:

Holmberg de Beckfelt nr 2155

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Holmberg de Beckfelt nr 2155

Adlad 1789-06-02, introd. 1791. † 1960.

Ätten inskrevs 1838-12-31 bland nederländska adeln.

TAB 1

Nils Kråk. Levde på 1500- talet och var handlande i Kalmar.

Barn:

 • Truls Kråk. Rådman i Kalmar i 46 år. Gift med Maria Jonasdotter, dotter av kyrkoherden i Dörby pastorat av Kalmar stift Jonas Svenonis och Elin Staffansdotter.

Barn:

 • Nils Kråk, född 1594-01-13 i Kalmar. Borgare därst. 1614. Borgmästare 1624. Död 1670-03-13 i nämnda stad. [1]. Gift 1619-11-06 med Brita Celiusdotter Jäger, död 1659-10-09.[1]

Barn:

 • Peter Kråk, sedermera Kyronius. Student i Uppsala 1653-11-002. Hovmästare hos fältmarskalken greve Lars Kaggs änka Agneta Ribbing. Häradshövding i Hagunda härads domsaga i Uppland 1666-07-28. Assessor i Svea hovrätt 1674-05-07. Handelsborgmästare i Stockholm 1679-12-03. Död där 1681-01-13 [Srr]. Gift 1:o 1663-05-19 med Anna Carlsdotter Wudd, född 1639-04-12 i Torshälla, död 1670-12-31 och begraven 1671-02-12 i Floda kyrka2 , Södermanlands län, dotter av borgmästaren i nämnda stad Carl Richardsson Wudd och Carin Månsdotter samt brorsdotter till hovstallmästaren Paul Wudd, adlad Wudd. Gift 2:o 1672-05-21 i Riddarholmens förs. i Stockholm med Cecilia Bröms i hennes 2:a gifte, dotter av kyrkoherden i Ockelbo, Johan Bröms och Catharina Krook.

Barn:

 • 1. Nils Kyronius, född 1662-06-15. Student i Uppsala3 1678-01-23. Huspredikant hos riksrådet, greve Norra Gyllenstierna 1682. Extra ordinarie hovpredikant 1683. Regementspastor vid adelsfanan 1686. Kyrkoherde i Öregrund 1700. Kyrkoherde i Björklinge pastorat av Uppsala ärkestift 1720. Död 1743-09-23 [Hm]. Gift 1695 med Ingrid Catharina Beckerfelt, döpt 1668-11-02 på Mora i Dunkers socken, Södermanlands län, död 1726-12-06 dotter av kaptenen Carl Becker, adlad Beckerfelt, och hans 2:a fru Gunilla Rosenstråle.

Barn:

 • Nils Kyronius. Källarmästare och rådman i Uppsala. Slottsbokhållare därst. Borgmästares karaktär 1747-05-15. Lämnade Sverige 1748. Gift 1727-08-18 i Nikolai förs. i Stockholm4 med Maria Elisabet Holmberg, född 1710, död 1785, dotter av kofferdikaptenen Jan Holmberg och Margareta Ahlberg.

Barn:

 • Nils Kyronius, sedermera Holmberg, adlad Holmberg de Beckfelt, född 1742-09-09 (20/9). Student i Uppsala3 1748-12-19. Antagen i holländska ostindiska kompaniets tjänst vid Middelburgska kammaren 1759. Ord. assistent i generaldirektionens departement i Batavia 1761. Flyttad till holländska kansliet i Suratte i Hindostan s. å. i aug. Kanslist och translator i engelska, franska och portugisiska språken 1762. Förste registrator och justitiesekreterare i Suratte 1763. Förste sekreterare vid civila politierådet därst. 1764. Administratör av provisionsmagasinet 1766. Intendent över alla kompaniets handelsmagasmer å nämnda plats 1769. Regerings- och justitieråd i ståthållarens, prinsens av Oranien grevskap och stad Culemborg i Holland 1780-10-13. På nämnda furstes högst fördelaktiga vittnesbörd och förord upphöjd till svensk adelsman 1789-06-02 (introd. 1791 under nr 2155). Borgmästare i sistnämnda stad. Domänråd hos prinsen av Oranien. Död 1818-12-29 i Culemborg. Han kallade sig Holmberg efter sin morbroder och uppfostrare, den barnlöse handelsmannen Anders Holmberg i Stockholm, var tretton år bosatt i Hindostan, gjorde 1777 med sin fru en resa till Sverige och uppvaktade då konung Gustaf III, besökte slutligen 1785 åter på några månader sitt fosterland. Gift 1775-12-31 i Bergen op Zoom med Josine Antoinette Adrienne van der Gon, född 1757-07-20 i nämnda stad, död 1805-10-21 i Culemborg, dotter av vice amiralen av Holland och Väst-Friesland Adrian David van der Gon, som ledde sin urgamla härkomst från Tyskland, och Josine Antoinette de Sausin, av gammal fransk adel från Orange i Dauphiné.

Barn:

 • Adrian David, född 1778-04-02 i Bergen op Zoom. Kadett vid översten baron von Qvadts infanteri 1790-04-00. Premiärlöjtnant i engelsk tjänst. Död 1797-03-00 på Granada.
 • Nikolas Antoine, född 1779-04-01. Sjöofficer. Avsked 1798. Bokhållare i Indiska kompaniets tjänst på Batavia. Död 1821. Gift med Cornelia Elisabet van Muyden.
 • Mariana Christophelina Valiadina Lubina, född 1780-11-25. Levde 1798.
 • Dina Maria, född 1782-03-12.
 • Johanna Teodora, född 1784-05-24.
 • Fredrik Georg, född 1787-08-11.
 • Petronella Gerhardina Johanna, född 1789-09-11.
 • Otto Carel, född 1794. Resident. Död 1857. Se Tab. 2
 • Carel Peter, född 1798-08-24 i Culemborg.

TAB 2

Otto Carel (son av Nils Kyronius, sedermera Holmberg, adlad Holmberg de Beckfelt, Tab. 1), född 1794-07-08 i Culemborg. Page hos Ludvig Napoleon och Napoleon I. Ryttmästare. Resident i de nederländska residentskapen Pekalongan, Rembang och i Preangerregentschappen på Java. Död 1857-12-24 i Bryssel. Gift 1:o 1818-03-11 i Rembang med Henriette Marie Claire Smissaert, född 1802-01-20 i Amsterdam, död 1832-08-13 på skeppet Cornelia Sara utanför Skottlands kust, dotter av Anthony Hendrik Smissaert och Clara Elisabet von Liebeherr. Gift 2:o 1856-04-16 i Haag med Elisabet van der Meyde, född där 1834-12-05, död 1909-02-13 i nämnda stad, dotter av Willem van der Meyde och Cecilia van Deyk.

Barn:

 • 1. Clara Henriette Nicoline, född 1820-08-06 i staden Samarang på Java, död 1891-12-23 i köpingen Apeldoorn i nederländska provinsen Geldern. Gift 1840-07-15 i Haag med sekreteraren hos prinsen av Oranien, intendenten på k. lustslottet Loo vid Apeldoorn, jonkheer Ludolph van Bronkhorst, född 1813-05-20 i Groningen, död 1885-08-19 i Scheveningen i Syd-Holland.
 • 1. Josine Antoinette Johanna Elisabet, född 1821-08-13 i Samarang, död 1880-01-07 i Haag. Gift 1844-04-24 i Tegal på Java med artillerikaptenen, residenten på Java, administratorn av de k. domänerna Jacobus Gerhardus Amoldus Gallois i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Adriana Martini), född 1811-02-09 i staden Helder i Nord-Holland, död 1872-04-15 i Haag.
 • 1. Anna Marciane Catharina, född 1823-01-13 i Rembang, död 1905-02-07 i Haag. Gift 1844-12-05 i Tegal med fabrikören Hubertus Paulus Hoevenaar, herre till Geldrop, död 1814-03-16 i Amsterdam, död 1886-02-18 på Geldrop.
 • 1. Ett dödfött barn 1824-10-01 i Samarang.
 • 1. Pieter Hendrik, född 1826-02-01 i Samarang, död ogift 1856-06-21 i Hemmen.
 • 1. Nikolaas Anthony, född 1828. Kammarherre. Död 1886. Se Tab. 3.
 • 1. Clara Elisabet, född 1829-08-28 i Tjandjoer (Preanger) på Java, död ogift 1920-04-17 i Apeldoorn.

TAB 3

Nikolaas Anthony (son av Otto Carel, Tab. 2), född 1828-06-03 i Tjandjoer. Kapten vid nederländska flottan. Kammarherre. Adjutant hos prins Hendrik. Död 1886-02-16 i Apeldoorn. Gift 1864-06-18 i Batavia med Adriana Jakoba Helena Prins, född 1843-06-21 i Soerabaja på Java, död 1923-07-13 i Leiden, dotter av Arie Prins och Maria Anna Pietermaat.

Barn:

 • Otto Teodor Ludolph, född 1869. Direktör. Död 1919. Se Tab. 4.
 • Anthony, född 1871-07-04 i Haag. Ingenjör.
 • Louise Elisabet Hermine, född 1880-04-01 i London. Gift 1908-01-16 i Apeldoorn med kaptenen och ordonnansofficeren hos drottningen av Nederländerna, baron Schello van Heemstra, född 1875-12-30 i Arnhem i prov. Geldern. RNedONO. Död 1935-05-12 i Haag.

TAB 4

Otto Teodor Ludolph (son av Nikolaas Anthony, Tab. 3), född 1869-10-21 i Haag. Löjtnant av 2. kl. vid nederländska flottan. Direktör i nederländska rederi - bolaget Nederland. Död 1919-04-13 i Amsterdam. Gift 1902-06-18 i Batavia med Abrahamine Julienne van Oosterzee, från vilken han blev skild i Amsterdam 1913-04-14, född 1878-11-30 i sistnämnda stad. Dotter av Jean Matthieu Henri van Oosterzee och Gustavine Abrahamine Buyn.

Barn:

 • Erik Otto, med honom utslocknade adliga ätten Holmberg de Beckfelt. Född 1903-06-24 i Amsterdam. Utexaminerad från handelsskola i nämnda stad. Överstelöjtnant i nederländska flygvapnet. OffNedONO. Död barnlös 1969-08-09 i Leyden, Nederländerna. Gift 1:o 1925-10-08 i Calcutta, Indien, med Bertha Geertruida Roetman i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild i Haag 1932-01-20. Född 1897-01-28 i Amsterdam. Dotter av Jan Johannes Zacharias Roetman o. Antonia Maria Bakker. Gift 2:o 1932-01-23 i Nuevo Laredo, Mexico, med Mae Allbright Ebby. Född 1901 i Buckeye Lake, OH, USA.

Källor

Nederlands Adelsboek. (1925).

1H. Schytte, Likpredikan över Nils Kråk. 2At (P). 3Um. 4Storkyrkans i Sth. arkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: