:

Lagerqvist nr 593

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lagerqvist nr 593 †

Adlad 1653-07-30, introducerad 1654. Utdöd 1734.


TAB 1

Erik Pedersson Vädurhorn. Sköldryttare. Stupade 1611 vid Kalmar, sedan han tjänt kronan i 40 år och fått stadfästelse på adelskap. Gift med Malin Nilsdotter, dotter av nämndemannen Nils i Sköllersta härad i Närke.

Barn:

 • Erik Eriksson Dryselius, adlad Lagerqvist, till Hallunda i Botkyrka socken, Stockholms län och Lagersberg (förr Hunsta) i Fors socken, Södermanlands län. Född 1608-09-21, i Ökna by i Gällersta socken, Örebro län. Skolpilt i Jönköping 1618, i Linköping 1625 och sedan i Örebro och Strängnäs.
 • Gymnasist i Strängnäs 1631. Student i Uppsala 1635-01-15. Auskultant i Svea hovrätt 1640-09-18. Skeppsbokhållare 1641-08-13 på de tre skepp, som återförde portugisiska gesanten. Aktuarie i Svea hovrätt 1642-05-02. Notarie i Svea hovrätt 1644-07-04. Sekreterare 1651-12-16. Assessor 1652-02-05. Underlagman i Södermanland 1652. Häradshövding i fem härader i Närke 1653-04-29. Tillika justitiarie i Torshälla och Eskilstuna 1653. Adlad 1653-07-30 (introducerad 1654 under nr 593). Häradshövding i drottning Hedvig Eleonoras livgeding i Södermanland 1654. Vice lagman i drottning Hedvig Eleonoras livgeding i Södermanland 1664. Entledigad från justitiariebefattningen 1679. Ordinarie lagman i livgedinget 1681. Död 1692-07-15 och begraven i Klara kyrka i Stockholm, där hans vapen före branden fanns. 'Vid ankomsten till Lissabon försålde han för svenska kronans räkning mastspiror samt stora kopparstycken och annan krigsammunition.' Gift 1642-11-16 med Maria Elofsdotter, född 1625, död 1688-03-30 på Lagersberg och fördes 1688-10-14 till Stockholm att där begravas (Eskilstuna kyrkoart.iv.), dotter av räntmästaren Elof Andersson och Elin Hök, som var dotter av befallningsmannen över Örbyhus län Anders Larsson Hök.

Barn:

 • Erik, född 1643-10-19, död 1645-01-13 och begraven i Klara kyrka.
 • Elof, född 1645-03-15 i Stockholm. Student i Uppsala (Eskilstuna kyrkoart.iv.) 1658-11-07. Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovjunkare 1666-05-10. Död ogift 1666-08-24 i Eskilstuna av åskknall och begraven i Klara kyrka, där hans vapen före branden fanns.
 • Helena, född 1646-04-26, död 1701-08-12 och ligger jämte sin senare man begraven i Lids kyrka, Södermanlands län. Gift 1:o 1678-10-27 på Lagersberg med assessorn Johan Wattrang, adlad Wattrang, nr 612, i hans 2:a gifte, född 1619, död 1680. Gift 2:o 1686-02-28 på Lagersberg (Eskilstuna kyrkoart.iv.) med överstelöjtnanten Joel von Halle, naturaliserad von Halle, i hans 2:a gifte, född 1621, död 1698.
 • Magdalena, född 1649-04-05, död 1652-08-31 och begraven i Klara kyrka
 • Erik, född 1651. Kommissarie. Död 1709. Se Tab. 2
 • Gabriel, född 1653-01-04. Student i Uppsala (Eskilstuna kyrkoart.iv.) 1658-11-07. Död ung.
 • Magdalena, född tvilling 1654-03-13, död ogift 1710-06-09.
 • En dotter, dödfödd tvilling 1654-03-13, begraven 1654-03-20 i Klara kyrka
 • Maria, född 1656-01-01. Död 1658-05-16 och begraven 1660-11-25 i Klara kyrka
 • Catharina, född 1657-01-10, död 1739-03-15 och begraven 1739-04-01 i Eskilstuna kyrka, men sedan flyttad till faderns grav i Klara kyrka. Gift 1689-02-12 med ryttmästaren Carl Gustaf von Siegroth, född 1670, död 1716.
 • Carl, född 1662-09-22, död 1663-11-16 och begraven i Klara kyrka, där hans vapen före branden fanns.
 • Hedvig Eleonora, född 1663-10-17, död 1679-01-11 och begraven 1679-07-29, i Fors kyrka, men 1683-06-31 förd till familjegraven i Klara kyrka
 • Carl, född 1665-08-01, död 1674-11-25 och begraven 1676-01-06 i Fors kyrka (Eskilstuna kyrkoart.iv.) men sedan förd till familjegraven i Klara kyrka, där hans vapen före branden fanns.

TAB 2

Erik (son av Erik Eriksson Dryselius, adlad Lagerqvist, Tab. 1), till Hallunda, född 1651-03-04. Student i Uppsala 1658-11-07. Häradshövding i Närke 1676-04-10. Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium 1677-02-14. Ställdes under aktion inför Svea hovrätt 1688 och 1694 (Ak.). Död 1709. Gift 1685-01-27 med Catharina Uttermarck, dotter av ståthållaren Daniel Bengtsson Utter, adlad Uttermarck, och Catharina Eriksdotter.

Barn:

 • Daniel, till Hallunda. Född 1685-12-18 på Vilsta (Eskilstuna kyrkoart.iv.) i Klosters socken, Södermanlands län. Fältsekreterare vid skånska fältstaten 1713-11-17. Häradshövding i Marks, Bollebygds och Vedens härader i Älvsborgs län 1714-08-31 med konfirmationsfullmakt 1716-10-02, och i Vätle, Bollebygds och Väne härader 1718-10-11. Död ogift 1734 i Borås och begraven 1734-06-04 samt slöt ätten.
 • Maria Catharina, född 1686-11-06 på Vilsta, (Eskilstuna kyrkoart.iv.) död 1756-05-09 Kransbo. (?Gift med en Lindeström).
 • Hedvig Margareta, född 1688-05-16 på Vilsta. (Eskilstuna kyrkoart.iv.)
 • Magdalena, död ogift 1755-04-30 på Kransbo.
 • Erik, Södra 1689, död 1693-02-23.

TAB 3

Carl (son av Erik, Tab. 2). Auditör vid östra skånska utskrivningsregementet till fot 1714-02-25. Konfirmationsfullmakt 1715-04-14. Auditör vid Skaraborgs regemente. Född 1730-10-23 i Häggums socken, Skaraborgs län. Gift med Anna Maria Beckius, född 1696, död 1732 i Häggums socken och begraven 1732-12-06.

Barn:

 • Maria Catharina. Gift 1756-01-01 Kransbo med fältväbeln vid Älvsborgs regemente Anders Lorentz Widbaum, född 1715, död 1760-05-00.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: