Von Stockman nr 801

Från Adelsvapen-Wiki

0801.jpg


Adliga ätten von Stockman nr 801 †

Adlad 1653-06-10, introd. 1672. Utdöd 1673 ell. 1674.

Den adlade Frans Albrekt Stockman hade en broder Göran, handlande och en tid (1652) borgmästare i Helsingfors. Göran Stockmans barn, ehuru icke adlade i Sverige, fingo likväl tillträda farbroderns frälsegods i Kyrkslätts socken. Så ärvdes säteriet Järsö av Joakim Göransson Stockman, postmästare i Porkkala, död 1678. Hans Göransson Stockman fick Rilaks, Stubbans och Putvik. Kvartermästaren Frans Göransson Stockman erhöll Dåvits och systern Maria Göransdotter bekom Junkars. En Johan Stockman inskrevs 1708 vid universitetet i Åbo och Göran von Stockman, häradsskrivare, levde 1706.1

I Livland förekom under medeltiden en förnämlig släkt Stockmann, vars vapen dock icke är känt. Arend Stockman erhöll 1487-09-15 under ärftligt frälse godset Loxten (Stockmannshof) i Kokenhusens slottsområde, som länge innehades av hans arvingar.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1At (Sch).

  • Frans Albrekt Stockman, adlad von Stockman. Handlande i Borgå, med burskap från 1620-talet, men flyttade efter 1645 till Helsingfors. Sålde sitt hus därst. till residens för landshövdingen och landskansliet och erhöll till betalning enligt k. brev 1650-12-10 följande hemman i Kyrkslätts socken: Järsö, Mattby, Knopps, Dåvits, Rilaks, Stubbans, Putvik, Hirfsala och Näse, av vilka Järsö blev säteri. Handelsborgmästare i Helsingfors 1649–1652. Adlad 1653-06-10 (sonen introd. 1672 under nr 801). Fick 1653-06-14 konfirm. på några frälsegods i Ylikeby i Borgå socken, vilka han ärvt efter sin hustrus fars halvbroder, generalen Torsten Stålhandske. Gift med Hebbla Grönfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1665 med borgaren i Åbo Hans Tomasson. Gift 3:o före 1671 med Bernhard Lüdeking), död 1673, dotter av majoren Lüdik Mattsson, adlad Grönfelt, och Hebbla Ållongren i Finland.

Barn:

  • Frans Albrekt. Student i Åbo 1666–1667 och i Uppsala 1668-12-11. Anhöll 1671 att bliva anställd vid Claes Ugglas regemente. Nämnes senast 1673-07-16 och var död ogift 1674.
  • Hebbla, begraven 1699-02-13 i Borgå. Gift 1:o med majoren Hans Romanowitz, till Kantokylä i Pälkäne socken, död 16821. Gift 2:o 16861 med ryttmästaren vid karelska kavalleriregementet Reinhold von Köhler, stupade 1701-09-06 vid Rauke i Livland, broder till generallöjtnanten friherre Fredrik von Köhler.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.