:

Hisingsköld nr 2101

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hisingsköld nr 2101 †

Adlad 1773-10-12 introd. 1776, utdöd 1797-12-14.


  • Erik Hansson Hising, född på ön Hisingen, varav han tog tillnamnet. Kom i tjänst vid amiralitetet. Skeppskapten därst. Han bevistade sjöslaget vid Femern 1644-10-13 med mycken tapperhet.

Barn:

  • Hans Eriksson Hising, född 1610(?)-08-11. Konstapel vid amiralitetet 1648. Underlöjtnant därst. 1651-09-01. Överlöjtnant 1652-05-22. Kapten 1656-05-01. Förde skeppet Nordstjernan i C. Gift Wrangels flotta 1658-10-00. Kapten på amiral Henrik Siöhielms skepp Danska falken till Ostindien 1663–1664. Återkom från denna resa 1666, ehuru utan skepp. Ingick åter i tjänst. Död 1677-11-15 [Zf]. Gift med Margareta Schildt.

Barn:

  • Anders Hansson Hising, född 1641-05-30 i Stockholm. Bösseskytt vid amiralitetet 1657. Avsked 1660. Skrivare hos ambassadören Bengt Horn s. å. Arklimästare vid amiralitetet 1663-04-16. Konstapel därst. 1664. Var i holländsk tjänst 1665–1674. Underlöjtnant vid amiralitetet 1674-03-16. Överlöjtnant därst. s. å. 7/11. Kapten 1675-07-22. Kapten på Gustaf Horns majorsskepp Wrangel i första eskadern av Lorentz Creutz' flotta 1676-05-00. Förde skeppet Delfin i Hans Wachtmeisters flotta 1678 och 1679. Kommendör 1682. Avsked 1700-03-09. Död 1701-04-10 i Karlskrona [Zf]. Gift med Maria Wentzell-Paneck, död 1716 och begraven s. å. 24/4 i Karlskrona.

Barn:

  • Hans Henrik Hising, född 1685-09-01 i Stockholm. E. lärstyrman vid amiralitetet 1702. Ord. lärstyrman därst. 1704-01-03. Understyrman 1706-12-31. Överstyrman 1711-06-15. Underlöjtnant 1716-01-11. Överlöjtnant 1717-07-03. Kaptenlöjtnant 1720. Skeppskapten 1737-10-18. Amiralitetskapten 1743-02-04. RSO 1748-11-07. Död 1756-08-01 i Kungsbacka. Gift 1717-01-13 i Karlskrona med Brita Anckarfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1707-03-07 i sistnämnda stad med extra ordinarie kaptenen vid amiralitetet Niklas Paulin, död 1709), född 1688-12-20 i Stockholm, död 1771-08-04 i Karlskrona, dotter av artillerikaptenen Johan Dreffling, adlad Anckarfelt, nr 1105, och Birgitta Gyllenspak.

Barn:

  • Johan Hising, adlad Hisingsköld, född 1723-09-10 i Karlskrona. Skeppsgosse vid amiralitetet 1731. Kadett därst. 1734. Lärstyrman 1741-12-28. Arklimästare 1742-04-02. Löjtnant i holländsk tjänst 1749. Löjtnant vid svenska amiralitetet 1752-03-05. Kaptenlöjtnant därst. 1755-10-04. RSO 1767-11-23. Major 1773-09-24. Adlad s. å. 12/10 (introd. 1776 under nr 2101). Överstelöjtnant 1781-09-25. Överste 1788-07-21. Erhöll av konung Gustaf III en värja 1790-08-21. Konteramiral 1793-12-22. Död ogift 1797-12-14 i Karlskrona och slöt själv sin adl. ätt. 'Han var med i många sjöslag, så i utländsk som. svensk tjänst, var anförtrodd att deltaga i fredsunderhandlingarna med sultanen av Marocko, till åminnelse varav han i sitt vapen erhöll till hjälmprydnad tvenne palmkvistar och en halvmåne, förde slutligen i slaget vid Högland örlogsskeppet Äran.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: