Ahnström

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Christian Ahnström, född 1715 (källa: Genline ID 397.7.500); sergeant vid Jönköpings reg:te; † 1759-04-18 på Flugebo, Trehörna sn, begr 11/5 (44 år gammal, begravd i kyrkan, källa: Genline ID 397.7.500). Gift 1755-11-11 i Trehörna sn (i morgongåfva lofvades 1000 riksdaler banco, källa: Genline ID 397.7.5300 och 397.7.500) med jungfrun Margareta Elisabet Humble, född 1726-02-21 (källa: Genline ID 397.7.600), † 1761-03-14 på Flugebo, Trehörna sn, begr 27/3 (lungsot, 35 år gammal, begravd i kyrkan bredvid mannen, källa: Genline ID 397.7.600), dotter till löjtnanten vid Södermanlands infanterireg:te Esaias Humble och Eva Catharina Rotkirch.

Barn:

 • Georg Gustaf Ahnström, född 1756; major; R S O; † 1817. se Tab 2.
 • Eva Christina Ahnström, född 1758-07-08 på Flugebo, Trehörna sn, dpt 24/7 (källa: Genline ID 397.27.96100), † där s å 9/12, begr 19/12 (källa: Genline ID 397.7.400).

TAB 2

Georg Gustaf Ahnström, (son till Christian Ahnström, Tab 1), född 1756-10-08 på Flugebo, Trehörna sn, dpt 11/10 (källa: Genline ID 1086.12.47300, 397.27.95800 424.20.37400 samt Krigsarkivet); kapten vid Jönköpings infanterire:te; major; R S O; var i Vänersborg 1772; läger i Skåne 1774; arbete i Landskrona 1780; läger i Skåne 1786; deltog i kampanjerna i Finland 1788, 1789 och 1790; lär ha blivit erbjuden adelsskap; ägare till Jordtorp Södregård, Gränna (källa: Genline ID 1086.12.47300); därefter ägare till Stora Lund i Västra Tollstads sn från 1798; † där 1817-01-09, begr 23/1 (vattusot, 60 år gammal, källa: Genline ID 424.20.37400). Gift med Charlotta Catharina Hedwall, född 1765-07-08 på Visingborg, Visingsö (källa: Genline ID 1146.2.27100, 424.7.5400 och 1086.12.47300), dotter till inspektorn, ädel och välaktad herr Magnus Hedwall och Anna Charlotta Braun.

Barn:

 • Elisabet Charlotta Ahnström, född 1787-11-18 på Jordtorp Södregård, Gränna (källa: Genline ID 1086.12.47300).
 • Christian Magnus Ahnström, född 1791; major; R S O; † 1862. se Tab 3.
 • Malcolm Ahnström, född 1795; överste; R S O; godsägare; † 1854. se Tab 5.
 • Gustava Catharina Ahnström, född 1796-02-08 på Jordtorp Södregård, Gränna (källa: Genline ID 1086.13.74500), † ogift och barnlös 1814-03-04 på Stora Lund, Västra Tollstads sn, begr 13/3 (lungsot, 19 år gammal, källa: Genline ID 424.20.37200).
 • Sigrid Fredrika Ahnström, född 1797-04-18 på Jordtorp Södregård, Gränna (källa: Genline ID 1086.14.106500).
 • Fredrika Wilhelmina Ahnström, född 1798-07-08 på Stora Lund, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 424.20.37200), † där ogift och barnlös 1814-04-11, begr 17/4 (kolik, 15 år gammal, källa: Genline ID 424.20.37200).
 • Hedvig Sophia Ahnström, född 1801-12-24 på Stora Lund, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 424.5.97100).

TAB 3

Christian Magnus Ahnström, (son till Georg Gustaf Ahnström, Tab 2), född 1791-08-23 på Jordtorp Södregård, Gränna (källa: Genline ID 1086.12.47300); volontär vid Jönköpings reg:te 1796-01-18; sergeant i Livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1805-11-14; fänrik 1808-06-28; löjtnant i divisionen 1812-03-24 och vid divisionen s å 23/6; stabskapten 1816-05-28; regementskvartermästare vid Kungl. Andra livgrenadjärreg:tet 1821-06-10; kompanichef 1826-04-18; major i armén 1840-02-08; avsked 1844-06-12; R S O; deltog i 1808-1809 års krig samt i fälttågen i Tyskland 1813 och i Norge 1814; ägde Braxstad, Östra Tollstads sn; arrenderade Alvastra Stora Kungsgård, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 424.8.41900); † 1862-02-08 på Braxstad, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 441.17.21600). Gift 1823-03-10 med Helena Lovisa Ottiliana Hägerflycht, född 1795-08-18 på Lemshaga, Ingarö sn (källa: Genline ID 424.8.41900 och 441.17.21600), † 1880-10-09 i Örebro, dotter till generalmajoren Johan Gustaf Hägerflycht och Helena Gertrud Teet.

Söner:

 • Gustaf Vilhelm August Ahnström, född 1824-06-27 på Alvastra Stora Kungsgård, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 424.8.41900).
 • Georg Axel Frithiof Ahnström, född 1829; major; godsägare; † 1919. se Tab 4.

TAB 4

Georg Axel Frithiof Ahnström, (son till Christian Magnus Ahnström, Tab 3), född 1729-12-17 på Alvastra Stora Kungsgård, Västra Tollstads sn (källa: Genline ID 441.17.21600); major vid livgreg:tets husarkår; R S O; godsägare på Braxstad, Östra Tollstads sn. Gift 1861-08-13 i Linköping med sin släkting Ebba Catharina Lovisa Gyllenram, född 1840-10-02 på Edsberga frälsegård, Landeryds sn, dpt 15/10 (källa: Genline ID 330.20.4900, 330.9.53700 och 441.17.21600), † 1877 i Örebro, dotter till löjtnanten Henrik Gustaf Vilhelm Gyllenram och Ebba Augusta Arnell.

Barn:

 • Axel Henrik Magnus Ahnström, född 1864-11-12; ingenjör; ordf i kommunalnämnden i Östra Tollstads sn; arrendator av Braxstad, Östra Tollstads sn.
 • Axel Fredrik Ahnström, född 1866-12-11; ryttmästare; skvadronschef vid Kronprinsens husarreg:te; R S O. Gift 1894-09-22 med Hilma Emilia Ellgrén, född 1873-04-28.
 • Axel Johan Henrik Ahnström, född 1871-04-13; bosatt i Chicago. Gift 1902-05-12 med Bessie Branchfield.

TAB 5

Malcolm Ahnström, (son till Georg Gustaf Ahnström, Tab 2), född 1795-03-28 på Jordtorp Södregård, Gränna (källa: Genline ID 420.16.27400 och 1086.12.47300); volontär vid Jönköpings reg:te 1799-12-24; student i Lund 1810; fanjunkare i Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivision 1811-10-18; fänrik med penninglön 1812-03-24; förste adjutant 1816-05-07; löjtnant i division s å 28/5; kapten i Andra livgrenadjärreg:tet 1827-10-03 och vid reg:te 1828-05-28; major i armén 1840-02; andre major 1844-11-13; överstelöjnant vid och t f chef för Första livgrenadjärreg:tet 1850-11-13; överste och chef 1852-04-21; R S O; deltog i fälttågen i Tyskland 1813 och i Norge 1814; ägde Korssäters säteri, Västra Husby sn; † där 1854-10-22 (källa: Genline ID 420.16.27400). Gift 1833 (källa: Genline ID 420.16.27400) med fröken Teodora Wilhelmina Enblom, född 1811-05-26 i Stockholm (källa: Genline ID 420.16.27400), † 1880, dotter till stadsmajoren och handlanden Anders Enblom och Anna Carolina Dalfors.

Barn:

 • Carl Anders Georg Ahnström, född 1839; överste; K V O; R S O; † 1904. se Tab 6.
 • Wilhelm Magnus Ahnström, född 1841-02-27 på Korssätters säteri, Västra Husby sn (källa: Genline ID 420.16.27400).
 • Hilma Carolina Ahnström, född 1844-03-27 på Korssätters säteri, Västra Husby sn (källa: Genline ID 420.16.27400).

TAB 6

Carl Anders Georg Ahnström, (son till Malcolm Ahnström, Tab 5), född 1839-04-24 på Korssätters säteri, Västra Husby sn (källa: Genline ID 420.16.27400); kadett 1854-01-19; underlöjtnant i Andrea livgrenadjärreg:tet 1860-03-23 och vid reg 1862-06-03; andreadjutant 1864-09-07; löjtnant i reg 1869-08-09; försteadjutant 1872-08-24; regementskvartermästare 1874-06-05; kapten i reg 1879-07-04; kapten 1 kl 1885-09-03; major 1888-11-02; överstelöjtnant 1891-07-06; överstes avsked 1897-04-30; KVO2kl; R S O; ordförande hos stadsfullmäktige i Linköping; ledamot av Östergötlands landsting; ordförande i Linköpings brandstyrelse; ordförande i centralstyrelsen för Östergötlands enskilda bank; ledamot av direktionen för Göta kanal och direktör för kanalens Östgötalinje; verkställande direktör för Kinda kanalbolag; ordförande i styrelsen för Östra centralbanan; ordförande i Östergötlands jaktvårdsförening; ordförande i Östergötlands skytteförbund; † 1904-01-13 i Linköping. Gift 1867-12-10 med fröken Sophia Fredrika Lovisa Taube, född 1843-05-14 på Ravnäs, Konungsund sn, † 1929-05-22 i Stockholm, dotter till kaptenen Otto Evert Taube och grevinnan Adamina Wilhelmina Cronstedt af Fullerö (dotter till generallöjtnanten och landshövdingen, greve Johan Adam Cronstedt af Fullerö och friherrinnan Beata Ottiliana Maria Stackelberg).

Barn:

 • Wilhelm Malcolm Ahnström, född 1868-09-07 i Linköping; volontär vid Andra livgrenadjärreg:tet 1889-05-13; sergeant 1892-06-20; elev vid Krigsskolan s å 16/8; underlöjtnant 1893-11-24; löjtnant 2 kl 1896-04-10; avsked från lön 1898-03-24; anställd i Kongostatens tjänst från 1898; † ogift och barnlös 1900-04-07 i Kero (Kongostaten).
 • Carl Otto Ahnström, född 1871; kapten; R S O; brandchef; † 1919. se Tab 7.
 • Thora Ahnström, född 1877-08-09 i Linköping.
 • Erik Gustaf Ahnström, född 1882-04-22 i Linköping; ingenjör.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Hulthander - Biografiska Anteckningar från Karlberg 1792-1892; Arvid Kugelberg - Kungl Första Livgrenadjärregementets historia del 6 - Biografiska Anteckningar. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.