:

Rosenflycht nr 580

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenflycht nr 580 †

Adlad 1653-01-15, introducerad 1654. Utdöd 1682-06-16.

Om ättens äldre led, se adliga ätten Gyllenax.


  • Nils Johansson, adlad Rosenflycht (son av Johan Nilsson, se adliga ätten Gyllenax, Tab. 2), till Västtibble i Håbo-Tibble socken, Uppsala län, som han 1663-07-23 tillbytte sig mot Skoby i Skepptuna socken, (KA, Köpegodsakt 298 (OA)) i Stockholms län, och Nolinge i Grödinge socken, Stockholms län, som han erhöll i testamente 1672 av sin kusins man Daniel Strussflycht (O.A.). Född 1605-01-05 i Stockholm (Vapnet i Storkyrkan enligt Rüdling, Det i flor stående Stockholm I, s. 45). Kammarskrivare i kammarkollegii första avräkningskontor. Tillförordnad kamrerare i första provinskontoret (Ök.) 1642-03-05 och ordinarie (Ök.) 1643 (ed 17/6). Adlad 1653-01-15 (introducerad 1654 under nr 580). Assessor i kammarrevisionen (Ök.) 1658-05-17. Assessor i reduktionskollegium 1666-07-24. Vice president i reduktionskollegium. (Vapnet i Storkyrkan enligt Rüdling, Det i flor stående Stockholm I, s. 45). Levde 1675. Var enligt riddarhusgenealogien död 1681, men enligt vapnet i Storkyrkan död 1682-06-16 och slöt själv sin adliga ätt. Gift 1:o 1641-09-29 i Nikolai församling, Stockholm med Margareta Henriksdotter, begraven 1657-09-06 i Tyska kyrkan i Stockholm (enligt Storkyrkan s arkiv ringdes i Storkyrkan 1658-01-03 för välb. Nils Johansson, cammererarens fru, som begrovs i Hillersjö kyrka ), dotter av skeppsbyggmästaren Henrik Hubertsson och Margareta Nilsdotter. Gift 2:o 1664-01-00 med Catharina Leijonspira, som levde 1670, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med en juvelerare, död 1663), dotter av räntmästaren vid livländska staten Simon Mårtensson, adlad Leijonspira 1652-11-16, men ej introducerad (SK), och hans 1:a till namnet okända hustru.

Barn:

  • 1. Brita, döpt 1642-09-24 i Nikolai församling, Stockholm, död 1673. Gift 1666-08-30 med generalmajoren och landshövdingen Carl Gyllenpistol, friherre Gyllenpistol, i hans 1:a gifte, född 1641, död 1695.
  • 1. Margareta, döpt 1643-12-07 i Nikolai församling, Stockholm, död ogift 1715.
  • 1. Aron, döpt 1645-05-20 i Nikolai församling, Stockholm, död ung.
  • 1. Kerstin, döpt 1646-12-10 i Nikolai församling, Stockholm, död ung.
  • 1. Johan, född 1650-07-08 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala. Död i Uppsala 1672-02-26 och begraven i Klara kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • 1. Catharina, döpt 1652-04-24 i Nikolai församling, Stockholm, död ogift 1722.
  • 1. Anna, döpt 1654-12-19 i Jakobs församling, Stockholm, (Jakobs kyrkas arkiv.) levde ännu 1729. Gift, enligt kunglig tillstånd (At (KA)) 1720-10-24 med löjtnanten vid Södermanlands regemente Peter Cosswa, född 1675 i Södermanland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: