:

Hoghusen nr 709

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hoghusen nr 709 †

Adlad 1662-10-17, introd. 1664. Utdöd 1684-04-01.

Ätten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten Hoghusen.


1Storkyrkoförsamlingens arkiv i Stockholm. 2Um. 3NF.

TAB 1

Johan Hoghusen eller Hochhausen von Steinerhausen, född i staden Essend i Westfalen. Kom därifrån till Sverige och blev borgare och vinhandlare i Stockholm. Begraven 1654-08-13 i Riddarholmskyrkan i Stockholm.1 Han förde ett stenhus i sitt sigill. Gift med Gertrud Huusman, begraven 1657-02-06 i Riddarholmskyrkan 1, dotter av borgaren i Stockholm, Henrik Huusman.

Barn:

  • Henrik Hoghusen, adlad Hoghusen, född 1624, död 1684. Se Tab. 2.
  • Johan Hoghusen, adlad och friherre Hoghusen, född 1634, död 1715. Se frih. ätten Hoghusen.

TAB 2

Henrik Hoghusen, adlad Hoghusen (son av Johan Hoghusen eller Hochhausen von Steinerhausen, Tab. 1), född 1624-10-07 i Stockholm. Student i Uppsala2 1639-09-18. Sekreterare hos riksrådet och rikskansleren, greve Erik Oxenstierna. Sekreterare vid de underhandlingar, som ledde till traktaten i Weluau 16563. Sekreterare vid svenska kansliet i Polen 1657. Sekreterare vid fredsunderhandlingarna i Roskilde 1658. Legationssekreterare till Danmark 16593, blev där satt i fängelse men lösgavs 1660 och blev sekreterare även vid den Köpenhamnska fredstraktaten s. å. 3. Legationssekreterare i Claes Totts ambassad till Frankrike 1661. Adlad 1662-10-17 (introd. 1664 under nr 709). Sekreterare av staten 1673-06-14. Kansliråd 1674-11-21. Tillika häradshövding i Hälsingland 1680-06-17. Död barnlös 1684-04-01 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven i Nikolai kyrka, varest hans fru lät över honom uppsätta ett vackert marmorepitatium med en omständlig latinsk inskrift. Han fick 1673 k. m:ts tillstånd att föra krona ovanpå hjälmen av sitt adliga vapen. Gift 1677-04-25 i Stockholm med Ursula Grotjohan, död 1728-05-00 på Harg över 92 år gammal, dotter av handelsmannen i Stockholm Joakim Grotjohan och Anna Lyderts samt syster till ryttmästaren Johan Grotjohan, adlad von Grotjohan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: