:

Ankarloo nr 1191

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten ANCKARLOO nr 1191 †

Adlad 1689-04-19 introducerad 1693. Utdöd 1837-01-21. Den adopterade grenen adlad 1799-11-16, introducerad 1802. Utdöd 1827-03-19.


TAB 1

Jonas Dufva (den äldre). Rusthållare på Tormilla gård, nu Torrmyran i Hagshults socken, Jönköpings län. 'Sedan han i kriget utrustat trenne ryttare, måste han själv gä i fält och kom efter westfaliska freden mycket blesserad hem.'

 • Jonas Dufva, adlad Anckarloo, till Borråkra i Nättraby socken, Blekinge län. Född 1649-10-31. Gick i kofferditjänst 1667. Konstapelmat vid amiralitetet (Zf.) 1669-06-01. Konstapel 1672-09-05. Underlöjtnant 1676-04-22, överlöjtnant 1677-04-10. Kapten 1678-08-31 amiralitetskapten 1679-04-10. Adlad 1689-04-19 (introducerad 1693 under nr 1191). Död 1694-02-02 i Karlskrona och begraven i Nättraby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Maria Wessman, levde 1694-03-04, dotter av regementsskrivaren vid Jönköpings regemente Mårten Junander (vars barn kallade sig Wessman).

Barn:

 • Håkan, född 1684. Kapten. Död 1719. Se Tab. 2
 • Christina. Gift med amiralitetskaptenen Nils Ekegrehn.
 • David, född 1687. Amiral. Död 1675. Se Tab. 3
 • Jonas, född 1691. Överstyrman vid amiralitetet. Död 1715.
 • Sofia Lovisa, död 1751-08-21 i Karlskrona. Gift 1:o med kaptenen vid amiralitetet Benjamin Rauman, född 1675 i Närke, död 1720-03-14. 2:o med kaptenlöjtnanten Christoffer Gabriel Grubbe, född 1684, död 1741.

TAB 2

Håkan (son av Jonas Dufva, adlad Anckarloo tab 1), född 1684. Lärstyrman vid amiralitetet arklimästare därstädes 1703-04-13. Konstapel 1705-12-16 underlöjtnant 1709-09-13. Extra ordinarie överlöjtnant 1710-04-14 överlöjtnant 1711-02-06. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22 extra ordinarie kapten 1713-04-16. Fången 1715-04-14 danskarna i Balt. Död 1719-07-18 under fångenskap i Glückstadt. Gift med Beata Sofia Paulin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med amiralitetskaptenen Stefan Strömbeck), död 1750-12-06 och begraven i Nättraby kyrka, dotter av häradshövdingen Magnus Paulin och Ottiliana Raumsdotter.

Barn:

 • Magnus, drunknade i yngre år.
 • Två döttrar, döda späda.

TAB 3

David (son av.Tonas Dufva, adlad Anckarloo, tab 1), född 1687-04-26. Extra konstapelmat vid amiralitetet 1704-12-20. Matros i holländsk tjänst 1705. Konstapelmat 1707. Konstapel 1710-12-22. Underlöjtnant vid amiralitetet i svensk tjänst. Överlöjtnant vid amiralitetet 1712-01-04. Konfirmationsfullmakt 1712-12-22. Skeppskapten 1717-07-03. Placerad vid Blekinge sluproddareregemente 1717-10-05. Amiralitetskapten 1735-07-28 kommendörkapten 1743. Varvsmajor i Karlskrona 1743-11-29. RSO 1748-09-26. Schoutbynacht 1753-10-23 vice amiral 1755-12-01. Amiral och amiralitetsråd 1760-03-06. Chef för amiralitetsregementet 1760-03-06. Död 1765-01-29 Karlskrona och begraven 1765-02-05. Gift 1:o 1712 med Ingeborg Bering, född 1693, dotter av kyrkoherden i Nättraby pastorat av Lunds stift Jöns Andersson Bering och Metta Stamn. Gift 2:o 1737-06-24 i Nättraby socken, Blekinge län med Eva Catharina Humble, född 1720, död 1797-01-21 i Karlskrona, dotter av jägmästaren i Blekinge Jonas Humble och hans 2:a hustru Maria Sparman.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1714-08-16. Gift 1732-01-11 i Nättraby socken, med kaptenen vid fortifikationen Lars Brinck, död 1766-06-11 i Lösens socken, Blekinge län.
 • 1. Jonas, född 1716-02-28, död 1728-11-16.
 • 1. Metta Catharina, född 1718-01-10, död 1765-04-08 i Boråkra by i Nättraby socken. Gift 1:o 1738-01-27 med kaptenlöjtnanten Gustaf Adolf Råbergh, född 1699-10-12. Död 1752-02-04, i Boråkra. Gift 2:o 1763-06-15, i Nättraby socken, med kommendörkaptenen Henrik Åberg, född 1705, död 1767 (broder till översten Jonas Zakarias Åberg, adlad Gyllenstam).
 • 1. Sofia Beata, född 1720-06-25 död änka 1783-05-27 i Karlskrona. Gift 1:o 1741-03-10 i Karlskrona med handelsmannen i Karlskrona Lars Henrik Schlyter, död 1775-10-05, i Karlskrona stad. Gift 2:o med handlanden Johan Wernberg.
 • 1. Anna Elisabet, född 1722-02-04 död 1740-05-29 och begraven 1740-06-17 i Nättraby kyrka
 • 1. Ingrid Maria, född 1725-05-04, död 1761-02-07 i Karlskrona. Gift i Karlskrona 1749-09-29, med överstelöjtnanten Tomas Adam Blässing i hans 1:a gifte (gift 2:o 1762-04-00. i Karlskrona med Maria Eleonora von Feilitzen, född 1729, död 1800-05-17, i Karlskrona stad). Brorson till Johan Adam Blaesingh, adlad von Blessingh.
 • 1. Ingeborg Helena, född 1728-08-17, död 1733-04-30 på Stora Vörta i Nättraby socken.
 • 1. David, född 1730-06-22, död 1730-06-23 på Stora Vörta.
 • 2. Maria Elisabet, född 1738-08-04, död änka 1813-06-28 på Hesslegärd vid Karlskrona. Gift 1754-02-07 med amiralitetsöversten Johan Erik Staare, född 1713, fader till Samuel Gustaf Staare, adlad och adopterad Ehrenstam.
 • 2. Jonas, född 1740-01-10. Konstapel vid amiralitetet. Gick i utrikes tjänst 1758. Officersexaminerad 1763-11-11. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1766 av ett åskslag i skeppet, på vilket han var.
 • 2. David, född 1741. Major. Död 1780. Se Tab. 4.
 • 2. Ingeborg Sofia, född 1743-08-26, och död 1743-10-24 på Stora Vörta.
 • 2. Ingeborg Sofia, född 1746-04-26 och död 1746-05-29 på Stora Vörta.
 • 2. Carl Gustaf, född 1747-05-13 i Karlskrona. Lärstyrman vid amiralitetet. Omkom på en resa till Ostindien.
 • 2. Håkan Adolf, född 1749-03-11 i Karlskrona. Arklimästare vid amiralitetet. Drunknade 1764-11-06 på skeppsredden i Kalmar.
 • 2. Fredrik Magnus, född 1750-12-31, i Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1762-12-06. Lärstyrman 1765-02-06 kadettlön 1768-11-08 löjtnant 1773-10-10. Lieutenant de vaisseau i Frankrike. Dödad 1782 i ett sjöslag vid Ceylon.

TAB 4

David (son av David, tab 3), född 1741-03-23 i Karlskrona. Kom i tjänst 1749. Kadett. Lärstyrman vid amiralitetet 1753-12-22 medelstyrman 1758-03-20. Löjtnant vid amiralitetet 1760-10-14. Adjutant vid kadettkåren 1770-03-20. Kapten 1771-12-18. Major 1773-09-24, RSO 1779-01-24. Död 1780-03-11 i Malaga 'därav, att han blev av en engelsk kapare, som trodde honom vara fransman, angripen och avskjuten ena benet, ovanför knäet, under det han kommenderade fregatten Illerim och var sändebud till konungen av Marocko'. Gift 1767-09-08 på Ingemåla Blekinge län med grevinnan Eva Louise Sparre af Söfdeborg, född 1744-09-06 i Karlskrona, död 1797-04-23 Eriksberg, dotter av amiralen och presidenten greve Erik Arvid Sparre af Söfdeborg, och friherrinnan Charlotta Eleonora Siöblad.

Barn:

 • Erik, född 1768-01-08 i Karlskrona. Underofficer. Fänrik vid amiralitetet 1778-04-08 löjtnant vid amiralitetet 1785-09-27. RSO 1788-07-21. Kapten 1788-07-21. Major 1793-12-22. Dömd 1800-05-16 att arkebuseras för orderbrott, men insattes på Malmö slott. Erhöll nåd men dömdes från tjänsten 1800-10-15. Död ogift 1809-03-18 i Malmö.
 • David, döpt 1769-11-16 i Karlskrona. Död i Karlskrona 1769-12-07.
 • Charlotta Eleonora, döpt 1770-12-24 i Karlskrona och begraven i Karlskrona 1770-12-29.
 • Eva Catharina, född 1772-07-24, död före 1837-01-21. Gift före 1804-04-08 med inspektören Jonas Teodor Conradsson.
 • Charlotta Eleonora, född 1775-07-25 och död 1775-09-02 i Karlskrona.
 • David Gustaf, född 1776-12-03 i Karlskrona. Kadett 1787. Adjutant vid Sprengtportska regementet 1792-05-21. Löjtnant vid konungens regemente 1795-06-14 extra ordinarie kanslist i kungl. kansliet 1799-02-22. Handelsagentsekreterare i Alger 1801-11-17. Kapten vid konungens regemente 1809-04-03 till förordnad handelsagent i Tanger 1813-07-21 vice handelsagent i Tanger 1815-11-29. RSO 1816-11-25 avsked ur krigstjänsten 1816-11-26. Konsul i Alger 1816-05-22 generalkonsul i Alger 1818-04-22. Avsked 1824-12-16 kansliråds titel 1826-05-11 chargé d'affaires i Bio de Janeiro 1830-02-26 och i Washington 1831-11-22. Rappellerad 1833-03-08. Död ogift 1837-01-21 i Växjö, och utgick ätten med honom [Ak].
 • Carl Fredrik, född 1779-03-05, i Karlskrona. Kadett i Karlskrona 1791-07-19, och vid Karlberg (Hc) 1792-10-20. Lämnade krigsskolan (Hc) 1796-02-01. Fänrik vid Danckwardtska regementet 1797-09-18. Sekundadjutant vid konungens regemente 1797-12-14, död ogift 1804-04-08 i Köpenhamn.

TAB 5

Den adopterade eller Humbleska ättegrenen.

 • Bengt Humble. Erhöll av konung Carl IX hemmanet Humblands kvarn i donation.

Barn:

 • Jöns Humble, frälseinspektor på de camerariska godsen. Gift med Kerstin.

Barn:

 • Sven Humble, frälseinspektor på nämnda gods. Gift med Ingjerd Wirell.

Barn:

 • Jonas Humble, född 1687. Jägmästare i Blekinge 1737-06-27. Död 1763-02-05 i Kärrtorp i Nättraby socken. Gift 1:o med Ebba Catharina Dalman. Gift 2:o med Maria Sparman, död 1759-07-31 på Kärrtorp.

Barn:

 • 2. Sven Humble, född 1724 på Kärrtorp. Jägmästare i Blekinge. Överjägmästares titel 1759-11-22. Avsked trån jägmästaretjänsten 1779-10-30 död 1791-11-17 och begraven 1791-11-23 i Ronneby [Sj], Gift 1749-08-25 i Växjö med Sara Catharina Olsson, född 1732, död 1811-08-20 i Ronneby.

Barn:

 • Olof Peter Humble, adlad och adopterad Anckarloo. född 1754-06-02 Agdatorp Student i Lund 1766. Kadett vid amiralitetet 1769. Sergeant vid Sprengtportska regementet 1775. Sekundadjutant vid Sprengtportska regementet 1775-08-19. Fänrik 1777. Löjtnant 1782-05-15. Stabskapten 1789-11-21. Kommenderad 1790 till armén i Finland och placerad till tjänstgöring vid Södermanlands regemente. Regementskvartermästare 1792-11-22. Kapten med kompani 1794-06-23. Sekundmajor vid Sprengtportska regementet 1796-10-30. Transporterad till konungens regemente. RSO 1797-11-01. Adlad 1799-11-16 och adopterad på sin fasters mans, amiralen David Anckarloos adelskap (introducerad 1802). Avsked 1807-12-00. Död 1827-03-19 Nättraby, barnlös, och slöt således själv sin ättegren. Mördad av rånarna “Carlsönerna”, som slog honom i huvudet med en påk, så att han avled efter ett par dagar. Rånarna avrättades senare. Han bevistade sjöslaget vid Högland och lör övrigt 1788 års krig i Finland. Gift 1805-11-05 i Karlskrona med grevinnan Fredrika Christina Horn af Rantzien, född 1778-01-13, död 1812-06-24 i, i Nättraby, dotter av Överstelöjtnanten greve Baltzar Filip Horn af Rantzien, och Gustava Gersdorff.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: