:

Von Nerès nr 1844

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON NERÉS nr 1844 †

Adlad 1730-05-08, introd. 1731. Utdöd 1774-09-06.


1 Pt XIV, s. 52. 2 Um. 3 Ak.

  • Peter Neresius, född 1643 i Tyskland. Apotekare i Göteborg 1676. Död 1711 och begraven s. å. 10/5. Gift 1:o 1676-05-10 i Göteborg med Anna Offerman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1652-03-29 med apotekaren Johan von Ackem, född 1628, begraven 1672-05-07) 1 född 1636, begraven 1681-08-14 i nämnda stad. Gift 2:o 1684 före 30/3 med Christina Kolthoff, född 1664-03-25 i Värmland, död 1740-01-31 i Stockholm, sedan hon några år varit blind, dotter av borgmästaren i Karlstad Herman Henriksson Kolthoff och Brita Carlberg, som var kusin till Bengt Gustaf Carlström, adlad Tigerhielm, Johan Carlström, adlad Karlström, och Sven Carlström, adlad Karlström.

Barn:

  • 2. Joakim Neresius, adlad von Nerès, till Haneberg i Näshulta socken Södermanlands län. Döpt 1688-06-17 i Göteborg. Student i Uppsala2 1706-08-15. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1708. Auskultant i Svea hovrätt 1709-10-23. Presidentssekreterare i kommerskollegium 1712-04-29. Kommissarie därst. 1716-01-13. Erhöll 1717-06-14 tillstånd att med bibehållen lön få till sin utbildning vistas utomlands, där han för fullgörandet av ett k. m:ts särskilda uppdrag vistades i Paris, Amsterdam och Zweibrücken 17183. Kommissionssekreterare hos generalstaterna 1719-08-22. Politie- och handelsborgmästare i Göteborg 1723-05-17. Handelsborgmästare i Stockholm och preses i handelskollegium 1728-05-07. Kansliråd 1729-05-08. Adlad 1730-05-08 (introd.1731 under nr 1844). Avsked 1739-04-10. Död 1748-08-20 på sin egendom Haneberg. 'Han utsågs 1718 att deltaga i den hemliga expeditionen till Madagaskar.'. Gift 1:o 1730 med Catharina Schwede, död 1736-05-11 i Stockholm, dotter av professorn vid Uppsala akademi Johannes Schwede och Brita Albrektsdotter Behm. Gift 2:o 1737-06-09 i Stockholm med Cornelia Florentina Hildebrand i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1751-12-16 med riksrådet och kanslipresidenten, friherre Joakim von Düben, i hans 2:a gifte, född 1708, död 1786), född 1715, död 1768-08-06 på Haneberg och ligger jämte sin 2:a man och dennes 1:a fru begraven i Botkyrka kyrka Södermanlands län, dotter av assessorn Jakob Henrik Hildebrand, och Florentina van Roeden tot Drakenstein.

Barn:

  • 1. Tvillingar, döda späda.
  • 1. Ett barn, död före modern.
  • 2. Florentina Christina, född 1743-04-26, död ogift 1797-03-17 Åstorp
  • 2. Peter Jakob, till Haneberg. Född 1745-06-13. Student i Uppsala2 1758-11-27. Adjutant vid von Hessensteinska regementet 1765-09-30. Löjtnants avsked 1768-01-20. Död ogift 1774-09-06 på Haneberg och slöt ätten på svärdssidan.
  • 2. Maria Sofia, född 1747-05-24, död s. å. 8/8.
  • 2. Fredrika Eleonora, född 1748-09-06, död 1827-11-21 på Haneberg, den sista av namnet. Gift 1774-08-25 på Riksten i Botkyrka socken Stockholms län med majoren Ernst Ludvig von Engelhardt, född 1736, död 1818.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: