:

Lagerbom nr 1229

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerbom nr 1229 †

Adlad 1691-07-28, introducerad 1693. Utdöd 1779-08-18.

Kyrkoherden Laurentius Beronis hade även sonen Olof Larsson, kapten, vilken adlades 1661 med namnet Visenhem, men icke tog introduktion på riddarhuset.


TAB 1

Björn Larsson. Bodde 1580 i Refsten i Rudskoga socken, Värmlands län. Fick därå 1592-04-04 fasta av underlagmannen JakobPersson.

Barn:

 • Laurentius Beronis, gamle herr Lars kallad. Kyrkoherde i Visnums pastorat av Karlstads stift 1610. Död 1635-11-02. Gift med Kerstin Jönsdotter, omgift med länsmannen Olof Svensson i Vall.

Barn:

 • Jonas Lauréntii Wismenius, född i Visnum, därav han tog sitt namn. Student i Uppsala 1633 (Hm.). Hovpredikant hos herr Åke Soop på Säby. Kyrkoherde i Visnum 1646. Död 1652-04-11. Gift med Annika Nilsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med företrädaren i ämbetet kyrkoherden Laurentius Beronis d. y., död 1645-03-00. Gift 3:o 1653 med efterträdaren, kyrkoherden i Visnum och prosten över Östersysslet Laurentius Erici Emzelius, död 1683-09-00.) Barnen kallade sig dels Wismenius, dels Lagerbom.

Barn:

 • Daniel Lagerbom, adlad Lagerbom, född 1651 i Visnums prästgård. Student i Uppsala 1669 (Um.). Vice häradshövding i Hagunda och Trögds härader i Uppland. Sekreterare på greve Nils Bielkes ambassad till Frankrike 1682 och på greve Carl Oxenstiernas beskickning till kejserliga hovet 1684. Adlad 1691-07-28 (introducerad 1693 under nr 1229). Kommissarie i banken 1696-04-01. Död före 1714-06-15. 'Under sitt vistande i Wien deltog han i tvenne fälttåg i Ungern mot turkarna, anklagades av sina ämbetsbröder i banken för tjänstefel men frikändes 1710 i Svea hovrätt och 1711 av bankofullmäktige'. Gift 1691 med Catharina Broman, adlad Broman, född 1675, död 1728 i Uppsala (själaringning 1728-03-19) och begraven 1728-08-22 i Uppsala domkyrka, dotter av superintendenten i Karlstad, doktor Erlandus Svenonis Broman och Elisabet Hogg.

Barn:

 • Anna, född 1693-06-25, levde änka 1752. Gift 1718-02-06 med kaptenen vid Västerbottens regemente Georg Fredrik Böckelman, född 1688 i Livland , död 1750-04-14.
 • Johan Gustaf, född 1694, död 1699. Erland, född 1695. Överste. Död 1769. Se Tab. 2.
 • Elisabet, född 1702, död 1744-05-00 i Viborg. (Viborgs svenska förs. kyrkoarkiv.) Gift 1722 med kaptenen vid Österbottens regemente, majoren Adolf Gustaf von Ludwig, född omkring 1696 i Holland , död 1751-10-15 i Viborg. (Viborgs svenska förs. kyrkoarkiv.)
 • Daniel, född 1704, död 1705.

TAB 2

Erland (son av Daniel Lagerbom, adlad Lagerbom, Tab. 1), född 1695-05-25 i Stockholm. Sergeant vid Västerbottens regemente 1714-03-18. Fänrik vid Västerbottens regemente 1715-06-26. Sekundlöjtnant 1716-08-12. Konfirmationsfullmakt 1717-01-08. Premiärlöjtnant 1717-11-07. Sekundkapten 1718-03-18. Premiärkapten 1721 12712. RSO 1750-04-17. Major 1752-03-07. Överstelöjtnant 1755-05-09. Vice landshövding i Västerbottens län 1759-02-22. Överstes avsked 1768-08-22. Död 1769-11-06 i Stockholm. Han blev vid Villmanstrand 1741-08-23 blesserad och fången. Gift 1724 med Anna Catharina Unæa, född 1704-02-07, dotter av prosten i Luleå, mag. Johannes Olai Unæus och Anna Drake, som var syster till presidenten Anders Drake, adtad von Drake.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1725-04-08, död ogift 1765-01-24.
 • Daniel, född 1727. Överstelöjtnant. Död 1779. Se Tab 3.
 • Anna Elsa, född tvilling 1729-11-23 i Luleå landsförsamling, liksom de följande syskonen (Pt IV:128.), död 1730-01-03.
 • Sofia Louisa, född tvilling 1729-11-23 i Luleå landsförsamling, död 1730-01-31.
 • Johan, född 1731-08-24 i Luleå landsförsamling, död 1731-12-17.
 • Anna Brita, född 1733-03-04 i Luleå landsförsamling, död 1733-06-23.
 • Magnus, född 1734-05-14 i Luleå landsförsamling, död 1734-08-16.
 • Carl, född 1735-07-16 i Luleå landsförsamling, död 1735-07-22.
 • Eva, född 1737-01-14 i Luleå landsförsamling, död 1737-01-23.
 • Erland, född 1738-06-02 i Luleå landsförsamling, död 1738-06-11.
 • Fredrik, född 1739-10-20 i Luleå landsförsamling, död 1739-12-24.

TAB 3

Daniel (son av Erland, Tab 2), född 1727-08-24 i Luleå landsförsamling. Volontär vid livgardet 1745-05-00. Rustmästare vid livgardet 1745-11-00. Furir 1745-12-00. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1750-07-09. Kapten 1760-06-23. Sekundmajor 1770-01-26. RSO 1770-04-08. Premiärmajor 1776-07-29. Överstelöjtnant 1779-02-10. Död 1779-08-18 i Skellefteå och slöt ätten samt begraven i Skellefteå, varvid vapnet krossades av kaptenen, sedermera landshövdingen, friherre Joh. Fredr. Carpelan. Han bevistade pommerska kriget 1761. Gift 1757-04-27 med Maria Rechardt, född 1735, död 1806-02-08, dotter av rådmannen i Torneå Martin Rechardt och Cecilia Majström.

Barn:

 • Erland, född 1757-07-25, död 1757-08-28.
 • Anna Catharina, född 1758-09-28. Gift 1783-06-26, efter kungligt tillstånd 1783-06-06 Marielund med majoren vid Västerbottens regemente, RSO, Peter Anton Fjellström, född 1752-11-05 i Stockholm, död 1824-03-09.
 • Cecilia, född 1759-11-07, död 1759-11-11.
 • Maria, född 1760-11-28.
 • Elisabet Apollonia, född 1762-01-19, död 1762-08-25.
 • Martin, född 1763-08-11, död 1764-04-01
 • Daniel, född 1765-01-20, död 1765-06-02.
 • Cecilia Elisabet, född 1766-05-12, död 1766-05-21.
 • Lovisa Charlotta, född 1767-11-24, död 1767-12-12.
 • Carl Vilhelm, född 1769-01-00, död 1769-01-21.
 • Daniel Gustaf, född 1771-01-19, död 1771-01-19.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: