Rosenschantz nr 570

Från Adelsvapen-Wiki

0570.jpg


Adliga ätten Rosenschantz nr 570 †

Adlad 1652-07-14, introducerad 1654. Utdöd i Sverige.


 • Det är ej uteslutet, att ätten, som på svenska riddarhuset är avförd såsom utgången, fortlever i Tyskland. Medlemmar av densamma överflyttade i medlet av 1700-talet från Pommern till Mecklenburg och från Mecklenburg till Schlesien. Gabriel von Rosenschantz (måhända Peter Gabriel, Tab. 5), överste och kommendör för preussiska regementet von Heyking, fick generalmajors avsked 1805 och dog 1807. En son till honom ägde 1814 godsen Kreuzberg och Türpitz i kretsen Strehlen i Schlesien [Ka].

TAB 1

Gynter Göransson, adlad Rosenschantz. Tjänade sig upp såsom en tapper och oförskräckt soldat i de livländska, preussiska och tyska krigen under konung Gustaf II Adolf och drottning Christinas regeringar från gemen till överstelöjtnant vid ett regemente tyska knektar. Adlad 1652-07-14 (introducerad 1654 under nr 570). Överste för en fotbrigad, bestående av delar av Hälsinge och Jämtlands samt Skaraborgs och Dals regementen 1655 (Ckg.). Överste för Västerbottens regemente (Ckg.) 1656-10-25. Tillika kommendant i Landskrona 1658-11-04. Död i Landskrona 1662-03-31 och även begraven i Landskrona.

Barn:

 • Johan Carl, född 1644. Kapten. Död 1713. Se Tab. 2
 • Margareta.
 • Anton Gynter.

TAB 2

Johan Carl (son av Gynter Göransson, adlad Rosenschantz, Tab. 1), född 1644-05-26 på Koldingshus å Jutland. Fänrik vid Jakob Stegmans regemente. Löjtnant vid salpetersjuderiregementet 1675-08-03. Kallas slutligen kapten. Död 1713-05-12 i Femsjö socken, Jönköpings län. Gift 1666-08-21 med Maria Catharina Svinhufvud i Västergötland, född 1649-04-11 på Röksberg i Mulseryds socken, Jönköpings län, död 1720-02-11 på sin gård Lilla Duvhult i Femsjö socken, dotter av majoren Jöns Svinhufvud i Västergötland, och Beata Gyllensvärd.

Barn:

 • Beata. Gift 1690-10-04 med korpralen Knut Andersson Svan i Yaböke (i Femsjö socken).
 • Märta. Gift 1710-03-27 med korpralen Bengt Jonsson i Frillalt (i Femsjö socken).
 • Christina. Gift 1711-05-17 med drängen Bengt Andersson från Eskilsbo i Torups socken, Hallands län.
 • Anna Rosina, född 1680, död 1762-11-00 i Stockholm. Gift med styckjunkaren E. Westh.
 • Catharina, född 1688, död 1773-11-20 i Gränna och i Gränna begraven 1773-11-30. Gift med landsfiskalen Rafael Björkengren, född 1693, död 1750-01-06 i Gränna.

TAB 3

Johan Georg (son av Carl, Tab. 2). Musketerare vid tyska livregementet till fot 1699. Rustmästare vid tyska livregementet till fot 1700. Sergeant 1700. Fänrik 1704-03-04. Löjtnant 1711-03-27. Konfirmationsfullmakt 1715-02-08. Död 1719 i Norge, lämnande efter sig en enda dotter. Gift 1704-04-26 i Karlskrona med Anna Regina Tharmoth, född 1680, död 1762-11-12 i Stockholm, dotter av majoren Jakob Tharmoth, adlad Tharmoth, och hans 3:e fru Barbara von Schmiegelin.

Barn:

 • Maria Sofia, död som barn före fadern.
 • Charlotta Christina, född 1710. Gift 1731-03-15 i Stockholm med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Daniel Triewald, född i Stockholm, död 1742-02-24.
 • Barbara Eleonora, död som barn före fadern.

TAB 4

Magnus Jakob (son av Gynter Göransson, adlad Rosenschantz, Tab. 1), till Hedenlunda i Vadsbro socken, Södermanlands län. Student i Uppsala 1663-03-14. Musketerare vid generalmajor Dellvigs regemente. Förare vid Hälsingeregemente. Anhöll 1674 att bliva fänrik vid Hälsingeregementet. Var 1693 kapten. Död 1709. 'Han bevistade 1693 års riksdag, då han sade sig vara ensam på manslinjen samt anhöll skriftligen hos ridderskapet och adeln om en svart klädning att därmed sörja drottning Ulrika Eleonora, emedan han icke allenast i späda år mistat sin fader, översten Gynter Rosenschantz, utan ock förlorat all sin egendom genom reduktionen.' Gift 1:o 1676 med Brita Maria Stuart i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1660-01-06 på Hedenlunda med majoren Johan Lilliecrona, född 1619, död 1672), levde 1689, dotter av kammarherren Anders Stuart den yngre, nr 86, och Margareta Heideman. Gift 2:o på 1690-talet med Maria Utter, dotter av majoren Peter Utter, och hans 1:a fru Sidonia Lillie af Aspenäs.

Barn:

 • 2. Peter Gabriel, född 1696. Kommendant. Död 1753. Se Tab. 5
 • 2. Brita Sidonia. Bodde i S:t Petersburg.
 • 2. Maria Magdalena, född 1702-09-12 i Björkviks socken, Södermanlands län.

TAB 5

Peter Gabriel (son av Magnus Jakob, Tab. 4), född 1696 på Uttersberg i Krokeks socken, Östergötlands län. Mönsterskrivare vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1713-07-01. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1715-06-01. Fältväbel 1717-11-01. Fänrik 1718-02-24. Fänrik vid drottningens livregemente till fot 1720. Löjtnant vid drottningens livregemente till fot 1745-04-16. Kapten 1752-05-28. Var 1746–1754 kommendant i Wismar. Död i Wismar 1753. 'Han bevistade 1735 med pommerska rikskontingenten kampanjen vid Rhen och Moselströmmarna.' Gift med N. N. von Woperschow, av mecklenburgisk adel, och hade 1746 med henne haft 13 barn.

Barn:

 • Tre söner och fyra döttrar, döda unga.
 • Peter Gabriel, född 1737.
 • Magdalena Christina.
 • Sofia Margareta.
 • Charlotta Juliana.
 • Engel Charlotta.
 • Detlof Filip Johan, född 1746-10-14 i Wismar. Kom i tjänst 1763. Förare vid drottningens livregemente till fot. Avsked 1778-05-30.

Utan känt samband:


 • 1) Nils Peter Rosenschantz. Förare vid livdragonregementet. Avsked 1702-06-21. Uppbar pension 1702–1705.
 • 2) Sergeant Rosenschantz på Kungsholms sjökastell 1703. Gift med Maria Castensdotter, död 1707-11-29.
 • 3) Ulrik Rosenschantz. Sergeant. Gift med Anna Christina N. N., dotter Brita, född 1720-11-03 i Gränna.
 • 4) Brita Maria Rosenschantz. Lystes 1699-09-07 i Eksjö för henne och Nils Josefsson.
 • 5) Maria Margareta Rosenschantz. Var gift 1738 med sergeant Jöns Lundvall, som på 1740-talet bodde på Femlingehults boställe i Virestads socken, Kronobergs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.