:

Lagerblad nr 1175

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerblad ur 1175 †

Adlad 1689-03-13, introducerad 1689. Utdöd under förra hälften av 1700-talet.


TAB 1

Måns. Länsman i Hörstad i Blackstads socken, Kalmar län.

Barn:

  • Knut Månsson, född 1624-03-19 i Hörstad. Länsman. Häradsskrivare. Kronofogde i Aspelands härad. Borgmästare i Vimmerby. Tillika vice häradshövding i Tuna läns härad. Borgmästare i Västervik 1670. Död i Västervik 1689 och begraven 1689-05-12. 'Han förestod sitt borgmästarämbete med mycken drift och bidrog därigenom till Västerviks återuppbyggande och vältrevnad efter den under hans tid timade eldsvådan. Fick, för det han gick skeppsbyggeriet i Västervik med goda anstalter tillhanda, Rorstads och Djursdala hemman under säterifrihet.' Gift 1650 med Margareta Eriksdotter Brunsvik, död 1689 och begraven 1689-02-10 i Västerviks kyrka

Barn:

  • Carl Knutsson, adlad Lagerblad, till Rorstad i Ukna socken, Kalmar län. Född 1656-05-19 Vinketomta Student i Uppsala 1673-10-16. Auskultant i Svea hovrätt 1684 (Oö.). Häradshövding i Norra och Södra Tjust härader av Kalmar län 1688 (Oö.) adlad 1689-03-13 (introducerad 1689 under nr 1175). Död 1693-01-10 Stensnäs Gift med Clara Larsdotter Fahlström.

Barn:

  • Clara, död 1703-02-18 Hammar och begraven 1703-03-26. Gift med ryttmästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Lorentz Lagerberg, död 1715.
  • Carl, född 1687, död 1699-12-10 på Hammar och begraven 1700-08-22 [RHG].
  • Lars, döpt 1690-07-06 på Stensnäs. Student i Uppsala 1705-02-01. Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet. Död ogift 1734-02-16.

TAB 2

Knut (son av Carl Knutsson, adlad Lagerblad, Tab. 1), döpt 1689-04-14 på Stensnäs. Konstapel vid artilleriet 1706. Fänrik vid Hälsinge regemente 1709-11-25. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1711-11-03. Sekundkapten 1712-12-24. Konfirmationsfullmakt 1717-01-30. Premiärkapten 1718-11-10. Död 1719-01-02 på återtåg från Norge. Gift 1717-11-16 i Stockholm med Judita Brun i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-11-00 i Stockholm med översten Reinhold Otto Fock B, född 1700, död 1770), född 1699, död 1784-03-05 i Söderhamn, dotter av råd- och handelsmannen i Gävle Johan Brun och Elisabet Holst.

Barn:

  • Elisabet Johanna Knutsdotter, döpt 1718-10-18 i Gävle, död före 1724.

TAB 3

Gustaf (son av Carl Knutsson, adlad Lagerblad, Tab. 1), döpt 1691-11-29 på Stensnäs. Student i Uppsala 1705-02-01. Levde utan tjänst. Gift med Christina Strömberg.

Barn:

  • Anna Christina, född 1722, död 1805-06-01 i Stora Kopparbergs län. Gift (Brudskrift i U.B. (medd. av) förste aktuarien O. Edelstam).) 1738-10-26 med bergslagskamreraren och rådmannen Vilhelm Moræus, född 1707, död 1783-06-11 Näverberg

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: