Hampe

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Tyle Hampe. Kyrkvärd i St:Nicolai kyrka i Stockholm 1497-1515. † före 1526. Gift med Wendela som levde ännu 1526.

Barn:

  • Tyle Hampe, levde 1526 men var död 1575.
  • Jacob Hampe Se Tab. 2
  • Wendela Hampe. levde 1526. Gift med Hans Hwit som levde 1526.

TAB 2

Jacob Hampe, levde 1544 men var död 1565. Gift med Dordi.

Barn:

  • Tyle Hampe. levde 1576
  • Karin Hampe, † 1603. Gift före 1576 med ståthållaren över Västmanland och Dalarna. friherren Jacob Neaf till Marby.
  • Wendela Hampe, † före 1611. Gift med Anders Bengtsson

Källor

SoH 1952 Fritz Nordström; Om Nils Pedersson Humble, borgmästare i Norrtälje