:

Törnhielm nr 852

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Törnhielm nr 852 †

Adlad 1673-12-01, introd. 1675. Utdöd 1723-09-05.


1Lagunda dombok (OA). 2 Um. 3 At (Sch). 4 Hm. 5 At (So).

TAB 1

Peder Knutsson. Råd- och handelsman i Kalmar. Död där 1662-10-19. Gift med Elsa Larsdotter. Deras barn antogo namnet Törnschiær.

Barn:

  • Knut Pedersson Törnschiær, adlad Törnhielm, till Hamra i Fröslunda socken, vilket han köpte1 1691-05-20, samt Torslunda i nämnda socken och Focksta i Hagby socken, vilka han även köpte på 1690-talet (alla i Upps.) ävensom Kalvestad i Strå socken och Valla i Röks socken (båda i Ög.). Född 1636 i Kalmar. Student i Uppsala2 1651-10-15. Hovkassör hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora 1661. Hovkamrerare 1665. Hennes hauptman över Vadstena, Drottningholms och Svartsjö län. Adlad 1673-12-01 (introd. 1675 under nr 852). Lagman i Värmland 1690-06-04. Död 1699-10-17 och begraven i Fröslunda kyrka. Han var 1661 förlovad med Vendla Knutsdotter, som var syster till revisionssekreteraren Mårten Brenner, adlad Brenner, men hon dog före giftermålet. Gift 1:o 1661-12-29 i Stockholm med denna sin fästmös systerdotter Catharina Neüman eller Nyman, död 1664 troligen i barnsäng, dotter av handlanden i nämnda stad Christoffer Neüman eller Nyman och Brita Knutsdotter. Gift 2:o 1665-02-14 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Magdalena Holmström, döpt 1645-07-25 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1665-11-12 efter barnsäng, dotter av borgmästaren i Stockholm, sedan assessorn i Svea hovrätt Nils Nilsson, adlad 1650 men ej introd., och hans 1:a fru Margareta Gudmundsdotter. Gift 3:o 1667 med Brita Duberg, död 1697, dotter av tullförvaltaren i Göteborg Gabriel Jönsson Duberg och3 Maria Pedersdotter Gjers samt svägerska till överinspektoren Erik Bergh, adlad Gyllenberg, till Gullbringa. Gift 4:o 1698-07-24 med sin mågs syster Maria Sylvius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1676 med kyrkoherden i Jakobs församling i Stockholm Mattias Wagner i hans 2:a gifte [gift 1:o 1668-06-11 i Stockholm med Christina Tersera, född 1644-11-28 i Leksand, död 1675-06-16 i Köping, dotter av biskopen i Linköping Jöns Elofsson Terserus och Elisabet Troilia], född 1635, död 1693-08-00 i Stockholm)4, född 1653-11-19, död barnlös 1727-12-25, dotter av lagmannen Johan Sylvius, adlad Sylvius, och hans 1:a fru Ingeborg Hinman.

Barn:

  • 1. Mårten, född 1663. Hauptman. Död 1723. Se Tab. 2
  • 1. Elsa, till Torslunda. Född 1664-04-09, död 1707. Gift 1683-06-24 i Stockholm med häradshövdingen Aron Sylvius, född 1660, död 1734.
  • 2. Margareta, till Valla. Född 1665-10-27, död 1737 på Valla och begraven s. å. 21/4. Gift 1687-03-09 med överstelöjtnanten Peter Gisler, adlad von Gisler, född 1637, död 1701.

TAB 2

Mårten (son av Knut Pedersson Törnschiær, adlad Törnhielm, Tab. 1), till Hamra och Kalvstad, vilka han ärvde efter fadern, samt Malmvik i Lovö socken Stockholms län och Göstad i Vånga socken Östergötlands län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1663-03-04 i Stockholm. Student i Uppsala2 1679-03-15. Hovjunkare hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. Hennes hauptman över Drottningholms och Svartsjö län efter sin fader5 1700-03-22. Död 1723-09-05 på Malmvik och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 11/9 i von der Lindeska graven i Lovö kyrka. Gift 1694-08-16 med friherrinnan Christina Gyldenhoff, född 1674-11-01 i Stockholm, död 1733-01-05, dotter av landshövdingen Baltasar Thile, adlad Gyllenhoff, friherre Gyldenhoff, och hans 2:a fru friherrinnan Christina von der Linde.

Barn:

  • Hedvig Eleonora, född 1695-05-08, död 1719-05-01. Gift 1715-05-16 med assessorn Carl Ludvig von Schantz, i hans 1:a gifte, född 1681, död 1734.
  • Knut, född 1698-10-03, död 1706-05-13 på Malmvik.
  • Carl, född 1704-11-11, död 1710-02-03.
  • Knut, född 1706-03-13, död 1713.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: