:

Stegman nr 766

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stegman nr 766 †

Adlad 1664-09-05, introd. 1668. Utdöd 1676-06-01.


  • Jakob Stegman, adlad Stegman, till Vittsjö, Viele och Hohendijk. Musketerare vid generalmajoren Leuhusens regemente 1637. Drabant vid gardet 1641-05-29. Förare därst. 1644. Fältväbel 1645. Löjtnant 1647. Regementskvartermästare 1649. Kapten 1655. Major vid Gust. Lewenhaupts regemente2 1656-09-18. Överstelöjtnant vid Sim. Helmfelts reg2 1657-08-03. Överste för detsamma 1659. Kommendant på Kokenhusen 1661-07-17.16/3. Adlad 1664-09-05 och fick bibehålla sina förfäders vapen (introd. 1668 under nr 766). Kommendant på Malmö slott 1669-12-10 och i Dorpat 1670-03-18. Avsked därifrån 1671-06-10. Överste för Västerbottens reg2 1672-08-20. Kommendant i Göteborg 1675-02-06. Drunknade 1676-06-01 då skeppet Kronan, varpå han var kommenderad, förgicks samt slöt såsom sonlös själv sin adl. ätt. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1668-04-18 i Stockholm1 med Helena Rosenberg, död 1677-05-04, dotter av krigsrådet Simon Simonsson Snare, adlad Rosenberg, och Margareta Larsdotter (Törnsköld).

1 At (L).2KA, Likvidationer, hären 1620–1680 B 177 (OÄ), 3 Svennevads kyrkoarkiv (OÄ).

Barn:

  • 1. Anna Margareta, levde 1695.
  • 1. Helena, levde 1695.
  • 1. En dotter. Gift med en ryttmästare von Ungern.
  • 2. Maria Margareta, levde änka 1719. Gift 1702-07-24 Frö med kaptenen Carl Gustaf Stjerna, död 1704 och begraven s. å. 7/2 i nämnda socken.
  • 2. Vendela Catharina. Gift 1697-03-18 i Svennevads socken3 Örebro län med löjtnanten Per von Gunthersberch, nr 685, död 1701.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: