:

Wahlbom

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Johan Wahlbom, född 1691; brukspatron på Gryts Bruk, Boo sn; inspektor; bosatt på Applerum, Arby sn; † där 1736-06-08, begr 10/6 (45 år gammal, källa: Genline ID 4.12.71500). Gift med Anna Margareta Rynning. Berg

Barn:

 • Hedvig Christina Wahlbom, född 1716 (åu), † 1757-04-13 i Kalmar sfs (hetsig sjukdom, 41 år gammal). Gift 1737-11-01 i Arby sn med kämnärrättens notarie Carl Mörk, född 1701 (åu), † 1769-07-16 i Kalmar sfs (hetsig sjukdom, 68 år gammal). Paret fick flera barn.
 • Anna Margareta Wahlbom, född 1717 (åu), † ogift och barnlös 1747-10-23 på Applerum, Arby sn (19 år gammal, källa: Genline ID 4.12.74200).
 • Johan Gustaf Wahlbom, född 1724; provinsialläkare; naturforskare; † 1808. se Tab 2.
 • Anna Catharina Wahlbom, född 1726-03-31, † 1802-01-25 i Torslunda sn. Gift 1:o 1746-06-08i Arby sn med löjtnanten Sven Schalin; 2:o 1785 i Torslunda sn med löjtnanten Mårten Lorentz von Block, född 1736 i Kuddby sn, † 1798 i Räpplinge sn.

TAB 2

Johan Gustaf Wahlbom, (son till Johan Wahlbom, Tab 1), född 1724-01-07 i Svennevads sn (Närke); student i Uppsala 1744; provinsialläkare i Kalmar; medicine doktor 1751; assessors fullmakt 1757: ledamot av Vetenskapsakademin;: naturforskare; avsked 1794 och fick titel och värdighet av kungens förste livläkare; jubeldoktor vid medicine doktorspromotionen 1804; åt hans minne som vetenskapsman lät Linné ge en fjäril det latinska namnet Tortrix Wahlbomii (källa: Kungl vetenskapsakademiens handlingar, 1790, Wahlbomia indica); ägde Gåra 1, Gåra 2 och Byagärde i Arby sn, som han senare omformade till herresätet Christinelund, uppkallat efter sin maka; † 1808-01-25 i Kalmar sfs (åderspräng, 84 år gammal). Gift 1757-12-28 i Kalmar sfs med jungfrun Elisabeth Christina Beronia, adlad Björnstjerna, † 1814-11-11 i Kalmar sfs (gikt, 73 år gammal), dotter till biskopen i Kalmar stift, ärkebiskopen och prokanslern för Uppsala universitet Magnus Olai Beronius och Catharina Elisabeth Walleria.

Barn:

 • Magnus Johan Wahlbom, adlad och adopterad Björnstjerna, född 1757; generalmajor; † 1827. se adliga ätten Björnstjerna.
 • Gustaf Harald Wahlbom, född 1760; major; R S O; † 1810. se Tab 3.
 • Carl Adolf Wahlbom, född 1766; professor; teol dr; kyrkoherde; † 1828. se Tab 4.
 • Elis Christian Wahlbom, född 1770-03-09 i Kalmar sfs, † där s å 28/4.
 • Engel Catharina Wahlbom, född 1772-09-04 i Kalmar sfs, † där 1779-08-21.

TAB 3

Gustaf Harald Wahlbom, (son till Johan Gustaf Wahlbom, Tab 2), född 1760-02-26 i Kalmar sfs (källa: Genline ID 36.8.12700); major vid Konungens eget värvade infanterireg:te; R S O; † 1810-01-25 på Valstad, Gladhammars sn (ej i db, källa: Genline ID 36.8.12700). Gift 1803-01-28 på Misterhults säteri, Misterhults sn (källa: Genline ID 109.23.53300) med högädla demoisselle Gertrud Johanna Wimmercrantz, född 1786-07-18 i Vimmerby (källa: Genline ID 36.22.55100), † 1809-08-05 på Valstad, Gladhammars sn, begr 15/8 (lungsot, 23 ½ år gammal, källa: Genline ID 36.22.55100), dotter till ingenjören och kaptenen, godsägaren Sven Wimmercrantz och Johanna Maria Ceasar.

Barn:

 • Johan Gustaf Wahlbom, född 1803-11-26 på Misterhults säteri, Misterhults sn, dpt 27/11 (källa: Genline ID 109.23.29300 och 36.8.12700).
 • Sven Harald Wahlbom, född 1805-10-28 på Harstorp, Mönsterås sn, † där 1806-10-05 (slag, 11 månader, 7 dagar gammal).
 • Christina Maria Wahlbom, född 1807-05-0? på Harstorp, Mönsterås sn (källa: Genline ID 36.8.12700). Gift 1830-10-19 i Arby sn med lagmannen i Stockholm Sven Fredrik Lindeqvist. Paret fick flera barn.

TAB 4

Carl Adolf Wahlbom, (son till Johan Gustaf Wahlbom, Tab 2), född 1766-05-04 i Kalmar sfs; inskriven vid Uppsala universitet 1771-10-30; skola i Kalmar 1776; som student i Uppsala inskriven i Kalmar nation 1784-09-25; fil mag 1788-06-14; gymnasieadjunkt 1790-07-07; lektors namn 1791-04-13; företog s å en utrikes resa och 1793 en resa till Falun och Bergslagen för vetenskapliga ändamål; eloquentiae lector 1794-08-01, utnämningen överklagad av J. Ahlberg men fastställd av Kunglig Majestät s å 19/12; professors titel 1801-05-28; prästvigd 1812-12-20 i Kalmar; pastoralexamen 1815-11-01; teologie doktor i Uppsala 1818-10-15; kyrkoherde i Ljungby pastorat 1822-01-16, tillträdde s å 1/5; ledamot av samfundet Pro fide et christianismo; LNO 1819-07-22; † 1828-10-06 på Ljungby prästgård, Ljungby sn. Gift 1809-12-19 i Kalmar sfs med jungfrun Ulrika Eleonora Beata Fredrika Ljungfelt, född 1792-01-03 i Riskatslösa sn, † 1855 i Broby sn, dotter till krigsrådet Henrik Wilhelm Ljungfelt och Maria Eleonora Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Johan Wilhelm Carl Wahlbom, född 1810-10-16 i Kalmar sfs; historie- och djurmålare; † ogift och barnlös 1858-04-21 i London, England.
 • Elisabet Aurora Wahlbom, född 1812-04-06 i Kalmar sfs, † 1890-09-22 i Adolf Fredriks fs, Stockholm. Gift 1851-06-24 på Kölby säteri, Ljungby sn med kyrkoherden i Över- och Yttergarns pastorat Erik Olof Tollstedt, född 1802-11-15 i Hudiksvall, † 1887-09-25. Paret fick flera barn.
 • Fredrik Magnus Wahlbom, född 1813; häradshövding; godsägare; † 1871. se Tab 5.
 • Gustaf Bero Wahlbom, född 1814; löjtnant; godsägare; † 1870. se Tab .
 • Sofia Ulrika Wahlbom, född 1819-04-07 i Kalmar sfs, † 1853-07-01 i Broby sn. Gift 1852-06-29 på Kölby säteri, Ljungby sn med kyrkoherden i Västra och Fru Alstads pastorat Christoffer Angeldorff, född 1808-07-07 i Osby sn, † 1866-03-06 i Västra Alstads sn. Paret fick flera barn.
 • Wilhelmina Maria Augusta Wahlbom, född 1824-09-06 i Kalmar sfs, † 1862-05-18 i Västra Alstads sn. Gift 1854 med sin systers svåger.

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

: