:

Ekorn nr 2233

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ekorn nr 2233 †

Adlad 1815-01-11 enligt 37 § R.F., introducerad 1815. Utdöd 1819-08-08.


  • Christoffer Jönsson Ekorn. Härstammade från en vallonsläkt, som inkommit till bruken i Sverige i början av 17. seklet. Var klockare i Hargs socken, Roslagen. Begraven 1725-05-01 i Harg. Gift med Catharina Åhman, död 171(8), dotter av kyrkoherden i Hargs pastorat av Uppsala ärkestift Per Åhman och Catharina Persdotter [Öä].

Barn:

  • Per Ekorn. Rusthållare i Börstils socken, Stockholms län. Gift med Ebba Manken.

Barn:

  • Per Ekorn född 1730. Vice borgmästare i Strängnäs. Sedermera hovrättsadvokat. Död 1793-02-00 i Stockholm. Gift med Maria Christina Fröman, dotter av konsistorienotarien i Strängnäs Johannes Fröman och Christina Grimsten.

Barn:

  • Per Adolf Ekorn, adlad Ekorn, född 1758-01-17 i Strängnäs. Student i Uppsala 1776. Auskultant hos magistraten i Stockholm 1777-03-07. Auskultant i Svea hovrätt 1778-12-01. Extra ordinarie kanslist i Svea hovrätt 1779-02-10. Extra ordinarie notarie 1780-05-21. Tillförordnad häradshövding i Västerbottens norra domsaga 1780-04-06. Häradshövding i sex tingslag i Torneå och Kemi lappmarker 1796-01-15. Häradshövding i norra Västerbottens domsaga med Piteå, Luleå, Råneå samt övre och nedre Kalix tingslag 1799-01-09. Lagmans titel 1804-03-12. Tillförordnad landshövding i norra Västerbotten 1808-05-27. RNO 1809-07-03. Landshövding i Västerbotten 1811-10-27. Adlad 1815-01-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1815-02-25 under nr 2233). Landshövding i Älvsborgs län 1816-02-06. Justitieråd 1817-05-13. Död barnlös 1819-08-08 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt. Gift 1782-01-08 i Sunderbyn, Nederluleå socken, Norrbottens län med Magdalena Tholerus, född 1763-08-28, död 1833-04-29 i Luleå, dotter av kramhandlaren i Stockholm Daniel Tholerus och Margareta Törnblad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: