:

Wulffsson

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Wulffsson

Artikel av Berit Sjögren

TAB 1

Johan Wulffsson d ä, död 1669 17/2 i Dröpstad, Hallingeberg (H), hans boställe. Kapten 1643 vid Kalmar infanteriregemente. ”Skrev 1643 10/11 ett tyskt brev från Riga till Krigskollegium där han erkänner den instruktion han fått beträffande sitt nyss erhållna kompani i Småland. Han berör i brevet svårigheterna att forsla över ”hushåll, fru och barn från Riga till Stockholm eller direkt till Kalmar”…. Wulffssons siste regementschef, Barthold de Mortaigne, har i ett brev till Krigskollegium, dat. Stäflö 1669 23/2, givit en notis om hans död…” (Rudelius, Folke, Kalmar regementes personhistoria I 1693.(1953)” Donerades två hemman i Södra Vi sn, Skärstad posthemman (Sevede härads dombok 1667 19/6) och i hemman i Vi, Södra Vi förmedlat till ½ (Sevede härad 1669 29/10, nämns att hans arvingar behållit hemmanet). Gift med Maria Johannis Bock, dränkte sig i brunnen 1708 2/8 i Vi, Södra Vi ”omtöcknad till sina sinnen; må i följe av 4 Cap jordabalken ”grawas utom kiörkiogårdh” (Sevede härad 1709). Dotter till kyrkoherden i Rumskulla Johannes Benedicti Bock och Ingeborg Gudmundsdotter.

Barn:

  • Engela Wulffsson död 1690 20/2 i Hallingberg (C:2 s. 73). Gift 1:o med kyrkoherden i Hallingeberg. (hm) Petrus Jonae Källman död 1678. Gift 2:o med kyrkoherden i Hallingeberg. (hm) Samuel Amundi Rising i hans första gifte. (Gift 2:o 1690 med Agneta Henriksdotter Gyllenbreider 1669-1698. Avsatt vid 80 års ålder då hans sinnen omtöcknats så han skällde allt och alla, även salig svärfar Henrik Gyllenbreider, som skylldes ”tjuv och skälm” och svägerskan Anna Gyllenbreider som utpekades som fåvitsk jungfru i Babylon” (Ada Rydström, Boken om Tjust del 7 s. 70 (1928)
  • Johan Wulffon dy Kapten, död 1706, Se tab. 2.
  • Agneta Wulff, född 1665 18/4 i Dröpstad, Hallingberg. Begravd 1750 24/6 i Södra Vi (död i Skärstad). Gift 1:o befallningsmannen vid Ålhult Hans Svensson Håhl, född i Södra Vi, begravd där 1731 14/3. Son till frälsefogden vid Ålhult Sven Svensson Håhl begravd 1728 14/10 i Södra Vi (trol. 90 år) och Sara Hansdotter Dyk, begravd 1719 3/1 i Södra Vi. Gift 2:o 1738 19/8 i Södra Vi med Lars Svensson, bonde i Skärstad 3, Södra Vi, begravd 1751 5/5, son till bonden Sven Persson i Skärstad. och NN Carlsdotter från Karsnäs, Södra Vi.
  • Elisabet Wulffsson, född i Dröpstad, Hallingberg, döpt 1668 18/10. Död 1703 Gift med sekundryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Gabriel Larsson Beckman. Död 1707. (Deras son Gustaf Beckman, korpral i Faggemåla, Lönneberga (H) född ca 1687 där, gift 1735 22/11 i Södra Vi, hon från Karsnäs) med Elisabet Aronsdotter Robach, döpt 1689 10/10 i (Lämmedal), Döderhult (H), dotter till Aron Robach och Elsa Phoenix).

TAB 2

Johan Wulffsson d y. (son av Johan Wulffsson d ä Tab 1) född 1662 i Dröpstad, Hallingeberg. Död 1706 25/11 i Polen. Kapten vid Kalmar infanteriregemente.” Mönsterskrivare vid Kronobergs reg. 1680, förare vid Kalmar reg. 1682, sergeant 1683 10/8, fänrik vid överstelöjtnantens komp. 1689 28/1, löjtn. 1700 10/9, regementskvartermäst. 1703 31/10, sekundkapten 1704 29/12, premiärkapten 1706 2/3, död i tjänst som kapten…”. Boställe Holfredstorps fänriksboställe, Tuna sn , bebott i 3 år. (Rudelius, Kalmar regementes historia I) Johan hade besovit konan Maria Sunesdotter i Vi och avlat barn; modern Maria Bock anklagade henne ”att hon låtit sig besovas i hennes bröö – Johan Wulff då på garnisonen i Kalmar (Sevede härads domb. 1682 HT). Ryttmästare Erik Gyllenbreider klagar att fänrik Johan Wulff avlat barn med hans dotter Anna, medan han vistades som son i hans hus. Instämd till consistorium i Linköping. Vill nu att dottern blir upprättad och att Johan gifter sig med henne. (Sevede härad 1696 HT §21) Gift 1697 i Djursdala med Anna Gyllenbreider, skild 1700. Död före 1708, dotter till ryttmästare Erik Michaelsson Gyllenbreider och Katarina Knutsdotter.

Barn:

TAB 3

Gustaf Johan Wulffsson (son till Johan Wulffsson d y, Tab. 2), född 1697 i Småland. Död 1771 30/10 I Korsberga sn (F). Förare vid Kalmar reg. 1713, sergeant därst. 1716; fältväbel 11718 10/1, fänrik s å 26/6, avsked 1719 30/9 som fänrik. (Rudelius, Kalmar regementes personhistoria I). Mönstrade 1718 9/10 i Jönköping innan de la Gardies reg följde Karl XII, då fältväbel för grenadjärerna. (generalmönsterrulla). Instämd för att ha avlat barn med konan Karin Månsdotter, i tjänst hos kapten Giös, i Djursdala midsommar 1723; fälldes för detta (Sevede härad 1724 18/5 och 24/6 §14).

Barn:

TAB 4

Fromhold Erik Wulffsson (son till Gustaf Johan Wulffson, Tab. 3), född 1724 4/12 I Bullebo, Djursdala. Död 1775 13/1. Fältväbel i Kalmar regemente. (Kalmar regementes personhistoria I). Mönstrade 1757 under kapten G A von Siegrots regemente i Eksjö inför pommerska kriget (gen.mönsterrulla). Gift i hennes 2:a gifte på Karlsjö (förr Skäggeby), Alseda sn (F) 1764 24/6 med Margareta Nyman, född 1721, död 1775 20/11 änka på Torpa storgård, Ökna sn (F), (Gift 1:o 1735 med majoren Carl Magnus Ulfsax, född 1696, död 1756), (EÄ)), dotter till kornetten vid Östgöta kavalleriregemente Johan Nyman och Margareta Catharina von Gertten. (Johan Nyman gjorde fideikommiss av Vallby, Skirö sn (F) för Margareta Nymans dotterdotter Carolina Ulrica Stuart gift med prosten Per Bråkenhielm; (EÄ) Vallby sedan till nutid i fam. Bråkenhielms ägo).

Källor

Rudelius, Kalmar regementes personhistoria. Domböcker Sevede härad. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.


Stöd adelsvapens Wiki genom att köpa och ladda ner alla vapensköldarna från Adelsvapen.com

: