:

Fredenstierna nr 1800

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fredenstierna nr 1800 †

Adlad 1726-10-04, introd. s. å. Utdöd 1800-04-24.


  • Av samma stam som adliga ätten Rosenschütz, men sambandet är ej utrett.

1 Um.

  • Adam Schütz, född i Breslau i Schlesien, där fadern var patricier och härstammade från en gammal österrikisk adlig ätt. Studerade poesi och musik i nämnda stad. Inkallades av konung Carl X Gustaf till hovkapellmästare. Gift 1649 med Elisabet Barteich, dotter av kopparslagaren i Stockholm Martin Barteich [Öä],

Barn:

  • Adam Schütz, född 1656. Med. och kir. doktor. Stadsfältskär i Viborg. Begraven 1687-04-24 i nämnda stad. Gift med Anna Moderus, dotter av rådmannen i Viborg Sven Larsson Moderus och Anna Hunnius.

Barn:

  • Adam Schütz, adlad Fredenstierna, född 1685-12-25 i Viborg. Gymnasist därst. 1700-08-09. Student i Åbo 1703-05-14. Auskultant i Svea hovrätt 1708-06-03. Extra ordinarie kanslist därst. 1710. Vice fiskal i riksens ständers bank 1711-10-06. Advokatfiskal därst. 1716-01-00. Assessor i Åbo hovrätt 1721-11-03. Adlad 1726-10-04 (introd. s. å. under nr 1800). Assessor i Svea hovrätt 1728-01-05. Hovrättsråd därst. 1736-09-27. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1746–1772 (och av dess direktion 1746–1747). Justitiekanslers karaktär 1752-06-11. Justitiekansler 1755-12-02. President i Åbo hovrätt 1758-04-08. President i Svea hovrätt 1768-09-13. SBL. Död 1774-05-01 i Stockholm och begraven i Storkyrkan. Ägde hus i Stockholm (nr 6 i kvarteret Hippomenes). Han spelade en bemärkt, men icke i allo hedrande roll i frihetstidens politiska liv. Gift 1721-09-21 med Engel Maria Kyper, född 1700-10-00, död 1755-12-15 och begraven i Storkyrkan, dotter av siden- och klädeshandlaren i Stockholm Anton Kyper och Catharina Neüman.

Barn:

  • Adam, född 1722-08-08. Student i Uppsala1 1737-06-16. Auskultant vid rådhus- och kämnärsrätterna Stockholm 1739 och i Svea hovrätt 1741-07-07. Extra ordinarie kanslist i hovrätten s. å. i nov. Amanuens därst. 1742. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1743-03-02. Hovjunkare 1744-08-11, vice notarie s. å. Vice häradshövding 1745-05-08. Kammarherre 1750-06-23. Ledamot av riksens ständers protokollsdeputation 1751. Förrättade lagmansting 1752 och 1753. Ledamot av riksens ständers expeditionsdeputation 1756. Assessor i Svea hovrätt s. å. 30/8. Hovrättsråd därst. 1761-02-01. Ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse 1772. Vice president 1777-02-14. Ledamot av lagkommissionen 1792-08-28. RNO 1794-11-24. Död barnlös 1800-04-24 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 29/4 i Klara kyrka, då vapnet krossades av kanslirådet Adlerbeth. Ägde hus i Stockholm (nr 9 i kvarteret Oxen större). Gift 1768 med Gustava Charlotta von Berchner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1753-04-23 med krigsrådet Mårten Sandelhielm, född 1721, död 1767), född 1734-01-05 Husby, död 1780-03-14, dotter av kammarherren Georg Tomas von Berchner, och hans 1:a fru Eva Wattrang.
  • Eva Catharina, född 1723-11-01, död ogift 1784-11-15 i Stockholm.
  • Ulrika Maria, född 1727, död ogift 1797-02-02 i Stockholm.
  • Anna Margareta Antoinetta, döpt. 1734-03-24 i Stockholm, död där 1802-03-22. Gift 1775-06-13 Ekebyhov med bankokommissarien Johan Georg Lottscher, född 1733, död 1805-10-21 i Stockholm.
  • Fredrika Ulrika, döpt 1738-01-11 i Stockholm Hovförsamlingen, död ogift 1833-04-12 i nämnda stad.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: