Segersköld nr 1591

Från Adelsvapen-Wiki

1591.jpg


Adliga ätten Segersköld nr 1591 †

Adlad 1711-01-31, introd. 1720. Utdöd 1738.


  • Olof Boman, adlad Segersköld, född 1660-02-02 på Boängen i Gällersta socken, Örebro län samt son av en smed och rusthållare därst. Lärde i ungdomen smedshantverket av sin fader. Ryttare vid livregementet till häst 1680. Livdrabant 1695. Vice korpral vid drabanterna 1705-02-08. Kvartermästare därst. 1711-01-31. Adlad s. d. (introd. 1720 under nr 1591). Överste för Upplands fem- och tremänningskavalleriregemente 1717-12-07. Generalmajors karaktär 1721-11-04. Död barnlös 1738-01-00 och slöt således själv sin adl. ätt samt begraven 1739-03-09 i Finja socken, Kristianstads län. 'Han blev 1696 i en vid Kungsör av konung Carl XI anställd övningsskärmytsel av prinsen av Baden i konungens närvaro oförvarandes genomstucken men läkt. Åtföljde såsom livdrabant konung Carl XII från utbrottet av kriget år 1700 samt var med i slaget vid Narva s. å., i descenten över Dünaströmmen och aktionen därst. 1701 och i slaget vid Klissov 1702. Var en av sistnämnda konungs lilla svit, då han år 1706 gjorde sitt korta besök hos konung August i Dresden. Frälsade 1707-09-14 konung Carl XII, när han vid staden Pisdri i Polen oförväget red uppför en brant backe, men genom hästens stegring blev kastad i Wartheströmmen, i det han sprang i vattnet och fick tag i konungens rockskört, varmed han drog honom i land. Bevistade slaget vid Holovzin den 4 juli 1708 och slaget vid Poltava den 29 juni 1709, då han gjorde adjutantstjänst under k. rådet och fältmarskalken greve Rehnskiöld samt undkom med konungen till Turkiet. Deltog i kalabaliken i Bender den 1 och 2 febr. 1713 ävensom i den skarpa träffningen vid Stresow på Rügen den 4 nov. 1715, alltid ådagaläggande prov på oförskräckt mod och tappert förhållande. Tillbringade sina sista år i stillhet på landet, roande sig med förfärdigandet av finare smedsarbeten, och fanns i senare tider i Örebro ett konstrikt gammaldags skåp, vartill han på sin ålderdom med egen hand förfärdigat lås, nycklar, skruvar och gångjärn.' Gift 1728-01-03 på Snälleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län med Helena Brita Westersköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-07-31 på Snälleröd med översten och generaladjutanten Daniel Danielsson Dreffling, adlad Drettling, nr 1611, död 1721), född 1689, död 1754 på nämnda egendom och begraven s. å. 8/4 i Färingtofta kyrka, dotter av sjötullsinspektoren Anders Westerheim, adlad Westersköld, och Sara Petré.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.