:

Von der Wettering nr 950

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von der Wettering nr 950 †

Adlad 1679-06-12 introd. 1680. Utdöd före 1714.


1Ll.

TAB 1

Nicolaus Nicolai, av adl. ätt i Sonderburg på ön Als i Slesvig. Skolrektor i Hälsingborg.

Barn:

  • Henricus Nicolai Nissenius, född 1624 i Sonderburg. Skolrektor i Hälsingborg 1650. Kyrkoherde i Ljungby och Gualövs församlingars pastorat av Lunds stift 1651-01-12. Prost i Ivetofta och över Villands härad i Skåne 1669-07-17. Död 1693-08-00 och ligger jämte sin hustru begraven i Ljungby kyrka, där ett latinskt epitafium är över dem uppsatt. Gift med fru Öllegård Axelsdotter Gyldenstiernes brudpiga Elin Persdotter Rumohr från Sonderburg, genom vilket gifte mannen fick Ljungby och Gualöv. 'Deras son Peder och döttrarna, som ogifta voro, nämligen Helena och Dorotea blevo den 12 juni 1679 adlade av konung Carl XI, eftersom bland annat modern även var av adlig härkomst och bekommande det vapen, som deras förfäder i Holstein fört, dock förbättrat, men Palmskiöld uti sina genealogiska samlingar berättar annars, att anledningen till regndropparna över rosorna i vapnet skall vara den, att en kavaljer under lek i konung Carl XI:s närvaro nedsatte en av dessa Ljungby prästdöttrar baklänges bar i en vattenså.'

Barn:

  • Peder Nissén, adlad von der Wettering, levde utan tjänst. Se Tab. 2.
  • Christenza Nissenia, död 1708-01-16 i Kalmar. Gift 1:o med borgaren i Kristianstad Rasmus Frederiksen, begraven 1676-03-30 i nämnda stad. Gift 2:o med generalmajoren Mattias Salomon, adlad Königsfelt, i hans 1:a gifte, född 1640, död 1728.
  • Helena Nissenia, adlad von der Wettering. Gift 1683 med överstelöjtnanten Johan Casper Schutz, adlad Greiffenschütz, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1699.
  • Dorotea Nissenia, adlad von der Wettering, levde änka. Gift med kommissarien William Smitt, 'engelska Smitten kallad'.

TAB 2

Peder Nissén, adlad von der Wettering (son av Henricus Nicolai Nissenius, Tab. 1), till Västanå. Studerade. Adlad 1679-06-12 jämte tre av sina systrar (introd. 1680 under nr 950). Levde utan tjänst på sina gods. Död utan söner och slöt således ätten. Gift 1:o med Helena Ehrenmarck. Gift 2:o efter 1694 med Margareta Feltreuter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1714-04-01 med löjtnanten Christian Tecken, född 1682 i Fellin i Livland, död 1725-03-21 [mördad] i Fjälkinge socken, Krist.), född 1669, död 1738 och begraven i Näsums socken Kristianstads län, dotter av ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, och hans 1:a fru Agneta Gyllenpistol.

Barn:

  • 1. Juliana, död före fadern 8 år gammal.
  • 1. Helena, begraven 1777-12-14 i Malmö. Gift med häradsskrivaren Carl Andersson Qväderlöf, levde 1749, men död 1751. [1]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: