Dücker nr 207

Från Adelsvapen-Wiki

0207.jpg


Adliga ätten Dücker nr 207 †

Naturaliserad 1634, introducerad 1634. Utdöd före 1715.

Härstammar, liksom grevliga ätten Dücker, från Köln, varifrån den sedermera utbrett sig till Bajern, Westfalen, Livland och Sverige. Ätten är intagen å liv- och estländska riddarhusen under nr 13 och 19, men därstädes, såväl som i Sverige, utgången. Dess medlemmar skrevo sig vanligen Dyckert. Ättens skyldskap med den grevliga ätten av samma namn är icke bekant.

Litteratur: Sundholm, Personalier öfver Johan Dücker, hans sonhustru Magdalena och dennas son Johan Silfverswärd.


TAB 1

Helmet Dücker.

Barn:

 • Johan Dücker, till Wardes i Maholms socken i Estland. Blev konung Erik XIV:s vasall samt lantråd i Estland. Levde ännu 1585. Död i Reval. Gift med Margareta Staël von Holstein i hennes 2:a gifte, dotter av drosten i Bockum och Verden Robrecht Staël von Holstein, till Sonorm och Mechtes (av samma släkt som adlade och friherrliga ätterna Staël von Holstein) och Elsabe von Gilsen, änka efter riddaren Johan eller Hans von Rosen till Gross-Roop och Maijen, en av stamfäderna för adlade, friherrliga. och grevliga ätterna von Rosen. Enligt ovannämnda personalier var Johan Dücker även gift med Helena von Oldenboken, vilken skall hava varit moder till sonen Frans.
 • Frans Dücker, till Wardes. Ståthållare. Fick 1604 i förläning Kalliala treding i Tyrvis socken, Satakunda, som konfirmerats för honom (Al.) dels 1608, dels 1613-08-10. Gift med Magdalena von Munster, dotter av Berent von Munster, till Sommerhausen och Dorotea Wrangel.
 • Anna Dücker, till Ilmola i Tavastland, vilket hon fick i donation av drottning Christina 1633-08-05. Levde änka 1647. Gift 1:o med Olof Blix. Gift 2:o med regementskvartermästaren Isak Kellereuter, död 1629-01-28.
 • Margareta Dücker. Gift med Reinhold Anrep, till Ranko, som levde 1652.

TAB 2

Johan Dücker, naturaliserad Dücker (son av Frans Dücker, Tab. 1), arvherre till Wardes, herre till Tidaholm i Agnetorps (Ångarps) socken, Skaraborgs län, Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län och Ramshult i Småland samt Holmgård i Pyttis socken, Finland. Född 1581 på Wardes, page hos hertig Filip Julius av Pommern 1593. Hovjunkare 1601. Kammarjunkare 1605. Ankom till Sverige 1611 och anställdes i tjänst hos riksdrotset, greve Magnus Brahe. Hovmästare hos honom 1617. Naturaliserad svensk adelsman och på ättens vägnar introducerad 1634 under nr 207. Sjuknade i hetsig feber under en resa till sonen Gustaf på Hallanda (Hallarne) i Broddarps socken, Älvsborgs län. Död på Hallanda (Hallarne) i Broddarps socken 1651-04-25 och begraven i Ångarps kyrka 1651-11-16. Gift 1618-06-29 (S:t Petri och Pauli dag) i Stockholm med Sigrid Ulf af Horsnäs, som överlevde mannen, dotter av Gustaf Ulf af Horsnäs, och Margareta Slatte.

Barn:

TAB 3

Gustaf (son av Johan Dücker, naturaliserad Dücker, Tab. 2), till Tidaholm och Vrangsjö. Student i Uppsala 1635-05-27. Utgav 1636 i Uppsala en disputation. Korpral vid adelns kavalleri. Död omkring 1680. Underskrev bland adeln ständernas förklaring om successionen 1649. Gift med Anna Kafle, dotter av Lars Kafle, och hans 1:a fru Märta Krabbe af Svaneby.

Barn:

 • Magdalena, född 1645-09-17 på Tidaholm, död i barnsäng 1664-09-21. Gift 1662-01-31 med överstelöjtnanten Leonard Larsson Silfverswärd, i hans 1:a gifte.
 • Johan Gustaf, född 1647. Ryttmästare. Död 1694. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Gustaf (son av Gustaf, Tab. 3), till Tidaholm i Ångarps socken, Skaraborgs län, Hallarne i Broddarps socken, Älvsborgs län samt Vrangsjö i Marbäcks socken, Jönköpings län och Nobynäs i Linderås socken, Jönköpings län. Född 1647-09-05 på Hallarne. Student i Uppsala 1665-09-17. Ryttmästare vid skånska kavalleriet. död 1694-01-15 på Hallarne och begraven i Ångarps kyrka. Gift med Maria Lilliehöök af Fårdala, som levde 1700, dotter av översten Nils Lilliehöök af Fårdala, och Virginia Hand.

Barn:

 • Gustaf, till Tidaholm, Nobynäs, Hallarne och Vrangsjö. Född 1676-11-22 på Tidaholm. Student i Uppsala 1693-09-23. Död 1695-03-05 i Stockholm och begraven i Ångarps kyrka [ (Gravstenar i Ångarps kyrka) ].
 • Nils, till Tidaholm, Nobynäs, Hallarne och Vrangsjö. Född 1678-12-25 på Tidaholm. Student i Uppsala 1693-09-23. Död 1698-08-26 i Stockholm, och begraven i Ångarps kyrka [ (Gravstenar i Ångarps kyrka) ].
 • ? Frans. Student i Uppsala 1699-09-22. Med honom utgick troligen ätten på svärdssidan.
 • Anna Christina. Ägde Hallarne tillsammans med systern 1715 [ (Hs.) ].
 • Charlotta, levde 1715.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.