Hjortfelt nr 639

Från Adelsvapen-Wiki

0639.jpg


Adliga ätten Hjortfelt nr 639 †

Adlad 1653-05-17, introd. 1655. Utdöd på 1600-talet.


1Medd. av assessor O. Adelborg.

  • Tomas Påfvelsson. Ryttare under ryttmästaren Lars Wagners kompani i sex år under kriget mot Ryssland och »presterade tjänst med fyra varaktiga karlar och hästar», därefter kvartermästare vid fältherren greve Jakob De la Gardies livkompani i sex år1. Kornett vid Nils Månsson Spåras finska fana 16221. Löjtnant därst. 1623. Kaptenlöjtnant vid Åke Totts livkompani 16301. Ryttmästare för ett kompani ryttare under överste Hans Ekholt, med fullmakt 1634-11-12. Erhöll s. å. 23/11 förläning av Ahtiala by i Nyby socken i Finland. Tillika överstekvartermästare vid Ekholts regemente1. Stupade 1636-09-24 i slaget vid Wittstock tillika med en sin son [Rf]. Han blev i slaget vid Lützen 1632 illa sargad och skjuten först igenom benet och sedan det andra skottet in genom örat och ut igenom nacken, varigenom han icke ringa anstöt intill sin dödsstund led, och för samma undfångne skott blev han från armén förlovad och följde sal. konungens lik till Sverige, men förfogade sig efter ett år åter till armén.1 Gift med Margareta Sigfridsdotter, som levde änka 1663 på Telkavuori frälsehemman i Sysmä socken, möjligen dotter av ryttmästaren Sigfrid Henriksson (Silfverbögel) och Carin Grabbe, av finsk uradel [Rf].

Barn:

  • Henrik Tomasson, adlad Hjortfelt. Ryttare vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1643. Korpral därst. 1646. Fick 1647-11-10 stadfästelse på sin faders gods i Ahtiala by. Kornett 1653. Adlad s. å. 17/5 (introd. 1655 under nr 639). Stupade 1656 i Polen. Gift med Maria Ekestubbe, som levde 1688 Nuoramois

Barn:

  • Salomon. Fick 1669-07-08 öppet brev på de gods, som hans fader och farfader innehaft under frälserätt samt 1674 konfirm. Torde ung och ogift avlidit i utlandet, där han studerade [Rf].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.