:

Rosenmarck nr 835

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rosenmarck nr 835 †

Adlad 1672-12-10, introd. 1675. Utdöd 1696 eller 1697.


  • Olof Johansson. Skeppskapten i konung Erik XIV:s tid.

Barn:

  • Erik Olofsson. Bonde i Brunna i Stigsjö socken, i Ångermanland. Gift med Marta Olofsdotter.

Barn:

  • Ericus Erici Brunnius, Angermannus, född 1597-03-25 i Brunna. Gymnasist i Gävle 1613. Student i Uppsala 1617-11-13. Filosofie magister i Uppsala 1625. Adjunkt vid filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Historiarum professor vid filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet 1636-02-24. Fjärde teol. professor 1645-09-14. Superintendent i Göteborgs stift med Halland och Bohuslän 1647-09-14 samt tillika domprost i Göteborg och kyrkoherde i Fässbergs pastorat. Teol. doktor 1648-01-26. Död 1664-07-23 i Stockholm under riksdagen samt begraven 1664-09-11 i Uppsala. 'Han var en lärd man och nitisk biskop. Lät uppbygga gymnasie- och skolhuset i Göteborg samt inkallade den förste boktryckaren (A. Grefve) till nämnda stad (1653).' Han fick 1647-09-24 (jfr 1652-01-03) Skedige i Bälinge socken, Uppsala län och Söderby i Näs' socken, Uppsala län samt 1648-09-18 Hälleby i Bondkyrka socken, Uppsala län och uppförde på alla tre säterier, vilka ärvdes av sönerna. Hälleby indrogs dock redan 1667 och de båda andra gårdarna reducerades dels 1681 och 1683. (J. A. Almquist, Frälsegodsen under storhetstiden (1931).) Hans söner blevo 1672 adlade med namnet Rosenmarck. Gift 1636-10-00 med Margareta Lenæa, adlad Clo, död 1670-07-24 i Uppsala, dotter av ärkebiskopen Johannes Canuti Lenæus och Catharina Könick.

Barn:

  • Olof Eriksson Brunnius, adlad Rosenmarck, född på 1630-talet. Student i Uppsala 1657-06-00 (Um.). Adlad 1672-12-10 jämte brodern och för sin faders förtjänster (introd. 1675 under nr 835). Död 1679.
  • Johan Eriksson Brunnius, adlad Rosenmarck, född i Uppsala. Student i Uppsala 1657-06-00 (Um.). Adlad 1672-12-10 jämte brodern och för sin faders förtjänster (introd. 1675 under nr 835). Kunglig sekreterare 1674-12-03. Levde 1696, men nämnes 1697 såsom nyss död.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: