johan Fredrik Rossander, född 1781-09-14 i Ålem, † 1860-05-08 i Ryssby.
 • Emerentia Ulrica Klinth, född 1800-07-15, † 1800-11-09.
 • Catharina ( Karin) Helena Klinth, född 1801-12-19, † 1873-05-03 i Kalmar. Gift 1829-09-04 i Kalmar med Kyrkoherden i Gärdslösa på Öland Johan Israel Melén.
 • Sophia Ulrika Klinth, född 1803-11-07, † 1882-10-29 i Högsby. Gift 1832-09-07 i Vissefjärda med kyrkoherden i Högsby Nils Isak Löfgren, född 1797-09-28 i Högsby och † där 1881-12-07. Parets barn antog moderns efternamn Klinth.

TAB 4

Jonas Klinth, (son till Jonas Klinth, Tab 3), född tvilling 1774-03-30 i Kalmar sfs; tulluppsyningsman i Döderhultsvik, Döderhults sn; † där 1812-03-08 av slag, 37 år gammal. Gift med Margareta Catharina Pfannenstill, född 1773 (åu), † 1844-12-09 i Kalmar sfs av lungsot, 72 år gammal, dotter till tulluppsyningsmannen Johan Henrik Pfannenstill och hans 1:a hustru Sara Catharina Turin.

Son:

 • Johan Henrik Klinth, född 1802-08-16 i Döderhultsvik, Döderhults sn.
 • Anders Klinth, född 1804-10-16 i Döderhultsvik, Döderhults sn; häradsskrivare i Norra Möre, Stranda och Handbörds häraders fögderi; † 1849-04-12 i Åby sn, begr 19/4 i Arby sn. Gift 1846-05-12 i Söderåkra sn med jungfrun Elisabeth Christina Charlotta Lagergréen, född 1815-08-05 på Aplerum, Arby sn, † 1883-10-01 i Örebro, dotter till häradsskrivaren i Södra Möre Alexander Peter Lagergréen och Brita Maria Nylander.
 • Gustaf Klinth, född 1806-05-06 i Döderhultsvik, Döderhults sn.
 • Olof Klinth, född tvilling 1808-11-21 i Döderhultsvik, Döderhults sn.
 • Christian Klinth, född tvilling 1808-11-21 i Döderhultsvik, Döderhults sn.
 • Catharina Charlotta Klinth, född 1809-11-19 i Döderhultsvik, Döderhults sn, † ogift och barnlös 1835-03-16 i Kalmar sfs av feber.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Kalmar Stifts herdaminne av Bror Olsson; kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.