Granatenflycht nr 1291

Från Adelsvapen-Wiki

1291.jpg


Adliga ätten Granatenflycht nr 1291 †

Adlad 1690-07-31, introd. 1697. Utdöd 1748.


1Ldk. 2Öä IX s. 298. 3Zf. 4At (RA). 5Öä XI s. 277. 6KA. avräkningsdokum. 1755 (medd. av assessor O. Adelborg). 7SRA.

TAB 1

Fransiscus Mein. Borgmästare i Waldeck i Tyskland. Gift med Anna Lenecker, född 1577-07-01, död 1644 i Stralsund, dotter av borgmästaren Henrik Lenecker i Friedland.

Barn:

  • Didrik Mein, född 1597. Överflyttade till Stockholm och förekommer där 1625 såsom k. köksskrivare och 1641 som k. köksmästare. Död 1670 och begraven i Klara kyrka, där änkan lät uppsätta ett epitafium över honom [1]. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Anna von der Linde, som var drottning Christinas amma, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovtrumpetaren Vilhelm Waldau), död 1679 i mars. Hon uppgives vara dotter av kammarrådet Erik Larsson, adlad von der Linde, och hans 1:a fru Helena Huusman, men härom råda välgrundade tvivelsmål.2

Barn:

  • 1. Gustaf Mein, adlad Granatenflycht, född 1631-03-07 i Stockholm. Konstapel vid polska fältartilleriet 1653. Fyrverkare vid svenska artilleriet 1655. Fyrverkarlöjtnant vid amiralitetet 1655-08-01. Avsked 1657-04-01. Åter fyrverkarlöjtnant 1658-11-15. Tjänstgjorde på skeppet Månan 1658. Fyrverkarkapten vid amiralitetet 1661-02-08. Avsked2 1669-11-25. Åter fyrverkarkapten 16733. Chef för Norrfinlands bösseskyttekompani 1675-12-20–16783. Adlad 1690-07-31 (sönerna introd. 1697 under nr 1291). Död 16964 före 19/5 i Karlskrona och begraven i Klara kyrka i Stockholm, varest hans vapen före branden sågs. 'Han var en tapper och särdeles skicklig fyrverkeriofficer samt nedlade mycken förtjänst vid Kronborgs belägring.' Gift 1:o med Catharina Blom, död i barnsäng 1676. Gift 2:o 1676-08-29 i Stockholm1 Tyska förs. i Stockholm med Maria Eva Schwartz1 i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sekreteraren Veit Ulrich Schemel).

Barn:

  • 1. Fredrik, död ogift under sina resor i Tyskland.
  • 1. Catharina, död 1676 tillika med modern.
  • 2. Didrik, född 1678. Bokhållare i statskontoret. Död 1726. Se Tab. 2.
  • 2. Margareta. Var gift.

TAB 2

Didrik (son av Gustaf Mein, adlad Granatenflycht, Tab. 1), döpt 1678-08-03 i Stockholm1 Tyska förs. i Stockholm. Bokhållare i statskontoret. Död 1726-05-06. 'Han har av trycket utgivit åtskilliga poetiska skrifter.' Gift 1704-11-22 med Agneta Regina Irwing, död 1735-11-18 på Långholmen vid Stockholm6, dotter av kaptenen Johan Göran Irwing, nr 308, och Christina Hierta, som var av ofrälse stånd.

Barn:

  • Hedvig Christina, född 1705-08-00. Gift med uppbördskommissarien i Stockholm Axel Edelman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Susanna N. N., död 1728-11-19).
  • Gustaf Johan, född 1707. Arklimästare. Död 1748. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf Johan (son av Didrik, Tab. 2), född 1707-04-27. Volontär vid amiralitetet 1723. Arklimästare därst. 1729-01-22. Död 17485 å Marstrands fästning, där han 1741-02-10 blivit insatt på livstids fängelse för åtskilliga grova brott. Han slöt ätten. Gift omkr. 1730 med Anna Catharina Kiöpke, född 170(7). Död 17445, dotter av handelsmannen i Stockholm Paul Kiöpke och hans 2:a hustru Catharina Erhardt.5

Barn:

  • Gustava Maria Juliana Catharina, född 17(31), död 1759-01-21 i Stockholm.7 Gift före 1756-06-10 med silkesvävaren hos sidenfabrikören Peyron i Stockholm Erik Åkerberg.
  • Anna Christina Charlotta, död omkr. 1749 på barnhuset i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.