:

Wilsdorff nr 1546

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wilsdorff nr 1546 †

Adlad 1717-11-27, introd. 1719. Utdöd 1726-05-10.

Den adlade Lars Wilsdorff adopterade sin styvson, kaptenen och livdrabanten Henrik Frondin, född 1702, död 1768, vilken kallade sig Wilsdorff och den 15 maj 1736 fick konung Fredriks resolution på adelskap samt skulle jämte andra bliva adlade vid instundande riksdag (1738 års riddarhusdeputations akter och protokoll, sid. 183). Han var gift med Christina Juliana von Walden, född 1705, död 1743, dotter av överstelöjtnanten Georg Fredrik von Walden, och Brita Brandt, och dog sonlös men efterlämnade en dotter Margareta Brita Wilsdorff, född 1739, död 1782, gift 1755 med ryttmästaren Alexander Magnus Svedenhielm, född 1724, död 1804. Hans syster Beata Margareta Frondin, född 1685, död 1764, gift med prosten och kyrkoherden i Östervåla pastorat av ärkestiftet Jakob Waldius, född 1660, död 1733, har med orätt tidigare på riddarhusgenealogien upptagits såsom dotter till sin styvfader Lars Wilsdorff [At, Sch].

Lars Willman, adlad Wilsdorff. Volontär vid Tiesenhausens (sedan Skyttes) livländska infanteriregemente 1693. Korpral därst. 1695. Mönsterskrivare 1697. Sergeant 1699. Fältväbel 1700. Adjutant 1701. Fänrik 1702-10-23. Löjtnant 1703-11-27. Konfirm.fullm. 1705-09-20. Regementskvartermästare s. å. 21/10. Kapten vid Upplands regemente 1709-11-03. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1711-08-21. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Major vid sistnämnda regemente 1713-10-23. Konfirm.fullm. 1717-08-08. Adlad s. å. 27/11 (introd. 1719 under nr 1546). Överstelöjtnants avsked 1720-01-05. Sköt sig av våda 1726-05-10 och slöt själv sin adliga ätt samt ligger begraven i Almunge socken Stockholms län. Gift 1711-05-04 Tadinge

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: